Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Державна реєстрація банківської корпорації.Порядок створення і державна реєстрація банківБанківські об'єднання: порядок створення та їх типиСтворення і державна реєстрація банківПорядок створення та державна реєстрація малих підприємствСТВОРЕННЯ I ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВСтворення та державна реєстрація банків з іноземним капіталомСтворення та державна реєстрація банківЗагальні засади створення і державної реєстрації...Служба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну,...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Створення і державна реєстрація банківських об'єднань

Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 9—12) банки мають право створювати банківські об'єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група (рис. 2.10).

Типи банківських об'єднань

Банківська корпорація — це юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки.

Банківська корпорація створюється з метою концентрації капіталів банків-учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю.

Банки, що увійшли до банківської корпорації, передають корпорації повноваження на здійснення окремих операцій та забезпечують централізацію виконання окремих функцій. Централізації в межах банківської корпорації підлягають: виконання розрахунків як серед членів корпорації, так і за її межами; операції на ринках грошей та капіталів; встановлення та ведення кореспондентських рахунків (у національній та іноземних валютах); моніторинг кредитних ризиків; розробка та прийняття загальних для членів банківської корпорації правил і процедур виконання операцій та внутрішньої звітності; формування зовнішньої звітності; внутрішній аудит.

Банківська корпорація виконує функції розрахункового центру для банків — членів корпорації і не веде безпосереднього обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб, крім банків та інших фінансових установ).

Банківська холдингова група — це банківське об'єднання, до складу якого входять виключно банки.

Материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше 50 % акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми банками.

Дочірній банк не має права володіти акціями материнського банку. У разі, якщо дочірній банк набув право власності на акції материнського банку, він зобов'язаний відчужити їх у місячний строк.

Банківські холдингові групи дозволяється створювати лише за умови, що угода про їх створення передбачає покладання на головний банк групи додаткових організаційних функцій стосовно банків — членів групи, а також створення системи управління спільною діяльністю.

Банківський нагляд за діяльністю банківської холдингової групи здійснюється на індивідуальній та консолідованій основі. Материнський банк зобов'язаний подавати консолідовано-фінансовий та статистичний звіти групи відповідно до вимог законодавства України.

Фінансова холдингова група має складатися переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою установою.

Материнській компанії має належати більше 50 % акціонерного (пайового) капіталу кожного з учасників фінансової холдингової групи.

Материнська компанія фінансової холдингової групи при здійсненні своєї діяльності з управління та координації діяльності її членів має право встановлювати правила, що є обов'язковими для членів фінансової холдингової групи.

Материнська компанія фінансової холдингової групи зобов'язана подавати наглядовим органам консолідовано-фінансовий та статистичний звіти групи відповідно до вимог законодавства України.

Порядок створення та державної реєстрації банківських об'єднань визначається "Положенням про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань".

Згідно з вищезазначеним положенням банки можуть створювати такі типи банківських об'єднань: банківська корпорація; банківська холдингова група.

Банківське об'єднання будь-якого типу (форми) створюється за попередньою згодою Національного банку України, набуває право функціонувати після його державної реєстрації шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

Учасниками банківського об'єднання можуть бути банки-рези-денти, банки з іноземним капіталом, банки-нерезиденти.

Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання. Банки, що увійшли до банківської корпорації, не можуть входити до інших банківських об'єднань без згоди корпорації.

Банки, що увійшли до банківського об'єднання, зберігають свою юридичну самостійність у межах, обумовлених їх статутами та статутом банківського об'єднання.

Банки можуть створювати та бути учасниками банківських об'єднань за таких умов:

— мінімальний розмір статутного капіталу для материнського банку банківської холдингової групи становить 5 млн євро;

— строк роботи материнського банку холдингової групи повинен бути не менше ніж один рік;

— дотримання банками — учасниками об'єднання економічних нормативів і вимог щодо формування резервів на покриття можливих збитків від активних операцій та інших обов'язкових резервів протягом року, що передує їх зверненню до Національного банку про створення об'єднання;

— стабільна беззбиткова діяльність банків-учасників протягом року, що передує їх зверненню до Національного банку.

Рівень регулятивного капіталу банків-учасників має відповідати вимогам, визначеним нормативно-правовими актами Національного банку.

Для отримання попередньої згоди на створення об'єднання його уповноважена особа подає до Національного банку такі документи:

— заяву-клопотання про отримання згоди на створення об'єднання;

— рішення про створення об'єднання, оформлене протоколом загальних зборів учасників об'єднання;

— перелік засновників, акціонерів об'єднання та основні засади його створення і діяльності;

— перелік централізованих функцій, що планує виконувати об'єднання;

— бізнес-план, що має містити перелік операцій, які планує здійснювати об'єднання в поточному році, та стратегію діяльності на наступні три роки, економічне обгрунтування і мету його створення, дані про управлінську та організаційну структуру;

— інформацію про розмір статутного капіталу об'єднання, джерела та строки його формування;

— інформацію про голову правління (ради директорів) та головного бухгалтера банківської корпорації;

— письмове підтвердження територіального управління, структурних підрозділів Національного банку про відсутність порушень банками-учасниками вимог чинного законодавства України;

— відповідні документи Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством, про згоду на створення об'єднання.

При створенні об'єднання з іноземним капіталом уповноважена особа має подати такі документи:

— клопотання від імені юридичної особи банку-нерезидента або правління банку (ради директорів), оформлене на фірмовому бланку;

— витяг з торговельного (банківського) реєстру країни, в якій офіційно зареєстрований головний офіс іноземного учасника;

— повідомлення керівництва центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю свого банку-учасника та його згоду на участь цього банку-учасника в створенні об'єднання на території України;

— фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) іноземного учасника за останній звітний період (рік);

— висновок аудиторської фірми (аудитора) про фінансовий стан банку-учасника та його можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу об'єднання за рахунок власних коштів (власного капіталу).

Водночас для отримання попередньої згоди на створення банківського об'єднання подається заява про надання дозволу на придбання істотної участі в банківській корпорації (у разі наміру придбання істотної участі) чи дочірніх банках разом із повним пакетом документів згідно з "Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень".

Документи про надання згоди на створення об'єднання розглядаються Департаментом реєстрації та ліцензування банків та за потреби іншими департаментами Національного банку.

Рішення про надання дозволу на створення об'єднання приймає Правління Національного банку України у місячний строк із дня отримання всіх документів. Водночас Комісія Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків приймає рішення про надання письмового дозволу на придбання істотної участі в об'єднанні (крім центрального кооперативного банку) у порядку, визначеному "Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень".

Про надання згоди на створення об'єднання або відмову Національний банк повідомляє (у тижневий строк) засновників листом за підписом заступника Голови Національного банку. Копія листа надсилається до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням об'єднання. Згода є дійсною протягом трьох місяців із дня її надання. Отримання згоди Національного банку на створення об'єднання є підставою для розгляду пакета документів щодо його державної реєстрації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси