Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік цінних паперів у портфелі банку до погашенняОблік цінних паперів у торговому портфелі банкуХарактеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у...Особливості обліку цінних паперів у портфелі до погашення та...Облік цінних паперів у торговому портфелі банкуОблік цінних паперів у портфелі банку на продажОблік цінних паперів у торговому портфелі банкуОсобливості обліку цінних паперів у портфелі банку на продажЗагальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банкуКупівля-продаж банками цінних паперів на вторинному ринку
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення

До цінних паперів у портфелі до погашення належать боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, які можна визначити, та фіксованим строком погашення, придбані банком з наміром утримання їх до строку погашення та з метою отримання процентного доходу.

Банк не повинен первісно визнавати цінні папери в портфелі до погашення, якщо:

• не має фінансових ресурсів для фінансування цінних паперів до погашення;

• є юридичне обмеження, яке може перешкодити наміру банку утримувати цінні папери до погашення;

• протягом поточного фінансового року або протягом двох попередніх фінансових років банк продав до дати погашення значну суму інвестицій порівняно із загальною сумою інвестицій, утримуваних до погашення.

Цінні папери у портфелі до погашення обліковуються за рахунками груп:

142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

У портфелі до погашення обліковуються боргові цінні папери, які первісно оцінюються у розрізі складових – номінал, дисконт або премія. Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів, зараховуються до вартості придбання і відображаються за рахунками дисконту або премії. Після первісного визнання боргові цінні папери відображаються за амортизованою собівартістю. Амортизація дисконту (премії) нараховується не рідше одного разу на місяць із застосуванням ефективної ставки процента.

На дату балансу цінні папери в портфелі до погашення переглядаються в аспекті можливого зменшення їх корисності на основі аналізу очікуваних грошових потоків. На суму перевищення балансової вартості цінних паперів над поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків формується резерв.

Процедури обліку цінних паперів у портфелі до погашення аналогічні обліковим процедурам боргових цінних паперів у портфелі на продаж.

Рахунки, що використовуються для обліку операцій з цінними паперами до погашення, представлені в табл. 6.4.

Аналітичний облік цінних паперів ведеться в розрізі емітентів та випусків.

На дату балансу банк постійно оцінює свій намір та спроможність утримувати цінні папери до настання дати погашення. Переведення цінних паперів з портфеля до погашення у портфель на продаж може пояснюватися такими чинниками:

• значним погіршенням кредитоспроможності емітента;

• реорганізацією емітента;

• змінами законодавчих або регулятивних вимог;

• значним підвищенням регулятивних вимог до капіталу;

• непередбаченими подіями, які сталися з незалежних від банку причин.

Таблиця 6.4. Рахунки для обліку цінних паперів у портфелі банку до погашення

Показник

Цінні папери у портфелі до погашення

Боргові цінні папери

Номінал

1420,1421,1422,1424,1440, 3210,3211,3212,3213,3214

Дисконт

1426,1446, 3216

Премія

1427,1448,3218

Нараховані доходи

1428,1448,3218

Прострочені нараховані доходи

1429,3219

Резерв

1491,3290

У тому числі під нараховані доходи

1493,3291

Доходи

6051,6053,6055

Витрати

7704,7720

Переведення цінних паперів з портфеля до погашення в портфель на продаж здійснюється за справедливою вартістю.

Приклад облікових записів при переведенні боргових цінних паперів нефінансових підприємств з портфеля до погашення у портфель на продаж наведено в табл. 6.5.

Таблиця 6.5. Облікові записи при переведенні боргових цінних паперів нефінансових підприємств з портфеля до погашення у портфель на продаж

Дебет

Кредит

Примітки

3541

3214

Номінальна вартість ЦП у портфелі до погашення

3216

3541

Неамортизований дисконт ЦП у портфелі до погашення

3541

3217

Неамортизована премія ЦП у портфелі до погашення

3541

Нараховані проценти (прострочені нараховані проценти) за купонними ЦП у портфелі до погашення

3290

3541

Резерв під ЦП у портфелі до погашення (у разі наявності)

3114

3541

Номінальна вартість ЦП, що переводяться в портфель на продаж

3541

3116

Новий неамортизований дисконт за ЦП, що переводяться в портфель на продаж

3117

3541

Нова неамортизована премія за ЦП, що переводяться в порт­фель на продаж

3541

Нараховані проценти (прострочені нараховані проценти) за купонними ЦП, що переводяться в портфель на продаж

3291

3191

Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за купон­ними ЦП, що переводяться в портфель на продаж

3541

5102

Додатна різниця між справедливою вартістю на дату переведен­ня та амортизованою собівартістю

5102

3541

Від'ємна різниця між справедливою вартістю на дату переве­дення та амортизованою вартістю

Погашення цінних паперів при настанні строку відображається:

Д-т 1200,2600

К-т 1420, 1421, 1422, 1423,1424, 1440,

3210, 3211, 3212,3213,3214 - на суму номіналу

К-т 1428, 1448, 3218 – на суму нарахованих процентів

Якщо за погашеними цінними паперами було сформовано резерв, сума резерву списується з балансу, а у випадку залишку сформованого резерву, що не був використаний під час погашення, суму залишку відносять на рахунок 7704.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси