Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної...Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних...Управління об'єктами права інтелектуальної власностіАкт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма №...Передача права користування об'єктом інтелектуальної власності за...
Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної...Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних...Управління об'єктами права інтелектуальної власностіПередача права користування об'єктом інтелектуальної власності за...Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі використання...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів (типова форма № НА-3)

Цей акт (табл. 3.23) застосовується для оформлення вибуття таких об'єктів при їхньому списанні (ліквідації). Акт складається в двох екземплярах комісією, призначуваною керівником підприємства, підписується головою і членами комісії, особою, що була відповідальною за використання об'єкта права інтелектуальної власності, затверджується керівником підприємства.

Залишкова вартість, що наводиться в графі 13 акта вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності, визначається за даними бухгалтерського обліку на останнє число місяця вибуття такого об'єкта як різниця між первісною вартістю і сумою нарахованої амортизації за період корисного використання.

У рядку "Правові умови вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності з господарського обороту" відзначаються причини списання (закінчення терміну дії: майнових прав інтелектуальної власності; договору на використання майнових прав інтелектуальної власності; ліцензійного договору; дострокове припинення ліцензійного договору і т. ін.).

Перший екземпляр акта передається в бухгалтерію, другий залишається у особи, що була відповідальною за використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів (типова форма № НА-4)

(табл. 3.24)

Вона складається в одному екземплярі для відображення дані інвентаризації окремо по кожному місцю перебування об'єктів права інтелектуальної власності і по кожній особі, відповідальній за їхнє використання. В Інвентаризаційний опис включається кожен окремий об'єкт права інтелектуальної власності.

При складанні інвентаризаційного опису особа, відповідальна за використання об'єктів права інтелектуальної власності, дає розписку про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові і видаткові документи на об'єкти передані в бухгалтерію, всі отримані для використання і збереження об'єкти права інтелектуальної власності — оприбутковані, а вибулі об'єкти — списані.

При інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності їх наявність встановлюється або по документах, що були основою для їхнього оприбуткування, або по документах, що підтверджують майнові права.

Таблиця 3.23

Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів (типова форма № НА-3)

В інвентаризаційному описі вказуються: назва; характеристика; первісна вартість; сума зносу; дата придбання; термін корисного використання.

При виявленні об'єктів права інтелектуальної власності, не взятих на облік, інвентаризаційна комісія повинна включити ці об'єкти в інвентаризаційний опис із зазначенням необхідних даних.

Інвентаризаційний опис підписується всіма членами інвентаризаційної комісії й особою, відповідальною за використання об'єктів права інтелектуальної власності. При цьому особа, відповідальна за використання об'єктів права інтелектуальної власності, підтверджує, що перевірка цих об'єктів відбулася в її присутності, що до членів комісії немає жодних претензій і нею прийняті на відповідальне зберігання перераховані в описі об'єкти права інтелектуальної власності.

Оформлений інвентаризаційний опис передається в бухгалтерію підприємства для заповнення даних про кількість, вартість об'єктів права інтелектуальної власності і суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку.

Перед складанням порівнювальної відомості і визначенням результатів інвентаризації бухгалтерія підприємства проводить перевірку всіх підрахунків в інвентаризаційному описі. В описі робиться відповідна оцінка з підписом особи, що проводила перевірку. Виявлені помилки в підрахунках виправляються і завіряються всіма членами інвентаризаційної комісії й особою, відповідальною за використання об'єктів права інтелектуальної власності.

У випадку виявлення розбіжностей (нестачі, надлишків) між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційного опису бухгалтером підприємства складається порівнювальна відомість. Порівнювальна відомість підписується бухгалтером підприємства і після перевірки інвентаризаційною комісією правильності її складання підписується головою інвентаризаційної комісії й особою, відповідальною за використання об'єктів права інтелектуальної власності.

У випадку виявлення нестачі і надлишків інвентаризаційна комісія додає до порівнювальної відомості письмові пояснення осіб, відповідальних за використання і зберігання об'єктів права інтелектуальної власності. Результати інвентаризації оформляються протоколом, до якого додаються висновки і пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних розбіжностей.

Протокол інвентаризаційної комісії підлягає розгляду керівником підприємства в п'ятиденний термін з дати його оформлення. Керівник підприємства приймає рішення щодо висновків і пропозицій інвентаризаційної комісії. Порівнювальна відомість разом з протоколом інвентаризаційної комісії і рішенням керівника підприємства передається в бухгалтерію підприємства, що вносить в опис дані про прийняте рішення щодо врегулювання розбіжностей.

Таблиця 3.24

Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів (типова форма № НА-4)

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1)
Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних активів – об'єктів інтелектуальної власності
Управління об'єктами права інтелектуальної власності
Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-4)
Передача права користування об'єктом інтелектуальної власності за ліцензійним договором
Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1)
Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних активів – об'єктів інтелектуальної власності
Управління об'єктами права інтелектуальної власності
Передача права користування об'єктом інтелектуальної власності за ліцензійним договором
Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі використання прав
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси