Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Міжнародний кредит як економічна категоріяКРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ. КРЕДИТЕкономічні зв'язкиОсновні категорії економічного аналізуДержавний кредитЗагальні передумови та економічні чинники виникнення кредитуСутність кредиту та економічні чинники, що обумовлюють його...Бюджет як економічна категоріяЗагальні та специфічні риси економічних категорій - страхування,...Капітал як економічна категорія, види капіталу та його рух
 
Головна arrow Банківська справа arrow Кредит і банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

1.3. Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями

Кредит як форма економічних відносин має багато спільного з іншими економічними категоріями — грошима, фінансами, торгівлею, капіталом тощо, а саме:

— вони всі є вартісними категоріями;

— гроші як засіб платежу з'явилися на ґрунті кредитних відносин;

— кредит у функції перерозподілу вартості обслуговує рух капіталу, сприяє формуванню фінансових ресурсів, розвитку торгівлі;

— завдяки розвитку кредиту гроші набувають статусу капіталу, що тісно переплітаються між собою функціонально (рис. 1.2).

Особливо тісно пов'язаний кредит із грошима, і цей зв'язок дедалі посилюється в міру розвитку суспільного виробництва й ускладнення економічних відносин.

Водночас кредит — це цілком самостійна категорія, що функціонує поряд з іншими категоріями, не замінюючи жодної з них і не поступаючись їм сферою свого призначення (табл. 1.1).

Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями

Рис. 1.2. Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями

Таблиця 1.1. Відмінності кредиту від інших економічних категорій

Ознака Назва економічної категорії
Гроші Кредит
Суб'єкти економічних відносин Продавець і покупець Кредитор і позичальник
Характер руху вартості Зустрічне, еквівалентне переміщення двох різних форм вартості товарної та грошової Задовольнити потреби в додаткових коштах одних суб'єктів та сприяти вигідному розміщенню вільних коштів — для інших
Сфера використання Обслуговують реалізацію ВВП (крім бартеру) Обслуговує рух частини ВВП у процесі відтворення
Призначення в процесі

суспільного

відтворення
Забезпечити реалізацію споживчої вартості та довести її до споживача Задовольнити потребу споживача у додаткових коштах одних суб'єктів та сприяти вигідному розміщенню вільних коштів — для інших
Власник вартості Право власності на гроші переходить від платника до одержувача Власником завжди залишається кредитор
Фінанси Кредит
Механізм формування Формується в процесі розподілу ВВП Формується в процесі перерозподілу ВВП
Характер руху вартості Пов'язаний зі зміною власності, не є зворотним і платним Вартість передається на умовах строковості, поверненості та платності

Від грошей (як грошей) кредит відрізняється такими рисами:

— у них різний склад суб'єктів — носіїв, відповідно, грошових і кредитних відносин: у першому випадку ними є продавець та покупець, у другому — кредитор і позичальник, які можуть не збігатися;

— у них різний характер руху вартості: в суто грошових відносинах має місце зустрічне, еквівалентне переміщення двох різних форм вартості — товарної і грошової, а в кредитних відносинах — нееквівалентне переміщення вартості в грошовій або товарній формі;

— у них різне суспільне призначення в процесі відтворення. Гроші призначені забезпечити реалізацію споживчої вартості та довести її до кінцевого споживача. Вони також є засобом накопичення реалізованої вартості. Кредит призначений задовольняти тимчасові потреби в додаткових коштах одних економічних суб'єктів та сприяти вигідному розміщенню вільних коштів — для других. Навіть якщо кредит здійснюється в грошовій формі, таке його іманентне призначення від цього не змінюється. І навпаки, якщо кредит (замість грошей) забезпечує доведення виробленої вартості до кінцевого споживача (продаж товару з відстрочкою платежу), він не замінює грошей у реалізації цієї вартості: коли настає строк погашення кредиту, тільки гроші можуть забезпечити еквівалентний платіж за товар, хоч виступає він у формі погашення боргу;

— кредит за сферою використання є більш "вузькою" категорією, ніж гроші. Гроші обслуговують реалізацію всього ВВП (крім бартеру), розподіл і перерозподіл його вартості, а кредит обслуговує рух тільки частини ВВП у процесі відтворення. Тому учасниками грошових відносин є усі юридичні та фізичні особи суспільства, а кредитних відносин — тільки певна їх частина;

— рух грошей від одного економічного суб'єкта до іншого (у не кредитних відносинах) завжди супроводжується зміною власника відповідної вартості, представленої грошима: право власності на гроші переходить від платника до одержувача. При кредитному переміщенні вартості її власником завжди залишається кредитор. Навіть продаючи товари у кредит, продавець зберігає за собою право власності на них, яке підтверджується поверненням вартості при погашенні боргу покупцем.

Отже, кредит і гроші — це дві самостійні економічні категорії, кожна з яких має своє специфічне призначення, сферу використання та характер руху вартості.

Істотні відмінності є між кредитом і фінансами. На відміну від кредиту, фінанси формуються в процесі розподілу вартості, тоді як кредит — у процесі перерозподілу. Рух вартості у фінансових відносинах, пов'язаний зі зміною власності, не є зворотним і платним, визначається переважно неринковими, адміністративно-вольовими чинниками. Фінанси та кредит функціонують переважно паралельно, на відокремлених економічних сегментах, доповнюючи, а не підміняючи, один одного. І навіть у тих випадках, коли фінанси та кредит використовуються на одному й тому самому економічному сегменті, вони не знеособлюються, а зберігають свою видову специфіку.

Наприклад, при виконанні державного бюджету можуть використовуватися як суто фінансові відносини (податки та бюджетне фінансування), так і кредитні (державні позики). Проте, якщо фінансові відносини після закінчення бюджетного року в основному завершуються, то кредитні відносини будуть продовжуватися доти, доки держава не погасить усю суму державного боргу, пов'язаного з формуванням конкретного бюджету.

Істотно відрізняється кредит і від торгівлі, насамперед, нееквівалентним рухом вартості при кредитуванні. У торгівлі рух вартості здійснюється на еквівалентних засадах. Разом із тим кредит і торгівля теж тісно переплітаються: торгівля все частіше здійснюється в кредит, а кредит організовується на засадах торгівлі борговими зобов'язаннями.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси