Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Бухгалтерський облік простроченої, сумнівної та безнадійної...Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська...Структура та відображення в бухгалтерському обліку дебіторської...Облік сумнівної дебіторської заборгованостіСумнівна дебіторська заборгованістьОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУБухгалтерський облік простроченої та безнадійної заборгованості за...Методологічні принципи бухгалтерського обліку дебіторської...Дебіторська заборгованість і резерв сумнівних боргівОперації з безнадійною та сумнівною заборгованістю
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості банку

Нестандартна дебіторська заборгованість може бути визнана сумнівною та безнадійною.

Сумнівна заборгованість – заборгованість, за якою в банку є сумнів щодо и погашення.

Безнадійна заборгованість – заборгованість, стосовно якої є впевненість про її неповернення боржником, або заборгованість, за якою минув строк позовної давності.

Суми сумнівної дебіторської заборгованості обліковуються за балансовими рахунками:

188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками

1880 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками

288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2888 А Дебіторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

2889 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

358 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку 3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку

Безнадійна заборгованість списується з балансових рахунків та одночасно ураховується за позабалансовим рахунком 9615 А "Списана у збиток дебіторська заборгованість".

Банки зобов'язані формувати резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, що виникає в процесі їх діяльності. Банки формують резерв згідно з Положенням про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 13 грудня 2002 р. № 435.

До дебіторської заборгованості, за якою банки зобов'язані формувати резерв, належить заборгованість, що виникла за такими операціями:

• з підкріплення банку готівкою (балансовий рахунок 1811);

• з іншими банками (балансові рахунки 1819,1880);

• з авансування або нестачі попередньо депонованих клієнтами коштів для купівлі-продажу іноземної валюти, дорогоцінних металів та цінних паперів за їх дорученням (балансові рахунки 2800, 2801);

• з клієнтами банку (балансові рахунки 2809, 2889);

• з купівлі господарських матеріалів, придбання нематеріальних активів та основних засобів, розрахунків за спецзв'язок тощо (балансові рахунки 3510, 3519);

• з купівлі іноземної валюти та банківських металів за власними операціями (балансовий рахунок 3540);

• за цінними паперами для банку та фінансовими послугами, наданими банком (балансові рахунки 3541, 3548);

• з авансування коштів працівникам банку на відрядження, господарські витрати, а також нестачі та інші нарахування на працівників банку (балансові рахунки 3550, 3551, 3552);

• з працівниками банку, іншими особами (балансові рахунки 3559, 3580, 3710).

Резерв не формується під дебіторську заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями (балансовий рахунок 2801) та за індексацією грошових заощаджень (балансовий рахунок 2806).

Для розрахунку резерву під дебіторську заборгованість банки зобов'язані щомісяця здійснювати інвентаризацію дебіторської заборгованості та її класифікацію за групами ризику залежно від строків обліку на балансі, а також з урахуванням строків погашення, передбачених договорами або правилами здійснення операцій, встановленими законодавством України та внутрішніми положеннями банків.

Дебіторська заборгованість, що визнана банком безнадійною, списується за рахунок резерву за рішенням відповідного органу управління банку, який згідно зі статутом банку має повноваження на прийняття такого рішення. Водночас банки зобов'язані продовжувати роботу з контрагентами, спрямовану на погашення дебіторської заборгованості до часу закінчення строку позовної давності відповідно до законодавства України.

Для визначення розміру резерву сума дебіторської заборгованості, класифікованої за групами ризику, зважується на відповідний коефіцієнт резервування (табл. 10.1).

Таблиця. 10.1. Порядок визначення розміру резервів під дебіторську заборгованість

Група ризику

Кількість днів з часу виникнення на балансі

Кількість днів прострочення

Коефіцієнт

резервування, %

дебіторської заборгованості, що виникає за капітальними вкладеннями та з придбання нематеріальних активів

дебіторської заборгованості з придбання цінних паперів на відкритому (вторинному ринку)

іншої дебі­торської забор­гованості

І

0—180

0—30

0—90

0—7

0

II

181—270

31—60

91—180

8—90

20

ПІ

271—360

61—90

181—360

91—180

50

IV

361 і більше

91 і більше

361 і більше

181—360

100

Сума дебіторської заборгованості, віднесена до І групи ризику, вважається стандартною. Дебіторська заборгованість, віднесена до II–IV груп ризику, вважається нестандартною.

Дебіторська заборгованість вважається збитковою та має відноситися до IV групи ризику, якщо обліковується на балансі 361 і більше днів; або переоформлена новими договорами (тобто заміна одного зобов'язання іншим між тими самими особами чи в разі переведення боргу на іншого боржника); або виникла в результаті переоформлення кредитної заборгованості чи за операціями з контрагентом, який одночасно має заборгованість за кредитною операцією, класифікованою банком як безнадійна; або щодо якої відомі факти, що підтверджують неможливість повернення її контрагентом банку; або яка визнана безнадійною відповідно до законодавчих актів України.

Бухгалтерський облік формування та використання резерву під дебіторську заборгованість здійснюється відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 р. № 625.

Резерви під дебіторську заборгованість обліковуються на контрактивних рахунках груп:

189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками 1890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку 2890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3590 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

Банки формують резерви під дебіторську заборгованість за рахунок відрахувань, що відображаються за рахунками:

770 Відрахування в резерви

7700 АП Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

7705 АП Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку

Бухгалтерські проводки

1. Визнання дебіторської заборгованості сумнівною:

Д-т 1880, 2889, 3580

К-т 181, 280, 351,352, 354, 355, 371

2. Погашення сумнівної дебіторської заборгованості:

Д-т Різні рахунки

К-т 1880, 2889, 3580

3. Формування резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості:

Д-т 7700, 7705

К-т 1890, 2890,3590

4. Визнання дебіторської заборгованості безнадійною:

Д-т 1890, 2890,3590

К-т 1880,2889, 3580

• одночасно:

Д-т 9615

К-т 9910

5. Отримання коштів за дебіторською заборгованістю, що була списана:

• якщо кошти отримуються в поточному році:

Д-т 1001, 1200, 2600,2620

К-т 7700, 7705

• якщо кошти отримуються в наступному році:

Д-т 1001,1200,2600,2620

К-т 6710,6715

• одночасно:

Д-т 9910

К-т 9615

Аналогічна проводка за позабалансовим рахунком 9615 А "Списана у збиток дебіторська заборгованість" здійснюється після закінчення строку, визначеного законодавством України, за безнадійною заборгованістю, що була списана за рахунок резервів.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Назвіть правила обліку дебіторської та кредиторської заборгованості банку.

2. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку дебіторської та кредиторської заборгованості банку.

3. Визначте структуру та особливості відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості банку.

4. Визначте структуру та особливості відображення в бухгалтерському обліку кредиторської заборгованості банку.

5. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку розрахунків з працівниками банку.

6. Визначте порядок та особливості відображення в бухгалтерському обліку нарахування та сплати заробітної плати та прирівняних до неї платежів.

7. Визначте порядок та особливості відображення в бухгалтерському обліку нарахування та утримання обов'язкових зборів.

8. Визначте порядок та особливості відображення в бухгалтерському обліку виплат та розрахунків за авансами, виданими працівникам банку під звіт на відрядження та інші господарські витрати.

9. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку сумнівної та безнадійної заборгованості банку.

10. Назвіть особливості відображення в бухгалтерському обліку сумнівної та безнадійної заборгованості банку.

11. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

12. Визначте порядок та особливості відображення в бухгалтерському обліку формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

Практичні завдання

Вправа 10.1

Завдання

1. Погодьте визначення з терміном, проставляючи біля них відповідні літери. Терміни

1. Внутрішньобанківська операція.

2. Дебіторська заборгованість.

3. Кредиторська заборгованість.

4. Прострочена дебіторська заборгованість.

5. Сумнівна дебіторська заборгованість.

6. Безнадійна дебіторська заборгованість.

7. Прострочена дебіторська заборгованість за нарахованими доходами.

8. Сумнівна дебіторська заборгованість за нарахованими доходами.

Визначення

A. Заборгованість, за якою в банку є сумнів щодо її погашення.

Б. Операція банку, що не пов'язана з виконанням доручень клієнтів.

B. Заборгованість, яка не погашена в строк, установлений договором.

Г. Заборгованість за нарахованими доходами, за якою у банку є сумнів щодо її погашення. Д. Заборгованість за нарахованими доходами, яка не отримана в строк, передбачений угодою. Б. Сума боргів, що належить підприємству, організації, установі від юридичних або фізичних осіб. Є. Кошти підприємства, організації або установи, які підлягають сплаті відповідним юридичним або фізичним особам. Ж. Заборгованість, стосовно якої є впевненість про її неповернення боржником, або заборгованість, за якою минув строк позовної давності.

Вправа 10.2

Працівникові АКБ "Синтез" М.В. Петренку 11 січня поточного року видано аванс на господарські витрати в сумі 100 грн. За рахунок авансу придбано: 20 кг паперу (за 2 грн за 1 кг), 50 шт. ручок (за 60 коп. за ручку), 1 кг фарби (за 8 грн за 1 кг). Невикористаний залишок авансу повернено в касу.

Дебіторська заборгованість – сума боргів, що належить підприємству, організації, установі від юридичних або фізичних осіб:

"стандартна" – дебіторська заборгованість, віднесена до І групи ризику (кількість днів прострочення – 0–7; коефіцієнт резервування – 0 %).

"нестандартна" – дебіторська заборгованість, віднесена до II групи ризику (кількість днів прострочення – 8–90; коефіцієнт резервування 20 %); III групи ризику (кількість днів прострочення – 91–180; коефіцієнт резервування – 50 %); IV групи ризику (кількість днів прострочення –181–360; коефіцієнт резервування –100 %).

"збиткова" – дебіторська заборгованість, віднесена до IV групи ризику, яка обліковується на балансі 361 і більше днів, або яка переоформлена новими договорами (тобто заміна одного зобов'язання іншим між тими самими особами або в разі переведення боргу на іншого боржника); або виникла в результаті переоформлення кредитної заборгованості чи за операціями з контрагентом, який одночасно має заборгованість за кредитною операцією, класифікованою банком як безнадійна; або щодо якої відомі факти, що підтверджують неможливість повернення її контрагентом банку; або яка визнана безнадійною відповідно до законодавчих актів України.

Клієнтські рахунки – особові рахунки, за якими обліковуються кошти клієнтів банку. До клієнтських належать кореспондентські, поточні (у тому числі рахунки за спеціальним режимом їх використання) та вкладні (депозитні) рахунки.

Кредитор – фізична або юридична особа, яка надала в позичку гроші або продала в борг товари і має на цій підставі право вимагати від дебітора (боржника) повернення, сплати боргу чи виконання обумовлених кредитною угодою інших зобов'язань.

Кредиторська заборгованість – кошти підприємства, організації або установи, які підлягають сплаті відповідним юридичним або фізичним особам.

Прострочена заборгованість – заборгованість, яка не погашена в строк, установлений договором.

Сумнівна заборгованість – заборгованість, за якою в банку є сумнів щодо її погашення.

Безнадійна заборгованість – заборгованість, стосовно якої є впевненість про її неповернення боржником, або заборгованість, за якою минув строк позовної давності.

Прострочена заборгованість за нарахованими доходами – заборгованість за нарахованими доходами, яка не отримана в строк передбачений угодою.

Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами – заборгованість за нарахованими доходами, за якою у банку є сумнів щодо її погашення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси