Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Порядок відображення в бухгалтерському обліку запасів матеріальних...Ревізія основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних...ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВОблік нематеріальних активівПорядок та облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів
Критерії визнання необоротних активів. Структура відображення...ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ...Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установОблік зносу необоротних активівДоходи і витрати банку та правила їх визнання
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ БАНКУ

7.1. Критерії визнання та правила обліку необоротних активів банку.

7.2. Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів.

7.3. Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активів.

7.4. Порядок та облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів.

7.5. Бухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів.

7.6. Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів.

7.7. Порядок відображення в бухгалтерському обліку запасів матеріальних цінностей банку.

Вивчивши цю тему, ви зможете:

1. Дізнатися критерії визнання та правила обліку необоротних активів банку.

2. Дати характеристику рахунків, призначених для обліку основних засобів і нематеріальних активів.

3. Відображати в бухгалтерському обліку придбання основних засобів і нематеріальних активів.

4. Вивчити порядок та навчитись відображати в бухгалтерському обліку переоцінку основних засобів і нематеріальних активів.

5. Вивчити порядок та навчитись відображати в бухгалтерському обліку амортизацію основних засобів і нематеріальних активів.

6. Відображати в бухгалтерському обліку вибуття основних засобів і нематеріальних активів.

7. Дізнатися про порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів.

8. Дізнатися про порядок відображення в бухгалтерському обліку запасів матеріальних цінностей банку.

9. Використати вивчене і набути професійних навичок під час виконання практичних завдань.

Критерії визнання та правила обліку необоротних активів банку

Основні засоби та нематеріальні активи – це необоротні активи, які можуть бути придбані або створені банком самостійно.

Об'єкт основних засобів або нематеріальний актив визнається активом, якщо є ймовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, і його вартість можна достовірно визначити.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікують за групами:

• основні засоби: земельні ділянки; будинки, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби;

• інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; інші необоротні матеріальні активи;

• незавершені капітальні інвестиції.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться за такими групами:

• права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);

• права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо);

• авторське право та суміжні з ним права (право на комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних) тощо);

• незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;

• інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Операції з придбання основних засобів та нематеріальних активів впливають на фундаментальну облікову модель так:

Активи – Зобов'язання - Капітал (Доходи - Витрати) (Основні засоби, нематеріальні активи).

Облік операцій за основними засобами та нематеріальними активами ведеться згідно з Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 р. № 480.

Для обліку основних засобів і нематеріальних активів використовуються рахунки 4-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 280:

4 Фінансові та капітальні інвестиції

43 Нематеріальні активи

44 Основні засоби

45 Інші необоротні матеріальні активи

Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс банку за первісною вартістю, яка включає всі витрати, пов'язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт основних засобів.

Необоротні активи обліковуються на підставі затверджених актів приймання-передавання (типових форм первинного обліку, встановлених нормативними актами України). В акті зазначається основна інформація про необоротний актив, зокрема характеристика об'єкта, дата введення в експлуатацію, необхідні відомості про нарахування амортизації, у тому числі про визначену ліквідаційну вартість об'єкта необоротного активу, первісну вартість, строк корисного використання тощо. На підставі даних акта приймання-передавання та іншої інформації про об'єкт відкривається інвентарна картка.

Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів ведеться в інвентарних картках. У цілях контролю та з метою забезпечення реєстрації інвентарних карток банки можуть вести опис інвентарних карток з обліку необоротних активів (інвентарна книга). Записи в інвентарній книзі здійснюються за кожним предметом окремо. Ведення інвентарної книги та інвентарних карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення цих регістрів має забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів та звіряння даних аналітичного обліку із синтетичним на будь-яку дату. Інвентарні картки та інвентарна книга роздруковуються у разі потреби. В обов'язковому порядку роздруковуються інвентарні картки у разі вибуття об'єкта необоротних активів, які разом з іншими документами, на підставі яких актив списується з балансу банку, вміщуються в документи дня.

Кожному інвентарному об'єкту присвоюється відповідний інвентарний номер, який проставляється на предметі, в інвентарній книзі та інвентарній картці. Ці номери зберігаються за об'єктом на весь період його знаходження в цій установі. Інвентарні номери об'єктів, що вибули, не можна присвоювати іншим об'єктам, які надійшли в банк.

Інвентарні книги обліку основних засобів і нематеріальних активів наприкінці року не закриваються і записи в них продовжуються в новому році.

Облік об'єктів основних засобів за місцем їх експлуатації (знаходження) здійснюється в інвентарному списку. Дані обліку об'єктів основних засобів за їх місцезнаходженням мають відповідати записам в інвентарних картках (книгах).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси