Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
На яких принципах ґрунтується організація та функціонування фінансів...Організація та методичні основи бюджетування на підприємствіОснови організації підприємств готельного господарстваЗагальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на...Обігові кошти та їх організація на підприємствіОрганізація розрахунків підприємствМОТИВАЦІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМОснови організації фінансів підприємствСутність та методика аудиту організації маркетингу на підприємстві
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація каси підприємства

Готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти України - банкноти і монети, які є дійсними платіжними засобами. Платежі готівкою підприємств, підприємців та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, представляють готівкові розрахунки. Сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційних надходжень становить готівкову виручку. Для зберігання грошей і здійснення розрахунків готівкою повинна бути каса. Згідно вимог Положення про ведення касових операцій для організації каси не є обов'язковим спеціально обладнане та ізольоване приміщення. Тимчасове зберігання готівки та грошових документів може бути організоване у приміщенні бухгалтерії. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити зберігання грошей у касі, а також при доставці їх із відділень банків і здавання в банк, і несе в установленому порядку відповідальність у тих випадках, коли з його вини не були створені необхідні умови для забезпечення збереження грошей. При перевезенні готівки від кас підприємства до установ банків та у зворотному напрямі керівник підприємства має забезпечувати охорону за транспортним засобом.

Рекомендаціями щодо забезпечення зберігання коштів під час їх зберігання і транспортування передбачено, що призначати на посади, пов'язані з веденням касових операцій, збереженням і транспортуванням коштів, не бажано:

- осіб, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності за навмисні злочини, у яких судимість не погашена або не знята у встановленому порядку;

- осіб, які страждають на хронічні психічні захворювання;

- осіб, які перебувають на спеціальному медичному обліку з приводу алкогольної або наркотичної залежності.

Усі наявні гроші й цінні папери на підприємствах доцільно зберігати в сейфах, а в окремих випадках - в залізних шафах. Ключі від сейфів (шаф) і печатки і зберігаються у касирів, а дублікати ключів - в опечатаних касирами пакетах, скриньках тощо-у керівників підприємств.

Касові операції в народному господарстві України здійснюються згідно вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті від 13.01.2005 р. Цей порядок поширюється на усіх юридичних осіб (крім банків і підприємств зв'язку), а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

Основні вимоги та положення ведення касових операцій такі:

1. Підприємства та індивідуальні підприємці, які мають поточні рахунки в банку, зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків. Готівка, яку вони одержують із власних поточних рахунків (основного та допоміжних) в установах банків у межах наявних на них коштів, має витрачатися виключно на визначені у чеку цілі, що не суперечать законодавству в т.ч. нормативним актам НБУ. Підприємства повинні надавати банкові на його вимогу звітні платіжні і розрахункові документи (касові і товарні чеки, квитанції до прибуткових касових ордерів, довідки купівлі-продажу, акти закупівлі, податкові накладні, рахунки-фактури тощо), які підтверджували б здійснені цільові витрати готівки.

2. Підприємства та індивідуальні підприємці мають право здійснювати розрахунки між собою, а також з фізичними особами (громадянами) у готівковій і безготівковій формі. Усі готівкові розрахунки проводяться як за рахунок коштів, одержаних у касі банку, так і за рахунок власної виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), крім оплати праці та виплати дивідендів (доходу). Сума платежу готівкою одного підприємства (підприємця) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість підприємств (підприємців), із якими проводяться розрахунки, не обмежується. Платежі понад граничну суму (10 тис. грн.) проводяться виключно в безготівковому порядку. У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків понад граничну суму кошти в розмірі перевищення граничної суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі з подальшим порівнянням одержаної суми з лімітом каси.

3. Залишки готівки в касах підприємств (підприємців) лімітуються. Ліміти залишку готівки в касі усім підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою, встановлюються комерційними банками за місцем відкриття рахунків з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, його віддаленням від установ банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання касової виручки тощо. Приклад наказу про встановлення залишку готівки у касі підприємства наведено нижче.

Для ведення касових операцій у штаті підприємства може бути передбачена посада одного або кількох касирів, які несуть повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих цінностей. Після рішення про призначення на посаду касира головний бухгалтер ознайомлює його з Положенням про проведення касових операцій у національній валюті в Україні. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам. Порядок прийняття касира на роботу показано на рисунку 7.1.

Порядок прийняття касира на роботу

Рис 7.1. Порядок прийняття касира на роботу

На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним обов'язків касира. Види матеріальної відповідальності наведено на рис. 7.2.

Види матеріальної відповідальності

Рис. 7.2, Види матеріальної відповідальності

У разі відсутності касира (у зв'язку з хворобою тощо) цінності, що передані йому під відповідальність, перераховуються іншим касиром, якому вони передаються, у присутності керівника та головного бухгалтера або в присутності комісії, призначеної керівником підприємства. Про результати перерахування і передавання цінностей складається акт за підписами зазначених осіб. Графік роботи касира наведено нижче.

Таблиця 7. 1. Індивідуальний графік роботи касира

Вид роботи

Термін виконання

Приймання та видача готівки за оформленими прибутковими і видатковими касовими ордерами

Щоденно з 8-30 до 12-00

Запис прибуткових і видаткових касових ордерів до касової книги

Відразу ж після кожної касової операції

Проведення операцій у банку (отримання грошей за чеками, здача касових надходжень, отримання виписок з рахунків у банку, здача платіжних доручень та інших документів, якими оформляють операції за рахунками підприємства в банку тощо)

Щоденно з 13-00 до 15-00

Здача бухгалтерові розрахункового відділу отриманих у банку виписок і документів

Відразу ж після повернення з банку

Оформлення прибутковими та видатковими касовими ордерами (через бухгалтера розрахункового відділу) операцій з отримання грошей за чеками і здачі готівки у банк, запис ордерів до касової книги

Відразу ж після повернення з банку

Складання списків депонентів із заробітної плати і передача їх бухгалтерові розрахункового відділу

До 10-00 четвертого дня після початку виплати заробітної плати

Складання звіту касира і передача його бухгалтерові розрахункового відділу

Щоденно о 16-30

Підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади касира, виконання його обов'язків можуть покладати відповідно до письмового розпорядження керівника на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Підприємства, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюють ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки). Лист каси - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час. Готівку, що перевищує встановлений ліміт каси, здають до банків для зарахування на рахунки. Банкам і підприємцям ліміт каси не встановлюють.

Установлення ліміту каси проводить підприємство самостійно на підставі розрахунку. Ліміт залишку готівки в касі може бути визначений:

- на рівні попередньо встановленої суми вказаної в договорі з банківською установою про розрахунково-касове обслуговування;

- виходячи із середньоденних надходжень готівки до каси підприємства за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують терміну встановлення ліміту, які розраховується за формулою:

Г = Сума надх.: Кр.д., де Сума надх. - сума надходжень до каси (крім надходжень з банку);

Кр.д. — кількість робочих днів за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти.

- виходячи з обсягів середньоденної видачі з каси за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують терміну встановлення ліміту, які розраховується за формулою:

Г — Сума вит.: Кр.д.,

де Сума випл. - сума виплат готівкою з каси на будь-які потреби, крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, виплатою пенсій, стипендій та дивідендів.

Слід зазначити, що робочими днями вважаються дні, встановлені правилами внутрішнього трудового розпорядку для підприємства або структурного підрозділу, для якого розраховують ліміт каси.

Якщо ліміт розраховують, виходячи із видачі готівки, то не включають виплати заробітної плати, стипендій, пенсій і дивідендів, а якщо ліміт розраховують за надходженнями, то не враховують надходження грошей у касу з банку.

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо, у таких розмірах:

- для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк щодня, - у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

- для підприємств, які мають строк здавання (готівки) в банк не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів у розмірах, що залежать від установлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та її суми, але не більше п'ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

- для підприємств, ліміти каси яким установлюють згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), - не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль за останніх дванадцяти).

Ліміти залишку готівки в касі не встановлюються фермерськими господарствами, які займаються виключно виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції, та індивідуальним підприємцям.

Усю готівку понад встановлені ліміти залишку готівки в касі підприємства зобов'язані здавати в каси банків у порядку і строки, встановлені установами банків, для зарахування на їх рахунки. Якщо ліміт залишку готівки в касі підприємства не встановлено, то вся наявна готівка в його касі на кінець дня має бути здана до банку (незалежно від причин відсутності ліміту каси). Підприємства, виконавчі органи селищних, міських та районних у (містах) рад мають право зберігати в касах протягом 3-х робочих днів готівку понад встановлений ліміт, що одержана в банку для виплат, пов'язаних із оплатою праці, стипендій, відряджень, дивідендів. Після закінчення цих строків суми готівки, що не використані за призначенням, повертаються в банк не пізніше наступного робочого дня клієнта та банку та в подальшому видаються підприємствам за їх першою вимогою на ті самі цілі.

У строки, встановлені керівником підприємства, але не рідше одного разу на квартал, на кожному підприємстві проводиться раптова ревізія каси з покупюрним перерахуванням грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться у касі. Фактичний залишок грошей в касі звіряється з даними обліку за касовою книгою. Для проведення ревізії каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка за результатами ревізії складає акт. У господарських товариствах, де це передбачено статутом, такі ревізії проводяться ревізійними комісіями. У разі виявлення ревізією нестачі або лишку грошей в касі в акті вказується сума нестачі або лишку й обставини їх виникнення.

Засновники підприємств, вищі керівні організації (у разі їх наявності), а також аудиторські фірми відповідно до укладених із ними угод під час проведення документальних ревізій на підприємствах в обов'язковому порядку проводять ревізію каси і перевіряють дотримання касової дисципліни.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси