Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6. Взаємодія державної контрольно-ревізійної...Взаємодія з правоохоронними органами на стадії здійснення контрольних...Взаємодія з правоохоронними органами на стадії підготовки до...Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними...Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими...Взаємодія контрольних органів. Підстави проведення контролюПроведення контрольно-ревізійної роботи на підприємствіПорядок взаємодії між органами державного фінансового контролюВзаємодія громадськості в правоохоронними органами у профілактиці...Організація взаємодії з правоохоронними органами щодо гарантування...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Взаємодія з правоохоронними органами на стадії реалізації результатів проведення контрольних заходів

На стадії реалізації результатів контрольних заходів правоохоронні органи забезпечують своєчасний, об'єктивний і принциповий розгляд матеріалів ревізії керівництвом об'єкта контролю і за потреби правоохоронним чи судовим органом, вживають заходів щодо усунення допущених порушень та їх наслідків, відшкодування збитків, завданих державі, громадянам і суб'єктам господарювання, та притягують винних осіб до встановленої законодавством відповідальності.

Важливим на цій стадії є своєчасне та якісне інформування органами ДКРС правоохоронних органів про господарські операції, які мають ознаки зловживань та істотних порушень.

Порядком про взаємодію передбачено, що у разі, коли ви-| явлені порушення можуть бути прихованими: складають проміжний акт, який разом із підтвердними документами та поясненнями відповідних осіб негайно, до завершення ревізії (перевірки), надсилають до правоохоронного органу.

Остаточні результати ревізії (перевірки) зазначають в акті (довідці), даючи відповіді на запитання, передбачені правоохоронним органом, а саме:

o які документи перевірено, за який період; метод перевірки (суцільний, вибірковий); наявність наказу керівника об'єкта контролю або іншого відповідного документа щодо закріплення за посадовими особами відповідальності за здійснення окремих операцій, внесених до переліку питань ревізії (перевірки);

o яке допущено порушення (назва, дата, номер нормативно-правового акта, номер статті чи пункту, що були порушені); розміри виявлених збитків, причини (за можливості) їх виникнення; посади, прізвища та ініціали осіб, на яких покладено відповідальність за здійснення певних господарських і фінансових операцій і з вини яких допущено порушення;

o як відображено в бухгалтерському або складському обліку операції, здійснені з порушеннями.

В акті (довідці) ревізії (перевірки) не допускаються оцінка дій окремих посадових осіб ("розкрав кошти", "привласнив державне майно", "сфабрикував", "злочинець", "шахрай") і загалом звинувачувальні висновки.

Акт (довідки) складають у трьох примірниках, а на письмову вимогу правоохоронного органу - і більше.

Акт (довідку) разом з іншими матеріалами ревізії (перевірки) передають правоохоронному органу в порядку і в терміни, визначені Порядком взаємодії.

Супровідний лист на ім'я керівника правоохоронного органу має містити такі дані:

- коли, ким і за який період проводилася ревізія (перевірка);

- обставини і суть виявлених порушень законодавства з фінансових питань;

- які вимоги чинного законодавства порушено і хто відповідальний за це порушення;

- коли, на що, в якому обсязі й за чиєю вказівкою були неправомірно використані фінансові ресурси, в т. ч. бюджетні кошти;

- в якій сумі й кому завдано шкоди чи збитків;

- як відображено в бухгалтерському або складському обліку операції, здійснені з порушеннями.

Матеріали ревізії (перевірки) передають до правоохоронного І органу офіційно через його канцелярію з обов'язковим зазначенням дати і вхідного номера на другому примірнику супровідного листа органу ДКРС.

Допускається передача матеріалів ревізії до правоохоронних органів рекомендованим поштовим відправленням. Передача ревізійних матеріалів безпосередньо посадовим особам правоохоронних органів забороняється, в т. ч. й під розписку.

При написанні супровідного листа, як і акта ревізії, складним для ревізора є визначення наявності збитків.

У Порядку інспектування КРС, затвердженого постановою КМУ від 20.04.06 № 550, зазначено, що збитки - це незаконні грошові або матеріальні витрати, проведені кредитором - об'єктом ревізії (перевірки), втрата або пошкодження його майна, а також не одержані кредитором доходи, які він одержав би, якби зобов'язання були виконані боржником у межах терміну позовної давності.

Згідно зі ст. 97 КПК України прокурор, слідчий зобов'язані прийняти матеріали органу ДКРС як заяву про виявлені правопорушення і не пізніше триденного терміну ухвалити одне з таких рішень:

o порушити кримінальну справу;

o відмовити в порушенні кримінальної справи;

o направити матеріали за належністю.

Коли потрібно перевірити звернення органу ДКРС до порушення кримінальної справи, таку перевірку здійснюють

o прокурор, слідчий у термін не більше 10 днів вимагаючи пояснень від службових осіб чи окремих громадян або вимагання документів.

Якщо немає підстав для порушення за матеріалами ревізії (перевірки) кримінальної справи або за наявності підстав для її закриття про це письмово повідомляють орган ДКРС, що проводив ревізію (перевірку).

Одночасно з прийняттям рішень відповідно до ст. 97 КПК | України, у т. ч. у разі відмови у порушенні кримінальної

o справи, прокурор і слідчий зобов'язані за кожним матеріалом вирішувати питання щодо відшкодування збитків у порядку цивільного судочинства та вживати заходів щодо усунення причин і умов, які сприяли вчиненню правопорушення.

Наступним етапом взаємодії з правоохоронними органами на стадії реалізації результатів контролю є притягнення органами ДКРС винних осіб до адміністративної відповідальності.

Завершується процес взаємодії органу ДКРС і правоохоронного органу проведенням щоквартального взаємозвіряння результатів розгляду переданих матеріалів ревізій (перевірок). Обов'язковість її проведення визначено Порядком взаємодії від 19.10.06, Порядком інспектування від 20.04.06 та Порядком подання Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Державною податковою адміністрацією України та Рахунковою палатою матеріалів перевірок і ревізій про виявлені правопорушення до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки і податкової міліції, затвердженого у квітні 2001 р. Генпрокуратурою, МВС, СБУ, ДПА, ГоловКРУ і Рахунковою палатою.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 // Голос України.- 1993.-№ 39.

2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон України від 11.01.2007 р. № 577-Y

3. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2006 № 1618

4. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ГоловКРУ України: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 18.12.2006 № 409

5. Про затвердження порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України: Наказ від 19.10.2006 № 346/1025/685/53.

6. Про затвердження Порядку ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 10.10.2006 № 337.

7. Про внесення змін до наказу Головного контрольно-ревізійного управління України від 20.02.2002 № 54: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 08.08.2006 № 237.

8. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / П. К. Германчук, І. Б. Стефанюк, Н.І. Рубан та ін. - Київ: НВП "АВТ", 2004.-424 с- (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

9.Дікань Л, В. Контроль і ревізія: Навч. посіб..- К.: Центр навч. літ-ри, 2004.-245 с.

10. Живко З.Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".-Л.: ЛЮІМВС України, 2006.-64 с.

11. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".- Л.: "Край", 2006.- 2-ге вид., перероб.- 156 с.

12. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія методика практика: -Навч. метод, посіб.- Л.: Камула, 2006.- 152 с.

13. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія методика практика: 2 ч.-Навч. метод, посіб.-Л.: Камула, 2007.-255 с.

14. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посіб. - К: Атіка, 2007.-344 с.

15. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів.-Л.: Край, 2007.- 384 с.

16. Живко 3. Б., Франчук В. /, Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: конспект лекцій. Навч. посібник.- К.: Алсрта, 2008.-355 с.

17. Мурашко В. М, Сторожук Т. М, Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П.В. Мельника.-К.: ЦУЛ, 2003.-311 с.

18. Павлюк В. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.-Донецьк: Кассіопея, 2000.- 135 с.

19. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія: Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ-ри, 2006.- 196 с.

20. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник..- К.: Знання-Прес, 2002.- 4-е вид., стер.- 253 с- (Вища освіта XXI століття)

Додаткова

1. Білуха Н. Т. Теорія фінансово-господарського контролю й аудиту: Підручник.-К.: ПП "Влад і Влада", 1996.- 320 с.

2. Завгородний В.Л. Налоги и налоговый контроль в Украине.-К.: A.C.K, 2000.-639 с.

3. Калмик М.І. С^юва бухгалтерія: Підруч. Вид - К.: Атіка, 2003.-4-те, доп. та перероб. - 592 с.

4. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посіб..-К.: Атіка, 2005,-432 с.

5. МельникЛ.Г. Информационная экономика.- Сумы: ИТД "Университетская книга", 2003.-288 с.

6. Носова С. С. Економічний контроль: сутність і форми прояву.-М.: Економіка, 1991,- 176 с.

7. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг / 3. Б. Живко, М. О. Живко-Львів: УАД, 2006.- 150 с.

8. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник.-К.: TOB "НІОС", 1998.-224 с.

9. Судова бухгалтерія: Підручник / В. М. Глібко, О.П. Бущан.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 224 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси