Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Метод прискореного зменшення залишкової вартостіМетод прискореного зменшення залишкової вартостіМетод зменшення залишкової вартостіМетод зменшення залишкової вартості
Кумулятивний методКумулятивний методМетод кумулятивної побудовиКумулятивний методНакопичувальні (кумулятивні) знижки
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Відповідно до П(С)БО 7 за даним методом річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації і річної норми амортизації. В свою чергу, річна норма амортизації визначається, виходячи з терміну корисної експлуатації об'єкта, і подвоюється.

НА = 1: КПх2х100%, де НА - норма амортизації (у даному випадку - за рік);

КП- кількість періодів корисного використання (експлуатації) (у даному випадку - років), що входять до терміну корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів.

Формула визначення річної суми амортизації буде наступною:

СА(р) = ПВ (ЗВ) : 100% х НА,

де СА(р) - річна сума амортизації;

ПВ (ЗВ) - первісна вартість (на дату початку нарахування амортизації) або залишкова вартість (на початок звітного періоду, протягом якого буде здійснюватися нарахування амортизації).

Припустимо, що було прийняте рішення про амортизацію придбаного верстата методом прискореного зменшення залишкової вартості, а річну норму його амортизації вирішено було визначати у відсотках. Розраховуємо річну норму амортизації за формулою:

НА = 1: КПх 2x100% = 1:8х2х 100 = 25%. Отже, річна сума амортизації верстата дорівнюватиме:

СА(г) = ПВ : 100х НА = 120000,00 грн. : 100х 25 = 30000,00грн. Оскільки П(С)БО 7 вимагає нарахування амортизації здійснювати щомісяця, то, розділивши річну суму амортизації верстата на 12, одержимо місячну суму амортизації:

30000,00грн.: 12 = 2500.00грн.

Кумулятивний метод

У П(С)БО 7 визначено, що за даним методом річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, і кумулятивного коефіцієнта. В свою чергу, кумулятивний коефіцієнт визначається розподілом кількості років, що залишаються до кінця терміну корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання. Кумулятивний коефіцієнт визначається за кожен рік корисної експлуатації окремо і, природно, буде різним за своїм значенням. Кожен рік експлуатації позначається своїм порядковим числом. Наприклад, об'єкт основних засобів, що має термін корисної експлуатації 3 роки, буде мати суму числа років корисної експлуатації шість:

1 + 2 + 3=6.

В такий спосіб формула визначення кумулятивного коефіцієнта буде мати наступний вигляд:

КК = КРЕ: СЧРЕ, де КК- кумулятивний коефіцієнт;

КРЕ - кількість років, що залишилися до кінця експлуатації об'єкта; СЧРЕ - сума числа років експлуатації. Формула визначення річної суми амортизації буде наступною:

СА(р) = ВПАхКК, де СА(р) - річна сума амортизації;

ВПА - вартість, що підлягають амортизації. Припустимо, що було прийняте рішення щодо амортизації придбаного верстату кумулятивним методом. Для початку визначимо суму числа років корисної експлуатації об'єкта: СЧЛЕ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7 + 8 = 36.

Розраховуємо кумулятивний коефіцієнт для першого (2004) року корисної експлуатації:

КК = КРЕ: СЧРЕ = 8:36 = 0,22222. Отже, річна сума амортизації верстата за перший рік його експлуатації дорівнюватиме:

СЛ(р) = ВПА хКК = 112000,00 гри. х 0,22222 = 24888,64грн. Звідси місячна сума амортизації верстата дорівнює:

24888,64грн. : 12 = 2074,05 грн

В наступному році необхідно перерахувати кумулятивний коефіцієнт і, використовуючи його, визначити суму річної амортизації. В результаті за 2005 рік одержуємо:

КК = КРЕ: СЧРЕ = 7: 36 = 0,19444. Отже, річна сума амортизації верстата за другий рік його експлуатації дорівнюватиме:

СА(р) = ВПА хКК = 112000,00 грн. х 0,19444 = 21777,28 грн. Звідси місячна сума амортизації верстата дорівнює:

21777,28грн.: 12 = 1814,77грн. Аналогічні розрахунки здійснюються і в наступні роки корисної експлуатації верстата.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси