Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Взаємозв'язок балансу і плану рахунків бухгалтерського облікуСтруктура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх...
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ — ЙОГО СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯМіжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показниківСутність економічного аналізу загального праваСутність і значення узагальнюючих показників в економічному аналізі1.1. Сутність аудиту, його місце і значення в економічних відносинах
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Економічна сутність, значення та види балансового узагальнення

Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства потребує своєчасної та достовірної інформації про стан та рух господарських засобів за складом і розміщенням, джерелами формування та цільовими призначеннями. Такі відомості можна отримати за допомогою бухгалтерського балансу. Слово "баланс" від французького означає ваги, врівноваженість.

Завдання балансу - дати узагальнену інформацію про активи і їх джерела у вартісному вимірнику на певну дату. Така інформація необхідна внутрішнім (менеджери, спеціалісти, працівники підприємства) та зовнішнім (акціонери, кредитори підприємства, податкові служби) користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський баланс - метод узагальнення даних про і склад майна суб'єкта діяльності за видами (складом і використанням і джерелами утворення на певну дату в узагальненому і вартісному вимірнику (зазвичай на 1-ше число місяця). )

Форма балансу та порядок його заповнення в Україні регулюються ПСБО 2 "Баланс". Згідно зі ст. 11 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" баланс, разом із звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал, звітністю за сегментами та примітками до звітів, є складовою фінансової звітності підприємства.

Баланси відображають різну економічну інформацію і в залежності від вимірників бувають:

o натуральні - характеризують джерела формування матеріальних ресурсів та напрямки їх використання. Використовується зазвичай при плануванні господарської діяльності підприємства;

o трудові - характеризують кількість та склад трудових ресурсів, їх розподіл та використання;

o вартісні - складаються у вартісному вираженні на рівні окремих підприємств, галузей, країни.

Визначники змісту балансу

Рис. 2.1. Визначники змісту балансу

Крім цього, баланси класифікують за:

o джерелами складання;

o обсягами даних;

o формою;

o термінами складання;

o змістом.

За джерелами складання:

o інвентарні - складаються на підставі повного опису майна і є скороченим варіантом бухгалтерського балансу;

o книжкові - складаються на підставі запису в книгах без підтвердження інвентаризації;

o генеральні - поєднання інвентарного та книжкового балансів.

За обсягами даних:

o прості - баланси підприємств, які не мають структурних підрозділів;

o складні - баланси підприємств, які мають структурні підрозділи;

o зведені - складається об'єднанням підприємств і містять звітні дані всіх суб'єктів господарювання - учасників такого об'єднання.

За змістом виділяють баланси:

o сальдові - складаються шляхом підрахунку сальдо по рахунках;

Класифікація балансів

Рис. 2.2. Класифікація балансів

o оборотні - баланси, які крім залишків активів та пасивів містять дані про їх рух , тобто дебетові та кредитові обороти;

o результативні - баланси доходів та витрат, які дають змогу визначити чистий прибуток;

o проміжні - баланси, які складаються на будь-яку дату залежно від потреб;

o шахові - баланси, які крім залишків на рахунках, містять кореспонденції по цих рахунках;

o порівняльні - баланси, в яких порівнюються статті звітного балансу з відповідними статтями балансу за попередній період.

За формою баланси поділяють на:

o повні - баланси, які містять перелік всіх статей, які до них включаються;

o скорочені - містять обмежену кількість статей.

У практиці бухгалтерського обліку також мають місце такі види балансів:

o річний - складається за календарний рік як основний звітний період в діяльності підприємства;

o періодичний - складається за проміжні звітні періоди (місяць, квартал);

o об'єднувальний - складається при злитті кількох підприємств в одне;

o розподільний - складається у разі поділу одного великого підприємства на декілька менших суб'єктів господарювання з правами юридичних осіб;

o консолідований - складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства ;

o ліквідаційний - формується у випадку ліквідації підприємства з урахуванням умов розподілу активів для покриття зобов'язань підприємства та повернення коштів засновникам;

o баланс-нетто. Особливість його полягає в тому, що показники активів та капіталу відображаються за їх чистою вартістю. Наприклад, до підсумку балансу включається не первісна вартість дебіторської заборгованості та резерв сумнівних боргів, а її чиста реалізаційна вартість;

o баланс-брутто. Цей вид балансу передбачає включення всіх показників балансу до його підсумку. Наприклад, основні засоби за первісною вартістю будуть відображатися в активі, а накопичений знос, як джерело утворення, - в пасиві балансу. Тому чиста вартість основних засобів буде розраховуватися різницею між первісною вартістю та накопиченим зносом.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси