Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку....ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВПравові засади діяльності сільськогосподарських кооперативівОблік необоротних активів сільськогосподарських кооперативівОблік оборотних активів сільськогосподарських кооперативівОблік власного капіталу сільськогосподарських кооперативівОблік торговельно-постачальницької діяльності сільськогосподарських...Облік виходу продукції сільськогосподарських кооперативів за...Сільськогосподарський обслуговуючий кооперативПраво членства в сільськогосподарських кооперативах
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОООДАТКУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

Загальні положення щодо оподаткування

Систему обов'язкових платежів сільськогосподарських товаровиробників формує податкове законодавство та законодавство у сфері державного соціального страхування, які враховують особливості агропромислового виробництва.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, дія якого спрямована на усунення розбіжностей між податковим та бухгалтерським обліками і подальше впровадження міжнародних принципів ведення обліку до національного законодавства. Ним же визначений перелік податків та зборів, порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Податкове законодавство України грунтується на таких принципах. " загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати податки та збори;

Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації; ..

невідворотність настання визначеної законом відповідальності у порушення податкового законодавства;

правомірності рішень платника .

Податкове законодавство України грунтується на таких принципах:

- загальні оподаткування -кожна особа повинна сплачувати встановлені податки та збори

- рівність усіх платників перед законом, недопущенні будь-яких проявів податкової дискримінації

- невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства

- економічність оподаткування установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

- нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;

- стабільність зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки;

- рівномірність та зручність сплати;

- єдиний підхід до встановлення податків та зборів.

Податковим кодексом України прописані наступні елементи системи оподаткування: платник податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

Платники податку - це фізичні та юридичні особи і їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів.

Об'єктом оподаткування може бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти, з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового зобов'язання.

База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання. База оподаткування і методика її визначення встановлені Податковим кодексом України для кожного окремого податку.

Ставка податку - розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування.

Обчислення податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів.

Податковий період - встановлений період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів. Базовий податковий (звітний) період - це період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів.

Види податкового періоду: календарний рік; календарне півріччя; календарний квартал; календарний місяць; календарний день.

Строк та порядок сплати податку - це період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством.

В Україні існує дворівнева система податків і зборів, яка включає 18 загальнодержавних і 5 місцевих податків і зборів (рис. 5.1). Українська податкова система включає в себе, так звану, загальну систему оподаткування, що застосовуються до більшості юридичних і фізичних осіб, а також деякі спеціальні податкові режими, наприклад, для сільськогосподарських підприємств, малого бізнесу та ін.

Система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності в Україні

Рис. 5.1. Система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності в Україні

До загальнодержавних належать податки та збори, що с обов'язковими до сплати на всій території України, крім випадків, передбачених Податковим кодексом. До місцевих - податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

Податкова система України побудована на сполученні прямих і непрямих податків. Прямі податки встановлюються на дохід та майно фізичних і юридичних осіб, які проводять сплату податків. Встановлюються безпосередньо щодо платника. Розмір прямих податків залежить від розміру об'єкта оподаткування. Непрямі - податки на товари і послуги, сплачені в ціні товару або включені в тариф.

Платником податків у законодавчо встановлений термін контролюючому органу подається податкова декларація, розрахунок на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Підприємство-платник податків за кожний звітний період подає податкові декларації за кожним окремим податком щодо якого він є платником. Платник податків самостійно обирає один із способів подання податкової декларації до органу державної податкової служби. Таких способів є три:

а) подання особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) відправка засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису посадових осіб у порядку, визначеному законодавством.

Великі і середні підприємства обов'язково подають податкові декларації до органу ДПС в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб. На малі підприємства (в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн. грн.) ця норма не поширюється. Тобто малі підприємства, якими є більшість сільськогосподарських підприємств, не зобов'язані подавати податкові декларації в електронній формі з дотриманням умов електронного підпису.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси