Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Правило отсутствия правил в рекламеЗагальні правила оформлення документівПроцесуальні правила оформлення результатів відеозйомки
О. Прийом виділення "вузьких місць"ЧАСТИНИ МОВИ. ПРИНЦИПИ ВИДІЛЕННЯ ЇХПоняття частин мови. Критерії виділення частин мови
Характеристика Додатку до Приміток до річної фінансової звітності...Особливості оформлення текстуСтруктурні елементи документа. Правила оформлення тексту
Копії: вимоги до виготовлення та участі в обігуВИПИСУВАННЯ ПЕРЕКАЗНИХ ВЕКСЕЛІВ, ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ТА ЇХНІЙ ОБІГЗдійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних...
РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. РОЗМНОЖЕННЯ, РІСТ І РОЗВИТОК...Класифікація документів за призначенням
 
Головна arrow Документознавство arrow Загальне діловодство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Правила оформлення заголовків і підзаголовків

Заголовок пишеться великими літерами. Він має бути не довшим ніж 40 знаків. Не дозволяється у заголовку переносити слова.

Якщо заголовок великий, то його ділять (за змістом) на декілька рядків, наприклад:

Організація контролю за виконанням розпорядчих документів на підприємстві

У документах заголовок пишеться з малої літери тоді, коли він розташований після назви виду документа, а з великої літери, якщо передує їй. Наприклад:

Про внесення доповнень

або

Актове діловодство

Текст від заголовка, як правило, розміщується через 3-4 інтервали.

Розміщується заголовок посередині рядка або на початку рядка біля лівого поля. Крапка після заголовка не ставиться.

Не слід писати заголовок у кінці сторінки, якщо немає місця для тексту, краще перенести його на наступну сторінку.

Короткі заголовки пишуться у розрядку, тобто з проміжком в один знак між буквами в межах одного слова, наприклад:

Акт

Підзаголовки пишуть малими літерами без підкреслень. Відстань між заголовком і підзаголовком - два інтервали, а від підзаголовка до тексту - три чи чотири.

Якщо підзаголовок містить декілька рядків, то вони відділяються один від одного одним інтервалом.

Залежно від розташування, підзаголовки пишуться ідентично, приміром:

Правила бібліографічного опису Частини, елементи й ділянки опису, або ж розміщуються біля лівого поля, наприклад: Тексти з ілюстраціями

Тексти документів на бланках формату А4, як правило, набирають через півтора міжрядкових інтервали, на бланках формату А5 - через один міжрядковий інтервал.

Прийоми виділення окремих частин тексту

Іноді в роботі треба звернути увагу на терміни, вжиті у тексті вперше, зробити логічний чи смисловий наголос, виділити правило, теорему, визначення тощо. Наприклад:

Тарифи - це система ставок, яка визначає розміри оплати за послуги (ціна послуг).

Для виділення у тексті окремих слів або частин існує чотири способи [95]:

1. ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ. Цей спосіб слугує для виділення окремих слів.

2. Урозрядку оформляються окремі слова і короткі фрази. Коли слово пишеться у розрядку, то після кожної букви в слові робиться проміжок в один знак, а між словами, написаними у розрядку, й текстом роблять відступ у 2-3 знаки, щоб слова відділялись.

Розділові знаки після слів у розрядку ставляться на відстані одного знака, а наступне слово починається за 2-3 знаки.

3. Підкреслення - найзручніший спосіб виділення окремих слів і фраз. Лінію підкреслення починають під першою, а закінчують під останньою буквою слова, яке виділяють; розділовий знак, що стоїть після слова, не підкреслюють. Проте лапки і дужки підкреслюють.

Ціле речення треба підкреслювати суцільною рискою, починаючи від першої букви і закінчуючи останньою буквою речення.

4. Курсивом виділяються слова, речення, частини тексту. Цим способом переважно користуються, коли текст набирають на комп'ютері.

Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту

Примітка - додаткове повідомлення, пояснення до тексту. Примітки слугують для того, щоб пояснити незрозумілі місця у тексті або такі, які вимагають додаткових пояснень і матеріалів, без яких певне поняття буде неповним, однобоким.

Додаток - подання додаткової інформації (документа) після тексту.

Підстава - причина, достатній привід, які виправдовують дію, вчинок.

Зробити щось на підставі означає виконати ту чи іншу дію виходячи з чого-небудь, спираючись на щось. Наприклад, підставою звільнення працівника з організації за власним бажанням може бути його відповідна заява на ім'я керівника організації.

Виготовлення копій

Копія документа виготовляється й видається працівникам чи взагалі громадянам з дозволу керівника установи або керівника її структурного підрозділу. Звичайно установа може робити копії лише своїх документів (це не стосується архівних установ і нотаріатів).

Копія документа відтворюється, як правило, на бланку установи й засвідчується підписом посадової особи. В разі виготовлення копії на звичайному аркуші паперу повністю відтворюється текст бланка оригіналу і всі його реквізити.

На першому аркуші копії робиться позначка "Копія" (праворуч угорі над реквізитом "адресат").

Копії документів засвідчують проставленням нижче реквізиту "підпис" засвідчувального напису "згідно з оригіналом", найменування посади працівника, який засвідчує копію, його особистого підпису й дати;

наприклад:

"Згідно з оригіналом". Інспектор _________ O.P. Петренко

(підпис)

МП.

24.04.2014.

Засвідчення копії документа проводится печаткою із зазначенням на ній найменування відповідної установи чи організації.

Розмноження документів

Порядок розмноження документів засобами множувальної техніки визначає керівник організації чи установи, а необхідність множення окремих документів -керівники структурний підрозділів.

Розмноження невеликих обсягів документації може здійснювати безпосередньо секретар за допомогою засобів оргтехніки, що є на його робочому місці.

Розмноження великих обсягів документації має проводитися спеціалізованим підрозділом за такими правилами:

- для виконання розмножувальних робіт виконавець заповнює замовлення, яке підписує начальник структурного підрозділу (відділу, цеху тощо);

- документи на розмноження передаються у розмножувальний цех разом із замовленням. При цьому замовленню надається номер, проставляється дата його передачі, встановлюється строк виконання;

- замовлення реєструється у спеціальному журналі обліку роботи розмножувального цеху. Працівник, який одержує розмножений матеріал, розписується на замовленні і проставляє дату одержання.

Для копіювання документації, бланків, методичного матеріалу, листок, рекламних матеріалів, буклетів, візиток тощо у кількості від 20 до 1000 екземплярів найбільш придатні цифрові тиражувальні пристрої формату А4 та АЗ. Це можуть бути високошвидкісні економічні апарати для копіювання з вмонтованими комп'ютерними інтерфейсами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Правило отсутствия правил в рекламе
Загальні правила оформлення документів
Процесуальні правила оформлення результатів відеозйомки
О. Прийом виділення "вузьких місць"
ЧАСТИНИ МОВИ. ПРИНЦИПИ ВИДІЛЕННЯ ЇХ
Поняття частин мови. Критерії виділення частин мови
Характеристика Додатку до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6)
Особливості оформлення тексту
Структурні елементи документа. Правила оформлення тексту
Копії: вимоги до виготовлення та участі в обігу
ВИПИСУВАННЯ ПЕРЕКАЗНИХ ВЕКСЕЛІВ, ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ТА ЇХНІЙ ОБІГ
Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем
РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. РОЗМНОЖЕННЯ, РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН
Класифікація документів за призначенням
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси