Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік цінних паперів у торговому портфелі банкуОблік цінних паперів у торговому портфелі банкуХарактеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у...Облік цінних паперів у портфелі банку до погашенняОблік цінних паперів у портфелі банку на продаж
Облік цінних паперів у портфелі банку на продажОсобливості обліку цінних паперів у портфелі банку на продажХарактеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у...Купівля-продаж банками цінних паперів на вторинному ринкуОблік комісійних операцій банку з цінними паперами
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік цінних паперів у торговому портфелі банку

У торговому портфелі банку обліковуються:

• боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, з метою отримання прибутків у результаті короткострокових коливань ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час;

• будь-які цінні папери, щодо яких банк має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити.

Цінні папери у торговому портфелі банку обліковуються на рахунках груп:

140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

Облік цінних паперів ведеться в розрізі емітентів.

Первісно цінні папери обліковуються за справедливою вартістю. У разі зміни справедливої вартості здійснюється переоцінка цінних паперів. Під час кожної переоцінки обов'язково нараховується процентний дохід за купонними цінними паперами.

Дисконт (премії) за борговими цінними паперами в торговому портфелі не анортизується. Не допускається переведення цінних паперів з торгового портфеля в інші портфелі банку або з інших портфелів цінних паперів у торговий портфель.

У разі реалізації цінних паперів з торгового портфеля на продаж різниця між вартістю реалізації та балансовою вартістю відображається за рахунком 6203.

Рахунки, які використовуються для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку, представлені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку

Показник

Торговий портфель

Акції

Боргові цінні папери

Номінал

3002

1400

3003

1401

3005

1402

1403

1404

Дисконт

1406 3016

Премія

1407 3017

Нараховані доходи

3008

1408 3018

Результати переоцінки

6203

Доходи

6300

Бухгалтерські проводки

1. Придбання акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком:

Д-т 3002, 3003, 3005

К-т 1200, 2600 – на суму договору

2. Придбання боргових цінних паперів:

Д-т 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010,3011,3012, 3013,3014 - на суму номіналу

Д-т /К-т 1407, 3017/1406, 3016 - на суму премії/дисконту

К-т 1200,2600 – на суму договору

У разі придбання купонного цінного папера з накопиченими процентами, сума накопичених процентів обліковується за дебетом рахунків 1408 або 3018.

3. Переоцінка цінних паперів:

• дооцінка:

Д-т 3007, 1405, 3015

К-т 6203

• уцінка

Д-т 6203

К-т 3007, 1405, 3015

4. Нарахування процентів за борговими цінними паперами:

Д-т 1408,3018

К-т 6056,6057

5. Нарахування доходу у вигляді дивідендів за акціями:

Д-т 3008

К-т 6300

5. Реалізація акцій:

Д-т 1200,2600 Д-т/К-т 3007

К-т 3002,3003,3005

К-т/Д-т 6203

7. Реалізація боргових цінних паперів:

Д-т 1200,2600

К-т 1408,3018 – на суму нарахованих процентів

К-т 1400,1401,1402,1403,1404,3010,3011,3012,3013, З014 - на суму номіналу

Д-т/К-т 1405,3015

Д-т/К-т 1406,3016, 1407,3017 – на суму дисконту/премії

К-т/Д-т 6203

Комісійні доходи, отримані під час продажу, відображаються за рахунком 7103.

Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж

У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються:

• боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які банк не має наміру тримати до дати їх погашення;

"" цінні папери, які банк готовий продати у зв'язку зі зміною ринкових процентних ставок, потреб, пов'язаних з ліквідністю або наявністю альтернативних інвестицій;

• фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються для продажу протягом 12 міс.;

• інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.

Придбані цінні папери у портфель банку на продаж відображаються за рахунками груп:

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

312 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

313 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж відображаються:

• за справедливою вартістю;

• за собівартістю – акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо;

• за найменшою з величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, – інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що переведені в портфель на продаж і утримуються для продажу протягом 12 міс.;

• за найменшою з величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, – інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 міс.

Підходи до обліку цінних паперів у портфелі на продаж аналогічні підходам до обліку цінних паперів у торговому портфелі банку. Відмінності полягають в особливостях цінних паперів у портфелі банку на продаж, а саме:

• переоцінка цінних паперів відображається в капіталі банку;

• на дату балансу цінні папери переглядаються в аспекті зменшення корисності;

• одночасно з нарахуванням процентів нараховується амортизація дисконту або премії;

• цінні папери з портфеля банку на продаж можуть бути переведені в портфель до погашення.

Рахунки, які використовуються для обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж, представлені в табл. 6.2.

Розглянемо окремі приклади облікових записів, які стосуються особливостей обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж.

Таблиця 6.2. Рахунки для обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж

Показник

Цінні папери у портфелі на продаж

Акції

Боргові цінні папери

Номінал

3102

1410,1411,

3103

1412,1413,

3105

1414,1430,

3110,3111,

3112,3113,

3114

Переоцінка

3107

1415,1435,

5102

3115,5102

Дисконт

1416,1436,

3116

Премія

1417,1437,

3117

Нараховані доходи

3108

1418,1438,

3118

Прострочені нараховані

доходи

1419,

3119

Резерв

3190

1490,

3190

У тому числі під нарахо­вані доходи

3191

1492, 3191

Результати переоцінки

6393

Доходи

6300

6050, 6052,

6054

Витрати

7703,

7720

Бухгалтерські проводки

1. Переоцінка балансової вартості цінних паперів: • дооцінка акцій та боргових цінних паперів:

Д-т 3107,1415,1435,3115

К-т 5102

• уцінка акцій та боргових цінних паперів:

Д-т5102

К-Т3107,1415,1435,3115

Під час наступної переоцінки цінних паперів на суму попередньої переоцінки здійснюються зворотні записи.

2. Нарахування амортизації дисконту за борговими цінними паперами:

Д-т 1416,1436,3116

К-т 6050, 6052, 6054

3. Нарахування амортизації премії за борговими цінними паперами:

Д-т 6050, 6052, 6054

К-т 1417, 1437,3117

4. Несвоєчасна сплата процентів за купонними цінними паперами:

Д-т 1419

К-т 1418

5. Формування резерву при зменшенні корисності цінних паперів:

Д-т 7703

К-т 3190

При цьому сума уцінки, накопичена в капіталі, вилучається з капіталу, і на цю суму формується резерв, який відображається в обліку такими проводками:

Д-т 3107, 1435,3115

К-т 5102 – списання уцінки з капіталу

Д-т 7703

К-т 1490, 3190 – формування резерву

6. Формування резерву під прострочені нараховані доходи за цінними паперами:

Д-т 7720

К-т 1492,3191

7. Списання знецінених цінних паперів за рахунок резерву:

• за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком:

Д-т 3190

К-Т3102,3103,3105

• за борговими цінними паперами:

Д-т 1490, 1492,3190,3191

К-т 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 3112, 3113,3114 – на суму номіналу

Д-т 1416, 3116 / 1417, 3117 – на суму неамортизованого дисконту/премії

К-т 1418, 1419, 3118, 3119 – на суму нарахованих (прострочених) доходів

У подальшому списані за рахунок резервів цінні папери обліковуються за позабалансовим рахунком 9613, списані нараховані доходи за рахунками 9600,9601.

Переведення цінних паперів з портфеля на продаж у портфель до погашення здійснюється за балансовою вартістю, яка під час переведення стає новою амортизованою собівартістю. При переведенні цінних паперів використовується рахунок 3541 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку".

Приклад облікових записів при переведенні боргових цінних паперів, випущених банками, з портфеля на продаж до портфеля до погашення, наведено в табл. 6.3.

Таблиця 6.3. Облікові записи при переведенні боргових цінних паперів, випущених банками з портфеля на продаж у портфель до погашення

Дебет

Кредит

Примітки

3541

3112

Номінальна вартість ЦП у портфелі на продаж

3116

3541

Неамортизований дисконт ЦП у портфелі на продаж

3541

3117

Неамортизована премія ЦП у портфелі на продаж

3541

3115

Дооцінка ЦП у портфелі на продаж

3115

3541

Уцінка ЦП у портфелі на продаж

3541

3118 (3119)

Нараховані проценти (прострочені нараховані проценти) за купонними ЦП у портфелі на продаж

3190

3541

Резерв за ЦП у портфелі на продаж (якщо був сформова­ний)

3212

3541

Номінальна вартість переведених ЦП у портфель до пога­шення

3541

3216

Новий неамортизований дисконт за ЦП, що переводяться у портфель до погашення

3217

3541

Нова неамортизована премія за ЦП, що переводяться у портфель до погашення

3218

3541

Нараховані проценти (прострочені нараховані проценти) за купонними ЦП, що переводяться у портфель до погашення

3191

3291

Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за купонними ЦП, що переводяться в портфель до погашення

У разі реалізації цінних паперів з портфеля на продаж різниця між, вартістю реалізації та балансовою вартістю цінних паперів, що реалізуються обліковується за активно-пасивним рахунком 6393 "Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси