Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Загальні поняття про систему внутрішнього контролю в компаніїВивчення системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків суттєвого...Внутрішній контроль: суть, класифікація, об'єкти і суб'єктиВнутрішній аудит та контроль у системі казначействаОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮНАЛАГОДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ПРОЦЕДУР АУДИТУ ТА ВНУТРІШНЬОГО...Поняття, цілі, методи та функції системи внутрішнього контролюСистема внутрішнього контролю на підприємствіАУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮЗавдання внутрішнього контролю
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття внутрішнього контролю

З погляду контрольної діяльності на будь-якому підприємстві є три ланки — керівництво, господарські служби та бухгалтерія, — які постачають інформацію керівництву. При цьому сама бухгалтерія підприємства контролюється правлінням (а не навпаки), і контролює господарські служби тільки в частині правильності оформлення та належного дозволу на використання матеріальних і трудових ресурсів, та здійснення інших господарських операцій.

Слід пам'ятати, що на підприємстві бухгалтерський облік, контроль (у т. ч. внутрішній контроль та аудит) і організація обліку та контролю належать до різних функцій управління. А саме: бухгалтерський облік — до функції інформування, контроль та внутрішній аудит — до контрольної, а організація обліку та контролю — до організаційної функцій управління. Тому не дивно, що всі ці види діяльності мають свої специфічні методи і способи здійснення.

Внутрішній (або внутрішньогосподарський) контроль необхідний, передусім, для забезпечення впевненості керівництва підприємства в тому, що всі керуючі впливи досягли своєї мети і всі вказівки виконуються. Саме тому у світовій практиці під контролем розуміють будь-яку процедуру, яка сприяє зменшенню схильності до ризику. Ступінь схильності до ризику — ефект події (у грошовому вираженні), помножений на імовірність його походження.

Для закріплення виробничої дисципліни, виявлення центрів господарської відповідальності, забезпечення вірогідності інформації, доцільності, правильності, законності господарських операцій, повноти і вчасності відображення їх в обліку, виявлення відхилень, що виникають у процесі виробництва, та їхньої характеристики необхідне здійснення внутрішнього господарського контролю. Отже, внутрішньогосподарський контроль охоплює всі сфери виробничо-господарської діяльності підприємства, всі стадії відтворення — постачання, виробництво, збут готової продукції і всі види діяльності підприємства, пов'язані з господарським процесом. Внутрішньогосподарський контроль має певні особливості (рис. 2.18).

Особливості внутрішньогосподарського контролю

Рис. 2.18. Особливості внутрішньогосподарського контролю

Пильна увага зовнішнього аудитора до системи внутрішнього контролю спричинена тим, що він не в змозі проконтролювати всі аспекти діяльності підприємства і тому частину завдань може бути покладено на внутрішньогосподарські контрольні заходи. Однак для цього зовнішньому аудитору доводиться оцінювати ризик неефективності системи внутрішнього контролю і його вплив на загальний ризик аудиторської перевірки.

Внутрішньогосподарський контроль забезпечується наявністю взаємовідносин між учасниками виробництва з приводу перевірки подій, фактів виробничої діяльності і спрямованих на забезпечення:

• достовірності даних у процесі обліку;

• правильності (законності) й доцільності господарських операцій, а також повноти і своєчасності їх відображення в обліку;

• виявлення відхилень у процесі виробництва від норм, нормативів, стандартів, правил, планів тощо;

• виявлення причин відхилень, які виникають, і доведення вини (ініціативи) за їхні наслідки.

У працях вітчизняних учених досить докладно розглянуто завдання як внутрішнього господарського контролю, так і бухгалтерського контролю. Найповнішим переліком завдапь є перелік, який визначили проф. Ф.Ф. Бутинець та доц. С.В. Бардат [7]. Проте спеціалізація підприємства — це основний фактор, який у повному обсязі визначає завдання внутрішньогосподарського контролю.

Під внутрішнім контролем слід розуміти такі заходи з організації та ведення бізнесу і такі методи та процедури, які застосовують на підприємстві з метою:

1) забезпечення збереженості активів;

2) перевірки точності і вірогідності облікової інформації;

3) підвищення ефективності діяльності;

4) забезпечення дотримання вимог керівництва.

При цьому перші два завдання можна об'єднати під загальною назвою бухгалтерський контроль, а два другі — під назвою адміністративний контроль.

"Адміністративний контроль — це план організації і всі методи й процедури, розроблені на основі управлінської політики, які тісно пов'язані з ефективністю діяльності і впливають, як правило, непрямо на фінансову документацію" [44, с. 474]. Для оцінки адміністративного контролю внутрішньому аудитору потрібно мати глибокі знання в галузі теорії економіки, маркетингу, управління, менеджменту, фінансів, статистики, господарського права, оподаткування, бухгалтерського обліку тощо.

Оцінку економічної діяльності підприємства й ефективності господарських операцій у зарубіжній практиці прийнято називати управлінським (операційним) аудитом, що є складовою частиною внутрішнього аудиту. Об'єктами цього виду аудиторського контролю є збереження й ефективність використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. У процесі оцінки ефективності господарських операцій виявляють причини і винуватців нераціонального використання виробничих запасів, звертають увагу на дотримання законодавчо-нормативних актів, які стосуються економії й ефективності використання ресурсів.

Забезпечення вірогідності облікових даних — безпосереднє завдання внутрішньогосподарського контролю, яке реалізується в кількох аспектах: у відносинах між учасниками виробництва з формування первинних даних про господарські операції і стан виробничих ресурсів; у відносинах із забезпечення збереження та достовірності інформації під час її обробки, узагальнення і класифікації бухгалтерською службою підприємства.

Бухгалтерський контроль здійснює апарат бухгалтерії, охоплюючи роботу з метою перевірки, — щодо легальності, старанності та вірогідності господарських операцій до їх здійснення або перед їх завершенням на підставі бухгалтерських документів, а також з метою перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку та вивчення результатів господарської діяльності підприємства.

З погляду зовнішнього аудитора, який оцінює заходи внутрішнього контролю підприємства, засоби контролю можна класифікувати таким чином.

1. Контроль запобігання {preventative controls) (призначається чи використовується для попередження або перешкоджання небажаним діям).

Приклади: розподіл обов'язків; ротація обов'язків; запобігання несанкціонованому доступу; розробка ефективних форматів таблиць і звітів.

2. Контроль невиявлення (detective controls) — спрямований на виявлення або розкриття небажаної дії.

Приклади: підбиття підсумків за одним видом операції; використання проміжних (збережених на певному етапі) файлів для перевірки; перевірка правильності вхідних даних (наприклад, лімітні перевірки).

3. Контроль виправлення (corrective controls) (для усупенпя (запобігання) помилок або небажаних дій):

• допомога під час дослідження і виправлення виявлених причин схильності до ризику;

• усунення або зменшення наслідків помилок і неправильних дій після їхнього виявлення. Приклади: звіти про невідповідності, використання резервних копій і відновлення ушкодженої інформації, системи допомоги в режимі реального часу (on-line).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси