Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Методика рейтингової оцінки емітентаОсновні компоненти рейтингової системи CAMELSСутність та види рейтингових оцінокРейтингові системи оцінки банківІнспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою...Алгоритм порівняльної рейтингової оцінкиНагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за рейтинговою...Системи аналітичного вимірювання результативності бізнесу та методи...Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за...Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Критерії оцінки компонентів рейтингової системи.

Визначення рейтингових оцінок банку за рейтинговою системою САMELS здійснюється за встановленими критеріями для кожного компонента рейтингової системи (достатність капіталу, якість активів, менеджмент, надходження, ліквідність та чутливість до ринкового ризику), за матеріалами інспекційних перевірок (планових і позапланових) та з урахуванням "Методичних вказівок з інспектування банків в Україні".

Достатність капіталу. Рейтингова оцінка достатності капіталу визначається за рейтинговою системою на підставі відповідних факторів (рис. 4.9).

Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу має такі характеристики:

— показники регулятивного капіталу, адекватності основного і регулятивного капіталу перевищують встановлені нормативні значення;

— високий і стабільний рівні надходжень, що забезпечують прибуткову діяльність;

— добре врегульований процес зростання капіталу, який визначено політикою банку і підтверджується фактичними даними показників діяльності банку;

— керівництво банку добре розуміє операції банку і здатне визначати ризики, пов'язані з цими операціями, та їх вплив на достатність регулятивного капіталу, здатне сформувати в повному обсязі резерви під активні операції;

— акціонери здатні за потреби нарощувати капітал, розмір дивідендів обґрунтований (розмір дивідендів обґрунтований, якщо вони забезпечують дохід акціонерам, не перешкоджаючи необхідному зростанню статутного (регулятивного) капіталу);

Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки достатності капіталу — незначний рівень негативно класифікованих активів

Рис. 4.9. Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки достатності капіталу

— незначний рівень негативно класифікованих активів (з урахуванням сформованих резервів під ці активи).

Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу "2" має такі самі характеристики, що і банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу "1". Це банк, у якого значення показників регулятивного капіталу, адекватності основного і регулятивного капіталу перевищують нормативні значення, проте він має незначні недоліки, пов'язані з одним або кількома переліченими вище факторами, а саме:

— банк може мати високий і стабільний рівень надходжень і добре контролювати зростання регулятивного капіталу, разом з тим за результатами інспекційної перевірки банк має доформувати резерви під активні операції (тобто обсяг негативно класифікованих активів за результатами інспекційної перевірки значно більший, ніж за даними банку), що спричинює зменшення показника регулятивного капіталу (але не нижче, ніж його нормативне значення);

— керівництво банку не підтримує статутний (регулятивний) капітал на рівні, достатньому для захисту від ризиків, пов'язаних з операціями банку (наприклад, значення показників адекватності основного і регулятивного капіталу за результатами інспекційної перевірки значно зменшилися, хоча і відповідають нормативним значенням. Крім того, якщо проблеми в діяльності банку, що спричинили погіршення цих показників, не будуть виправлені найближчим часом, то за будь-якого незначного негативного впливу зовнішніх або внутрішніх ризиків банк порушить зазначені нормативи).

Однак такі недоліки можуть бути виправлені протягом досить незначного періоду (під час інспекційної перевірки або у строк до двох місяців після її закінчення) без посилення контролю з боку служби банківського нагляду.

Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу "З" має значні недоліки, пов'язані з одним або кількома з перелічених вище факторів. Капітал (статутний, регулятивний) такого банку потребує серйозної уваги з боку служби банківського нагляду для забезпечення належного вирішення керівництвом (акціонерами) проблем, пов'язаних із достатністю капіталу, та вжиття заходів для поліпшення достатності капіталу. Підставами для визначення рейтингової оцінки достатності капіталу "З" можуть бути такі характеристики діяльності банку:

— недостатність надходжень за одночасної потреби деформування резервів під активні операції за результатами інспекційної перевірки;

— неконтрольоване зростання активів, що не пов'язане зі збільшенням статутного капіталу, одночасними недоліками в діяльності банку, які спричиняють недотримання деяких факторів, зазначених вище;

- високий рівень негативно класифікованих активів, який має тенденції до підвищення тощо.

Якщо вчасно не вжити заходів щодо виправлення ситуації, то ці недоліки можуть призвести до значного зниження капіталу і неплатоспроможності банку. Крім того, банк може отримати рейтингову оцінку достатності капіталу "З", якщо значення показників регулятивного капіталу, адекватності основного і регулятивного капіталу менші, ніж їх нормативні значення, його акціонери не здатні збільшити статутний капітал до розміру, що покривав би ризики за операціями банку, але при цьому наявні позитивні перспективи (плани) щодо усунення проблем, пов'язаних з недотриманням факторів, визначених вище (наприклад, найближчим часом буде укладена угода про залучення коштів на умовах субординованого боргу тощо), за обґрунтовано визначений для цього строк.

Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу "4" має значні проблеми, які призвели до того, що капітал неспроможний захистити банк від ризиків, пов'язаних з його операціями, має значні збитки від кредитних операцій, від операцій з цінними паперами, валютних операцій, його витрати значно перевищують доходи і мають тенденцію до зростання, банк має високий рівень негативно класифікованих активів (до 60 % регулятивного капіталу з урахуванням резервів під ці активи). Банк може дотримуватися (за результатами безвиїзного нагляду) або не дотримуватися нормативів капіталу, але за результатами інспекційної перевірки очевидно те, що його капітал недостатній для покриття ризиків за активними операціями. Якщо керівництво (акціонери) не зможуть вжити негайних заходів для виправлення недоліків і порушень, то банк може стати неплатоспроможним у найближчому майбутньому. Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу "4" потребує суворого контролю служби банківського нагляду щодо вжиття керівництвом (акціонерами) банку відповідних заходів для покращання якості активів і підвищення рівня достатності капіталу.

Банк з рейтинговою оцінкою достатності капіталу "5" є неплатоспроможним, а в його діяльності наявні значні порушення і недоліки, які спричиняють недотримання майже всіх факторів, перелічених вище. Збитки від операцій з цінними паперами, кредитних, валютних та інших операцій такого банку становлять значний обсяг, мають тенденцію до зростання та можуть призвести до втрати регулятивного капіталу або зменшення показника адекватності регулятивного капіталу до однієї третини встановленого нормативного значення; обсяг негативно класифікованих активів (з урахуванням сформованих резервів під ці активи) становить 60 % і більше регулятивного капіталу банку. Ймовірність того, що дії керівництва (акціонерів) зможуть запобігти банкрутству банку, дуже мала.

Такий банк потребує особливої уваги служби банківського нагляду та негайного вжиття відповідних заходів (у тому числі скликання загальних зборів акціонерів для вирішення питання щодо санації або реорганізації, або ліквідації банку тощо) з метою зведення до мінімуму збитків вкладників та кредиторів.

Якість активів. При визначенні рейтингової оцінки якості активів потрібно враховувати відповідні фактори (рис. 4.10).

Банк з рейтинговою оцінкою якості активів "1" має такі характеристики:

— співвідношення між обсягами нестандартних активів та сукупних активів низьке і добре контрольоване;

— рівень активів з негативною класифікацією з урахуванням сформованих резервів під ці активи в сукупних активах не викликає занепокоєння служби банківського нагляду;

— концентрації за активними операціями (у тому числі з урахуванням галузей, операцій з пов'язаними особами (інсайдерами), вкладень під заставу одного типу, ризику країни, тощо) добре контрольовані та пов'язані з мінімальним ризиком;

— внутрішні положення, що регулюють проведення активних операцій, достатні та враховують усі зміни, які відбулися в банку та нормативно-правових актах України з питань банківської діяльності;

— банк дотримується нормативних вимог, установлених Національним банком, щодо кредитного ризику та інвестування;

— управління кредитним портфелем і цінними паперами ефективне та добре контрольоване, тобто банк користується продуманими та обґрунтованими критеріями кредитно-інвестиційної діяльності, контролює проблемні кредити, вкладення та кредити інсайдерам тощо;

— керівництво забезпечує достатній рівень резервів на покриття можливих збитків за активними операціями (у тому числі кредитними);

— ризик, пов'язаний з іншими активами банку (дебіторська заборгованість, кошти в інших банках тощо), є прийнятним і не становить загрози збитків.

Стан банку з рейтинговою оцінкою якості активів "2" подібний до стану банку з рейтинговою оцінкою якості активів "1", але має недоліки, пов'язані з одним або кількома з перелічених вище факторів. Керівництво здатне виправити ці недоліки без посилення контролю органів банківського нагляду. Цей банк може мати одну або більше з таких характеристик:

— обсяги нестандартних активів, негативно класифікованих активів за результатами інспекційної перевірки більші ніж за даними банку, але разом з тим вони не загрожують капіталу банку, керівництво звернуло на цей факт належну увагу та має намір і змогу виправити ситуацію;

— критерії надання кредитів, здійснення інших активних операцій та методи контролю з боку керівництва мають деякі недоліки;

— потребують вдосконалення порядок ідентифікації осіб та процедури здійснення операцій з інсайдерами банку;

— активні операції (крім кредитних та операцій з цінними паперами) малоприбуткові або пов'язані з дещо підвищеним ризиком, але не становлять реальної загрози для ліквідності і платоспроможності банку.

Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки якості активів

Рис. 4.10. Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки якості активів

Банк з рейтинговою оцінкою якості активів "З" має суттєві недоліки, пов'язані з одним або кількома з перелічених вище факторів. Активи банку з рейтинговою оцінкою якості активів "3" мають одну або кілька з таких характеристик:

— співвідношення між обсягом нестандартних активів та сукупними активами має тенденцію до збільшення, рівень активів з негативною класифікацією з урахуванням сформованих резервів під ці активи до сукупних активів не контролюється належним чином;

— недостатній резерв для відшкодування можливих втрат за активними операціями (у тому числі кредитними);

— недосконалі критерії здійснення активних операцій, у тому числі кредитної діяльності, недостатні процедури здійснення контролю;

— операції з інсайдерами проводяться на пільгових (більш сприятливих) умовах та викликають занепокоєння служби банківського нагляду;

— періодично порушуються окремі нормативи кредитного ризику та інвестування;

— інші активи банку (крім кредитів) пов'язані з підвищеним ризиком, який може погіршити ліквідність і платоспроможність банку.

Служба банківського нагляду має контролювати діяльність такого банку та вплинути на його керівництво з метою вжиття негайних заходів щодо виправлення недоліків.

Банк з рейтинговою оцінкою якості активів "4" має значні недоліки в діяльності, які можуть призвести до суттєвого погіршення стану капіталу банку та його неплатоспроможності. Активи цього банку мають одну або кілька з таких характеристик:

— обсяг нестандартних активів за результатами інспекційної перевірки продовжує зростати, спричинює зменшення регулятивного капіталу та може призвести до неплатоспроможності, якщо не вжити негайних заходів щодо виправлення ситуації;

— обсяг активів з негативною класифікацією з урахуванням сформованих резервів під ці активи наближається до граничного значення (співвідношення між обсягом негативно класифікованих активів з урахуванням резервів під ці активи та сукупними активами менше ніж 60 %);

— обсяг нестандартних кредитів (особливо кредитів з негативною класифікацією) значно перевищує резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями і становить загрозу капіталу;

— інші активи становлять загрозу втрати капіталу і можуть зумовити неплатоспроможність банку.

Служба банківського нагляду має приділяти особливу увагу такому банку з метою забезпечення негайних заходів щодо виправлення недоліків з боку його керівництва.

Рейтингова оцінка якості активів "5" свідчить про те, що обсяг негативно класифікованих активів з урахуванням сформованих резервів під ці активи становить 60 % і більше сукупних активів та призводить до зниження показника адекватності регулятивного капіталу до 2 %. У діяльності банку є значні порушення та недоліки, пов'язані з факторами, переліченими вище. Ймовірність того, що заходи, здійснені керівництвом банку для покращення якості активів, будуть успішними, дуже мала.

Для того щоб запобігти подальшому зменшенню регулятивного капіталу банку та захистити інтереси вкладників і кредиторів, служба банківського нагляду має встановити суворий контроль за таким банком та вжити адекватних заходів впливу.

Менеджмент. Для визначення рейтингової оцінки менеджменту банку слід враховувати відповідні фактори (рис. 4.11).

Банк із рейтинговою оцінкою менеджменту "1" має такі характеристики:

— керівництво банку досвідчене і компетентне;

— усі основні показники фінансової діяльності банку відповідають нормативним вимогам або перевищують їх;

— повне розуміння керівництвом банку ризиків, пов'язаних з діяльністю банку;

— розуміння керівництвом банку економічного середовища та відповідне реагування на зміни в ньому;

— наявність належного внутрішнього аудиту та належне здійснення ним функцій;

— виважений підхід до планування, розроблення внутрішніх положень, процедур та засобів контролю, а також активний контроль за їх виконанням;

— відсутність ознак кредитування інсайдерів на більш сприятливих умовах;

— належний рівень роботи спостережної ради щодо визначення політики банку та її тісне співробітництво з правлінням (радою директорів) банку;

— досконала (оптимальна) організаційна структура, наявність постійно діючої програми підготовки кадрів;

— відповідальне ставлення правління (ради директорів) та спостережної ради банку до зауважень і рекомендацій Національного банку;

— відсутність зауважень щодо виконання банком вимог законодавства з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також щодо встановлених у банку правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення.

Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки менеджменту банку

Рис. 4.11. Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки менеджменту банку

Банк з рейтинговою оцінкою менеджменту "2" має такі самі характеристики, що і банк з рейтинговою оцінкою менеджменту "1", однак є деякі недоліки, що можуть бути виправлені досить легко без втручання служби банківського нагляду. Якщо вирішується питання вибору рейтингової оцінки менеджменту між "1м та "2", то потрібно обов'язково враховувати фінансовий стан банку та інші фактори, що свідчать про дотримання банком вимог банківського законодавства.

Банк з рейтинговою оцінкою менеджменту "З" має суттєві недоліки, пов'язані з кількома факторами, наведеними вище. Потрібні дії служби банківського нагляду для того, щоб керівництво банку вжило заходів для усунення недоліків. Рейтингова оцінка менеджменту "З" може свідчити про: негативну практику кредитування інсайдерів на більш сприятливих умовах; проведення операцій з порушенням вимог банківського законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, внутрішньобанківських положень, незадовільне управління ризиками та планування діяльності банку, неналежне виконання банком правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення, а також неадекватне реагування на негативні тенденції в економіці, незадовільні фінансові результати діяльності та невиконання вимог служби банківського нагляду.

Банк з рейтинговою оцінкою менеджменту "4" має значні недоліки, пов'язані з більшістю факторів, зазначених вище. Потрібні рішучі дії служби банківського нагляду, які спрямовуватимуться на те, щоб керівництво банку негайно вжило заходів щодо усунення проблем. Національний банк або спостережна рада банку мають розглянути заходи щодо повного або часткового відсторонення голови, його заступників, членів правління (ради директорів), головного бухгалтера, його заступників від обійманих посад. Рейтингова оцінка менеджменту "4" встановлюється в разі виявлення значних зловживань у практиці кредитування інсайдерів, інвестиційній діяльності, недотримання облікової та процентної політики, ігнорування вимог Національного банку, у тому числі з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, якщо дії або бездіяльність керівництва завдали такої шкоди фінансовому стану банку, що він опинився під загрозою неплатоспроможності, або привели до звинувачення банку в сприянні легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Банк з рейтинговою оцінкою менеджменту "5" має абсолютно неефективне та некомпетентне керівництво, і більшість із характеристик, наведених вище, та фінансові результати діяльності банку є незадовільними. Банк з такою рейтинговою оцінкою менеджменту потребує негайних та рішучих заходів з боку служби банківського нагляду. Національний банк має розглянути питання щодо повного (часткового) негайного відсторонення службових осіб банку від обійманих посад, або щодо призначення тимчасової адміністрації, чи вжиття інших заходів впливу.

Надходження. Для визначення рейтингової оцінки надходжень банку слід враховувати відповідні фактори (рис. 4.12).

Для полегшення процесу визначення рейтингової оцінки надходжень доцільно використовувати рентабельність активів. Однак зазначені вище фактори вважаються більш вагомими, ніж порівняння середніх значень рентабельності активів за відповідною групою банків із значеннями рентабельності активів для конкретного банку, який належить до цієї групи. Наприклад, значення рентабельності активів банку може бути високим, але джерелом надходжень при цьому є здійснення операції, яка не належить до сфери традиційних банківських послуг і пов'язана з підвищеним ризиком. Крім того, за наявності високого значення рентабельності активів розмір прибутку до оподаткування може бути недостатнім для забезпечення темпу зростання регулятивного капіталу відповідно до темпу зростання активів.

Банк з рейтинговою оцінкою надходжень "1" має такі характеристики:

— доходи банку є достатніми для виконання вимог щодо створення резервів під активні операції і забезпечення покриття витрат, для зростання регулятивного капіталу та виплати дивідендів акціонерам у достатньому розмірі;

— ефективні бюджетне та фінансове планування, контроль доходів та витрат за цими планами;

— наявні позитивні тенденції основних компонентів доходів та витрат;

— мінімальна залежність від непередбачених та нетрадиційних джерел доходів.

Банк з рейтинговою оцінкою надходжень "2м має достатні доходи для виконання вимог щодо створення резервів під активні операції, забезпечення зростання рівня регулятивного капіталу та виплати дивідендів. Але такий банк має недоліки, пов'язані з одним або кількома факторами, наведеними вище: спостерігається низка негативних тенденцій, пов'язаних зі збільшенням частки непередбачених джерел доходів, для зростання прибутку, нестабільним рівнем доходів або керівництву потрібно покращити процес бюджетного та фінансового планування і посилити контроль за стабільністю надходжень. Керівництво має бути здатним виправити зазначені недоліки без втручання служби банківського нагляду.

Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки надходжень банку

Рис. 4.12. Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки надходжень банку

У діяльності банку з рейтинговою оцінкою надходжень "3" є суттєві недоліки, пов'язані з одним або кількома факторами, визначеними вище. Через дії або бездіяльність керівництва банку стан надходжень має тенденції до погіршення, наприклад, основним джерелом доходів такого банку можуть бути не процентні, а комісійні доходи; відсоткові ставки і комісійні винагороди за активними операціями встановлюються на рівні, нижчому від собівартості банківських послуг у цьому банку. Якщо ситуацію не змінити, то рівень регулятивного капіталу банку стане нижчим за нормативні значення, тому потрібні дії служби банківського нагляду, що спрямовуватимуться на те, щоб керівництво банку вжило необхідних заходів щодо покращання стану надходжень.

Банк з рейтинговою оцінкою надходжень "4" має дуже великі проблеми з надходженнями. Банк може мати прибуток, однак недостатній для підтримки на потрібному рівні резервів під активні операції та забезпечення зростання рівня регулятивного капіталу відповідно до нормативних вимог, також значна частка витрат може бути, наприклад, за обслуговування субординованого боргу. Без негайних виправних заходів витрати (збитки) банку можуть зрости настільки, що це загрожуватиме його платоспроможності. За таких умов керівництво банку має вжити негайних заходів для підвищення та оптимізації рівня доходів, посилення контролю за витратами. Також потрібні рішучі дії служби банківського нагляду щодо поліпшення стану надходжень та запобігання втраті капіталу, у тому числі обмеження, зупинення або припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику, та висунути керівництву банку вимоги щодо зменшення темпів зростання активів (крім зростання обсягу активів, що пов'язане зі збільшенням статутного капіталу).

Банк з рейтинговою оцінкою надходжень "5" має збитки, що становлять пряму загрозу його платоспроможності, за значного недоформування резервів під активні операції відсутні реальні джерела їх збільшення, фактичний обсяг доходів у такого банку не здатен покривати небанківські операційні витрати (на утримання персоналу, основних засобів та нематеріальних активів тощо). Потрібні негайні та рішучі дії служби банківського нагляду для забезпечення спостережною (наглядовою) радою (зборами акціонерів) вжиття заходів щодо санації або реорганізації банку, оскільки збитки неминуче приведуть до його неплатоспроможності.

Ліквідність. Для визначення рейтингової оцінки ліквідності банку слід враховувати відповідні фактори (рис. 4.13).

Одним з основних обов'язків керівництва банку є підтримка обсягу ліквідних активів на рівні, достатньому для виконання поточних зобов'язань, за умови максимального збільшення надходжень та зменшення ризику. Цей обов'язок вимагає від керівництва ґрунтовного розуміння балансу банку, його клієнтської бази (кредитів, депозитів та інших залучених коштів) та економічної ситуації.

Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки ліквідності банку

Рис. 4.13. Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки ліквідності банку

Керівництво, яке підтримує ліквідні активи (у тому числі високоліквідні) на високому рівні, звичайно, не йде на значний ризик, і обсяг надходжень за таких умов буде нижчим. Якщо керівництво підтримує обсяг ліквідних активів (у тому числі грошових коштів) на мінімальному рівні, забезпечуючи короткочасні великі прибутки, то це може свідчити про те, що активні операції в такому банку пов'язані з більшим ризиком. Керівництво, яке підтримує ліквідність банку через залучення міжбанківських кредитів, має розуміти, що за таких умов процес управління активами та зобов'язаннями стає складним, вимагає від нього особливого вміння і кваліфікації та не може продовжуватись на такому рівні тривалий період.

Банк з рейтинговою оцінкою ліквідності "1" має такі характеристики:

— керівництво добре розуміє баланс банку, знає клієнтуру та економічну ситуацію;

— обсяг ліквідних активів достатній для задоволення щоденного попиту на кредити та непередбачені зміни в ньому, а також для виконання зобов'язань банку в разі як очікуваних, так і непередбачених змін в обсязі депозитів (вкладів);

— мінімальне залучення міжбанківських кредитів для забезпечення потреб у ліквідності;

— запроваджений обґрунтований та детальний процес планування, контролю і моніторингу ліквідності;

— працівники банку мають достатню кваліфікацію і досвід для підтримки певних пропорцій (відповідностей) між строками отримання коштів і погашення, наприклад, строки повернення кредитів збігаються з відповідними строками погашення платежами платежів за депозитами з відповідними строками погашення, що підтверджується даними балансу;

— депозитна база банку адекватно диверсифікована як щодо строків погашення, так і діапазону контрагентів, тобто банк має коротко-, середньо- і довгострокові депозити від фізичних осіб, приватних підприємців, підприємств, банків тощо;

— виконуються вимоги щодо ліквідності банку.

Банк з рейтинговою оцінкою ліквідності "2" має характеристики, подібні до характеристик банку з рейтинговою оцінкою "1", але такий банк має окремі недоліки, пов'язані з одним чи кількома факторами, визначеними вище. Однак ці недоліки можуть бути усунені за досить короткий період без посилення контролю служби банківського нагляду. Вони полягають у такому:

— банк задовольняє потреби в ліквідності, але працівникам банку чи керівництву бракує досвіду, або процес планування та контролю ліквідності недостатньо ефективний;

— банк мав тимчасові проблеми з ліквідністю і працівники банку або керівництво виправили цю ситуацію, однак не вжили необхідних заходів для запобігання повторенню таких проблем;

— керівництво не усвідомлює, що в банку виникли негативні тенденції (зменшення рівня ліквідних, у тому числі високоліквідних активів, або зростаюча нестабільність ресурсної бази, чи простежується періодична залежність від міжбанківських кредитів тощо) або не приділяє їм належної уваги.

Банк з рейтинговою оцінкою ліквідності "3" має суттєві недоліки, пов'язані з одним або кількома факторами, зазначеними вище. Підхід керівництва банку з рейтинговою оцінкою ліквідності "З" до управління ліквідністю спрощений і це приводить до того, що в банку часто виникають проблеми з ліквідністю, а також простежується регулярна залежність від міжбанківських кредитів, крім того, в банку обмежені можливості щодо активних операцій — швидкого їх продажу, а щодо пасивних операцій — швидкого залучення нових джерел фінансування. Керівництво банку повинно негайно звернути належну увагу на негативні тенденції та вжити заходів щодо виправлення недоліків для того, щоб банк не втратив здатності виконувати поточні зобов'язання. Для цього потрібні відповідні дії служби банківського нагляду.

Банк з рейтинговою оцінкою ліквідності "4" має значні проблеми з ліквідністю, що вимагає негайних та рішучих дій служби банківського нагляду. Керівництву банку потрібно вжити заходів щодо зміцнення стану ліквідності для забезпечення виконання грошових, короткострокових зобов'язань, збалансованості строків і сум активів та зобов'язань банку. Також воно має розпочати планування ліквідності з метою вирішення проблем, пов'язаних з короткостроковими та непередбаченими потребами в ліквідності.

Банк з рейтинговою оцінкою ліквідності "5" має проблеми, пов'язані з факторами, визначеними вище, потребує фінансової допомоги із зовнішніх джерел (шляхом додаткових внесків акціонерів або залучення нових акціонерів з метою формування дешевої ресурсної бази) для задоволення потреб у ліквідності. Така негайна фінансова допомога потрібна з метою запобігання банкрутству банку через нездатність задовольнити вимоги кредиторів і вкладників.

Чутливість до ринкового ризику. Рейтингова оцінка чутливості банку до ринкового ризику визначається з урахуванням відповідних факторів (рис. 4.14).

Банки наражаються на ринковий ризик унаслідок прийняття ними "неторговельних позицій" (їх чутливість до змін процентних ставок, валютних курсів), а також унаслідок їх торговельної діяльності (операції купівлі-продажу фінансових інструментів).

Незалежно від джерела або характеру ринкового ризику керівництво банку має належним чином усвідомлювати, який вплив має ринковий ризик на поточний та майбутній стан банку, здійснювати управління ним у всіх основних напрямах діяльності банку, зокрема в залученні коштів, кредитуванні, інвестиційних, валютних та позабалансових операціях тощо.

Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки чутливості банку до ринкового ризику

Рис. 4.14. Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки чутливості банку до ринкового ризику

Банки з незначним ринковим ризиком, але недостатньою системою управління ним можуть отримати нижчу рейтингову оцінку за цим компонентом, ніж банки з помірним рівнем ринкового ризику, які за результатами інспекційної перевірки продемонстрували, що ринкові ризики контролюються і контролюватимуться в майбутньому.

Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику "1" має такі характеристики:

— низька або помірна чутливість надходжень банку чи економічної вартості його капіталу до несприятливих змін процентних ставок за залученими і розміщеними коштами, валютних курсів, коливань цін на цінні папери тощо;

— внутрішньобанківські положення та процедури належним чином відображають порядок управління ринковим ризиком;

— наявність достатньої системи вимірювання всіх ринкових ризиків, використовуються загальноприйняті фінансові поняття та методики вимірювання ризику, а також відображені у внутрішніх документах банку припущення та параметри, покладені в основу цих методик;

— ефективне використання лімітів ринкового ризику, що встановлюються для його контролю і обмеження, а також відповідають розміру активів банку, складності його операцій та достатності капіталу;

— наявність належних інформаційних систем управління, орієнтованих на відповідних працівників банку, які забезпечують отримання керівництвом (комітетом/підрозділом з питань аналізу та управління ризиками) узагальненої інформації, а керівниками середньої ланки — детальних звітів щодо оцінки ризиків та дохідності операцій;

— ефективна система внутрішнього контролю, що забезпечує надійне функціонування процесу управління ринковим ризиком, у тому числі визначає підзвітність та чітке розмежування повноважень;

— внутрішній аудит з достатньою періодичністю здійснює перевірки дотримання вимог внутрішніх лімітів щодо: обмеження ринкового ризику і положень щодо управління ринковим ризиком, а також вимог Національного банку стосовно його обмеження; підтвердження припущень (вихідних даних), структури та достовірності систем вимірювання ринкового ризику;

- виконуються вимоги нормативно-правових актів Національного банку щодо обмеження ринкового ризику.

Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику "2" має характеристики, подібні до характеристик банку з відповідним рейтингом "1", але є окремі недоліки, пов'язані з одним або кількома факторами, визначеними вище. Ці недоліки можуть бути виправлені в досить короткий строк без додаткового контролю служби банківського нагляду. Наприклад, чутливість до ринкового ризику банку низька, проте керівництво банку не встановило відповідні ліміти щодо його обмеження або є випадки перевищення встановлених лімітів (обмежень), а керівництво досить повільно знижує ризики до відповідних рівнів.

Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику "3" має неприйнятний рівень ринкового ризику, керівництво демонструє відсутність досвіду або знань і розуміння щодо визначення, вимірювання, здійснення моніторингу і контролю ринкових ризиків. Рейтингова оцінка чутливості до ринкового ризику "3" означає, що примітивний підхід керівництва до управління ринковим ризиком спричинює часте перевищення лімітів (обмежень) та збитки за окремими операціями. Унаслідок відсутності досконалих (ефективних) процесів управління ринковим ризиком виникають негативні тенденції в операціях, пов'язаних з ринковим ризиком, а також сумніви щодо здатності керівництва негайно вирішити ці проблеми з метою запобігання впливу надмірного ринкового ризику на надходження або на економічну вартість капіталу. Тому потрібний посилений контроль з боку служби банківського нагляду з метою забезпечення належного вирішення керівництвом проблем банку.

Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику "4" має значні недоліки, пов'язані з більшістю факторів, наведених вище, здійснює діяльність з високим рівнем ринкового ризику, при цьому система управління ним — недостатня. Така ситуація вимагає негайного та рішучого зміцнення контролю служби банківського нагляду. Слід вжити заходи щодо зниження обсягів операцій, пов'язаних із ринковим ризиком, та зміцнити здатність керівництва визначати, вимірювати, здійснювати моніторинг і контроль за ринковим ризиком.

Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику "5" наражається на такий рівень ринкового ризику, який загрожує його платоспроможності. Потрібне негайне втручання Національного банку для того, щоб запобігти банкрутству банку та забезпечити прийняття керівництвом банку відповідних дій, спрямованих на зниження ринкового ризику та запровадження ефективних систем визначення, вимірювання, моніторингу і контролю за ринковим ризиком.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси