Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в...Облік розрахунків з бюджетомОблік розрахунків із різними дебіторамиЗавдання, значення та організація обліку виконання бюджетівОблік розрахунків з бюджетом за податками й платежами (Клас 6, рах....БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА АКЦИЗНИМ...БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ...Організація обліку виконання бюджетуПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА...Відображення операцій по розрахунках з бюджетом на рахунках...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація обліку розрахунків з бюджетом

Оподаткування підприємств - невід'ємна складова податкової політики та системи бухгалтерського обліку будь-якої країни. В умовах ринкової економіки раціонально організована система оподаткування повинна стимулювати господарську й підприємницьку ініціативу, створювати відносно рівні умови для всіх суб'єктів господарювання, бути простою і зрозумілою, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків.

При організації бухгалтерського обліку на підприємстві особливе місце відводять обліку розрахунків з бюджетом. Нарахування і сплата податків, зборів та обов'язкових платежів спричиняють зміни у структурі зобов'язань та активів підприємства. Сільськогосподарські підприємства згідно чинного законодавства є платниками:

1. фіксованого сільськогосподарського податку,

2. ПДВ,

3. податку з доходів фізичних осіб та інших.

Розглянемо коротко особливості організації обліку основних видів податків та розрахунків із бюджетом сільськогосподарських товаровиробників.

Нормативною базою податкового обліку та розрахунків із бюджетом є:

Податковий кодекс, розділ XIV. Спеціальні податкові режими, глава 2. Фіксований сільськогосподарський податок - регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р.№ 1016)

Відомості про наявність земельних ділянок (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1016)

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20_рік (наказ Мінагрополітики від 17.12.2010 р. №837)

Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (наказ Мінагрополітики від 17.12.2010 р. №837)

Розрахунок розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо В живій вазі (наказ Мінагрополітики від 02.03.2012 р. №101)

Порядок заповнення Розрахунку розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (наказ Мінагрополітики від 02.03.2012 р. №101)

Відомість про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (наказ Мінагрополітики від 02.03.2012 р. №101)

Порядок заповнення Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (наказ Мінагрополітики від 02.03.2012 р. №101)

Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках (Постанова КМУ України від 12.01.2011 р.№ 11)

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Лист Державної податкової адміністрації України "Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб" від 17.02.11 р. № 4485/7/17-0217 - визначає порядок заповнення, проведення коригувань і подання органам державної податкової служби України Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб. Лист Державної податкової адміністрації України "Щодо оподаткування заробітної плати" від 03.02.2011 р. № 2345/6/17-0715, № 2919/7/17-0717 - визначає розмір заробітної плати, яка підлягає оподаткуванню, ставки податку з доходів фізичних осіб, які застосовуються до заробітної плати різних категорій працівників.

Лист Державної податкової адміністрації України "Щодо застосування податкової соціальної пільги" від 12.01.2011 р. № 365/6/17-0716 - визначає розмір і порядок застосування соціальної пільги до заробітної плати різних соціальних категорій працівників, а також форму і порядок подання заяви на соціальну пільгу.

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Такі суб'єкти господарської діяльності зобов'язані зареєструватись в Державній податковій службі за місцем юридичної адреси та місцем розташування земельної ділянки і отримати свідоцтво про реєстрацію. Платники податку не є платниками таких податків і зборів:

а) податку на прибуток підприємств;

б) земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва);

в) збору за спеціальне використання води;

г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності).

Не може бути зареєстрований як платник податку:

- суб'єкт господарювання, у якого понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід вш реалізації декоративних рослин, диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра;

- суб'єкт господарювання, що провадить діяльність з виробництва та/або реалізації підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних, вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

У суб'єкт господарювання, який на день подання документів для набуття статусу платника податку має податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Об'єктом оподаткування ФСП є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) — нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена за станом на 1 липня 1995 року.

Ставки ФСП, %:

- а) для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,15;

- б) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях,-0,09;

- в) для багаторічних насаджень - 0,09;

- г) для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,03;

- г) для земель водного фонду - 0,45;

- д) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 1,0.

Базовим податковим (звітним) періодом для податку є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується З і грудня того ж року Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. Податковий (звітний) рік для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік (табл. 9.11).

Таблиця 9. 11. Порядок розрахунку суми фіксованого сільськогосподарського податну

Порядок розрахунку суми фіксованого сільськогосподарського податну

Сплата ФСП проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах (табл. 9.12):

а) у І кварталі — 10 відсотків;

б) у II кварталі — 10 відсотків;

в) у III кварталі - 50 відсотків;

г) у IV кварталі - 30 відсотків.

Таблиця 9.12. Календарний графік надання звітності та перерахування до бюджету сум фіксованого сільськогосподарського податку

Календарний графік надання звітності та перерахування до бюджету сум фіксованого сільськогосподарського податку

Платники податку перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

З метою встановлення частки реалізованої сільськогосподарської продукції слід звертати увагу, що дохід сільськогосподарських підприємств визначається як загальна сума доходу платника податку від усіх видів його діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами. В даному випадку особливу увагу слід приділити своєчасності і точності здійснення записів в журналі-ордері, особливо в частині кредитових оборотів субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів", 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" .

Нарахування належної до сплати суми ФСП відображається на окремому аналітичному рахунку по дебету рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" з подальшим розподілом на витрати виробництва (дебет окремих аналітичних рахунків рах. 231 "Рослинництво") пропорційно до площ, зайнятих відповідними сільськогосподарськими культурами.

Первинний облік ПДВ ведеться в податкових накладних. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі і якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (табл. 9.13, 9.14).

Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у момент виникнення податкових зобов'язань продавця, тобто на дату здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (виділяється поміткою "X").

Таблиця 9. 13. Графік документообігу податкової накладної

п/п

Зміст окремої операції документообігу

Місце виконання

Виконавець

Строк виконання

1

Оформлення двох примірників накладної (виписка і затвердження)

Бухгалтерія (відділ збуту)

Відповідальна особа (бухгалтер)

В момент виникнення податкового зобов'язання

2

Передача першого примірника накладної покупцю

Бухгалтерія (відділ збуту)

Відповідальна особа (бухгалтер)

В момент передачі покупцю рахунку або при відвантаженні продукції (наданні послуг)

3

Передача другого примірника накладної в бухгалтерію

Бухгалтерія (відділ збуту)

Бухгалтер

До 3 числа місяця наступного за звітним

4

Перевірка податкової накладної її опрацювання для складання Декларації з ПДВ

Бухгалтерія -

Бухгалтер

Протягом звітного кварталу, але не пізніше терміну здачі декларації

5

Передача податкової накладної, Декларації і реєстрів в архів

Бухгалтерія

Бухгалтер

Березень наступного року за звітним

Таблиця 9.14. Оперограма виписки податкової накладної

Оперограма виписки податкової накладної

Оригінал податкової накладної надається покупцю товарів (робіт, послуг) на його вимогу. Податкова накладна дає право покупцю, зареєстрованому як платник податку, на включення до податкового кредиту витрат по сплаті податку на додану вартість.

Копія податкової накладної залишається у продавця товарів (робіт, послуг) як звітний розрахунковий податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податку.

Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто, при одночасному продажу одному покупцю як оподатковуваних товарів (робіт, послуг), так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні.

Розглянемо деякі випадки, коли можливе одержання податкового кредиту без використання податкової накладної, (рис. 9.3.)

Отримання податкового кредиту без податкової накладної

Рис. 9.3. Отримання податкового кредиту без податкової накладної

Зобразимо порядок документування операцій з податку на додану вартість при використанні податкової накладної схематично (рис. 9.4.).

Порядок документування операцій з ПДВ.

Рис. 9.4. Порядок документування операцій з ПДВ.

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду (рис. 9.5).

ПДВ у складі ціни

Рис. 9.5. ПДВ у складі ціни

Податкове зобов'язання - це загальна сума податку, отримана платником податку у звітному податковому періоді. Податкове зобов'язання виникає тоді, коли підприємство здійснює реалізацію свої продукції (товарів, робіт, послуг). Відповідно до п. 187.1. Податкового кодексу, датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася.

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої-дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Податковий кредит - це сума, на яку платники мають право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

Для визначення сум податкового зобов'язання та податкового кредиту за звітний період використовуються дані податкових накладних. Для цього на підприємстві ведуть Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Реєстр ведеться в електронному вигляді у форматі, затвердженому центральним органом податкової служби, та за власним бажанням платника у паперовому вигляді. Платники податку щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць) подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

Відобразимо податковий облік ПДВ схематично (рис. 9.6.)

Фінансовий облік податку на додану вартість ведеться відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 р.№ 141 (із змінами і доповненнями).

Для обліку ПДВ у Плані рахунків передбачено наступні субрахунки:

641 "Розрахунки за податками" (аналітичний рахунок "Розрахунки з ПДВ);

643 "Податкові зобов'язання";

644 "Податковий кредит".

Порядок обліку ПДВ в податкових регістрах

Рис. 9.6. Порядок обліку ПДВ в податкових регістрах

Субрахунок 64) "Розрахунки за податками" - балансовий, за дебетом якого відображають суми податкового кредиту з ПДВ, на які має право підприємство, за кредитом - суми податкового зобов'язання з ПДВ.

Субрахунок 643 "Податкові зобов'язання" - балансовий, за дебетом цього субрахунку відображають суми нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ, строк сплати якого до бюджету настав, у кореспонденції з кредитом рахунку 641 "Розрахунки за податками".

Субрахунок 644 "Податковий кредит", балансовий. За кредитом субрахунку відображають суми ПДВ по оплачених товарах, роботах, послугах за наявності податкових накладних, у кореспонденції з дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками". Обтік податкових зобов'язань (табл. 9.15):

Якщо першою подією є відвантаження продукції, надання послуг, то податкове зобов'язання відразу відображають по дебету субрахунків 701, 702, 703 і кредиту субрахунку 641 "Розрахунки за податками".

- У разі отримання попередньої оплати за продукцію (роботи, послуги) ПЗ відображають по дебету рахунку 643 у кореспонденції з субрахунком 64), а переносять цю суму в дебет 70 і списують по кредиту 643 уже при відвантаженні продукції чи підписанні акта виконаних робіт.

Як бачимо, субрахунок 643 є транзитним. Сума ПДВ по дебету тут відображається тимчасово, доти, поки не будуть проведені взаєморозрахунки з покупцями або замовниками.

Таблиця 9.15. Відображення в обліку податкових зобов'язань

Відображення в обліку податкових зобов'язань

Облік податкового кредиту (табл. 9.16):

якщо першою подією є оприбуткування продукції, отримання послуг, то податковий кредит відразу відображають по дебету субрахунку 641 "Розрахунки за податками" і кредиту рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками".

при попередній оплаті постачальникам за запаси (роботи, послуги), які надійдуть на підприємство пізніше, спочатку відображають суму ПК по дебету субрахунку 641 і кредиту 644, а вже при отриманні раніше оплачених активів субрахунок 644 закривають у кореспонденції з кредитом рахунку 63.

Субрахунок 644 с транзитним. Сума ПДВ по кредиту тут відображається тимчасово, доти, поки не будуть проведені взаєморозрахунки з постачальниками або підрядниками (оприбуткована продукція, одержані роботи, послуги).

Таблиця 9.16. Відображення в обліку податкового кредиту

Відображення в обліку податкового кредиту

Стосовно оподаткування ПДВ сільськогосподарські товаровиробники мають право обрані спеціальний режим оподаткування. Суть спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства полягає у тому, що сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей. Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків.

Умовою переходу на спецрежим є дотримання вимог з постачання сільськогосподарським товаровиробником вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподаткування операцій з продажу (постачання) сільськогосподарської продукції за ставкою, визначеною підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу - 17%. У разі експорту сільськогосподарської продукції застосовується ставка податку, визначена підпунктом "б" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу-0%.

Сільськогосподарські товаровиробники, що обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ. подають податкову декларацію з ПДВ (скорочену), в якій відображають лише ті операції, які стосуються спец режиму. Інші операції відображаються у загальній (повній) декларації з ПДВ.

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації за операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг), перераховується сільськогосподарським підприємством з поточного рахунку на спеціальний рахунок у строки, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

Цільовим використанням акумульованих коштів зі спеціального рахунка, буде вважатись, якщо витрати сільськогосподарського підприємства пов'язані безпосередньо з веденням сільськогосподарської діяльності, наприклад, можна оплатити орендну плату за орендовані сільгоспугіддя (якщо на них вирощує продукцію рослинництва), проценти банкам за кредитами на придбання сільгосптехніки, зарплату працівникам, які безпосередньо зайняті виробництвом продукції рослинництва чи тваринництва, а також працівникам, які працюють на сільськогосподарській техніці.

Починаючи з 01.01.2012 р. переробне підприємство суму ПДВ, нараховану ним при здійсненні операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна)), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками, і фізичними особами, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, сплачує до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державної казначейської служби, у таких розмірах:

- у 2013 р. - до спеціального фонду Держбюджету України - у розмірі 40%, а на спеціальний рахунок - у розмірі 60%;

- у 2014 р. - до спеціального фонду Держбюджету України - у розмірі 50% та на спеціальний рахунок - у розмірі 50%.

Працівники підприємств беруть участь у формуванні доходів бюджету шляхом сплати податку з доходів фізичних осіб.

Суб'єктами оподаткування (платниками) податку з доходів фізичних осіб є:

1. резидент — фізична особа, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

2. нерезидент — фізична особа, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

3. податковий агент - юридична особа, самозайнята особа, представництво нерезидента -юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування доходу зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення податкового законодавства.

Об'єктами оподаткування резидента є:

1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

3. іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки такого звітного року.

Загальний оподатковуваний дохід-будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);

суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;

доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, доходи у вигляді сум авторської винагороди, об'єкти права інтелектуальної промислової власності (роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

- дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду;

- оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований органом державної податкової служби;

- сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року;

дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів; крім процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат, загальна місячна сума яких не перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на І січня звітного податкового року, та процентів; інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами;

дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується;

сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або

під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки;

кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені

чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які підтверджені

обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання;

дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової

(моральної) шкоди;

доходи у вигляді грошової допомоги та ін.

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму страхових внесків до Пенсійного фонду України, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Доходи які не включають до складу оподаткованого доходу:

сума коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, при умові цільового використання та недопущення перевитрат;

- сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею;

- кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду внаслідок поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін; аліменти, що виплачуються платнику податку;

- сума надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) з бюджетів або державних цільових страхових фондів згідно із законом;

- фізичної особи - підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування;

- сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту;

- сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України та ін. На рис. 9.7 наведемо ставки податку з доходів фізичних осіб.

Ставки податку з доходів фізичній осіб

Рис 9.7. Ставки податку з доходів фізичній осіб

Податкова соціальна пільга - сума, на яку платник податку з доходів фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати. Застосовується за одним місцем роботи.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на ) січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Місячний прожитковий мінімум для працездатної особи на І січня 2012 року затверджено в розмірі 1073,00 грн., таким чином розмір заробітної плати, в межах якої особа має право на податкову соціальну пільгу, становить 1500 гривень. Загальна пільга для платників, у яких дохід не перевищує граничного розміру доходу становить 50 % прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на І січня поточного року. Є категорії осіб, які мають право на 100, 150 і 200% соціальної пільги.

Бухгалтерський облік розрахунків за податком з доходів фізичних осіб тісно переплітається з обліком праці та її оплати. Система облікових процедур полягає в тому, що відповідні підрозділи підприємства (ферма, машинно-тракторний парк, комора, ремонтна майстерня, рільнича бригада та ін.) подають до бухгалтерії відповідні документи з обліку виходу працівників на роботу і відпрацьованого робочого часу (табель обліку робочого часу, обліковий лист праці та виконаних робіт, обліковий лист тракториста-машиніста, дорожній лист трактора та ін.) та відповідні наряди на відрядну роботу. У свою чергу бухгалтерська служба відповідно до зазначених і нормативних документів складає розрахунково-платіжні відомості у яких відображаються нарахування заробітної плати й утримань податків і зборів із зарплати та зазначено суму виплати заробітної плати. У табл. 9.17 подано розрахунок утримань податків і зборів із заробітної плати.

Таблиця 9.17. Розрахунок утримань податків та зборів із заробітної плати

Прізвище, ім'я, по батькові працівника

Нарахована заробітна плата, грн.

Утримано із заробітної плати, гвн.

Сума заробітної плати до видачі, грн.

ПДВ

Податок з доходів фізичних осіб

Разом утримано

Ссредюк О.М.

1420

51.12

124.86

175,98

1244,02

Рибарук С. П.

1380

49,78

78,84

128,62

1251,48

Маслюк І. 0.

1570

56,52

227,02

283,54

1286,46

Адамович А.П.

1290

46.54

106,06

152,30

1137,50

Петренко В. М.

1280

46.18

104.61

150,79

1129,31

Разом

6940

249,84

641,39

891,23

6048,77

Кінцевою стадією розрахунків із заробітної плати є виплата заробітної плати та перерахування податку до бюджету за розрахунковими відомостями та платіжними дорученнями. Правила документообігу документів, які с підставою для нарахування зарплати та утримань з неї відображено на рис. 9.9.

Розрахунки за податками з доходів фізичних осіб ведуть на синтетичному рахунку 64 "Розрахунки за податками" із відповідними аналітичними рахунками по розрахунках із доходів фізичних осіб.

. Схема організації процедур пов'язаних з нарахуванням та сплатою податку з доходів фізичних осіб

Рис. 9.8. Схема організації процедур пов'язаних з нарахуванням та сплатою податку з доходів фізичних осіб

За дебетом цього рахунка відображається сума утриманого і сплаченого податкового зобов'язання, а за кредитом - сума нарахованого податку з доходів працівників (табл. 9.18).

Таблиця 9.18. Відображення нарахування заробітної плати та утримання податку з доходів фізичних осіб

п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату працівнику

23"Виробництво", 9І"Загальновиробничі витрати", 92"Адміністративні витрати, 93"Витрати на збут"

661" Розрахунки за виплатами працівникам"

2.

Утримано із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб

66І"Розрахунки за виплатами працівникам"

641 "Розрахунки за податками"

3.

Перераховано податок з доходів фізичних осіб до бюджету

641 "Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4.

Виплачено заробітну плату працівнику

661 "Розрахунки за виплатами працівникам"

301 "Каса в національній валюті", 311" Поточи і рахунки в національній валюті"

Синтетичний облік розрахунків за податками ведуть в Журналі-ордері № ЗГ с.-г. за кредитом рахунка № 64 "Розрахунки за податками". Аналітичний облік ведеться у Відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом № 3.5 с.-г., де зобов'язання записують за їх видами за місяць і з початку року. У відомості на кожний вид платежів відводять окремий рядок. Підсумки відомості заносять у Журнал-ордер № ЗГ с.-г, з якого загальний підсумок переносять у Головну книгу (рис. 9.9)

Схема запису в регістрах бухгалтерського обліку розрахунків і бюджетом за податками з доходів фізичних осіб

Рис. 9.9. Схема запису в регістрах бухгалтерського обліку розрахунків і бюджетом за податками з доходів фізичних осіб

У табл. 9.19 відображено терміни сплати утримань із заробітку працівників.

Таблиця 9.19. Терміни сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску

Назва виплат

Строки сплати

Податок на доходи фізичних осіб

ЄСВ

Нарахування

Утримання

Аванс (грошові кошти отримані з банку до каси підприємства або перераховані на картковий рахунок фізичної особи)

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів на виплату авансу (п.п. 168.1.2 ПКУ)

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, п.п. 4.3.7 Інструкції № 21-5)

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, в якому було нараховано дохід (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 і 4.3.6 Інструкції №21-5)

Аванс (виплата з виручки підприємства або в натуральній формі)

Протягом банківського дня, наступного за днем нарахування (виплати, надання) (п.п. 168.1.4 ПКУ)

У день виплати (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, п.п. 4.3.7 Інструкції № 21-5)

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, в якому було нараховано дохід (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 і 4.3.6 Інструкції № 21-5)

Заробітна плата (грошові кошти отримані з банку до каси підприємства або перераховані на картковий рахунок фізичної особи)

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів (п.п. 168.1.2 ПКУ)

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, п.п. 4.3.7 Інструкції № 21-5)

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, в якому було нараховано дохід (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 і 4.3.6 Інструкції № 21-5)

Заробітна плата (виплата з виручки підприємства або в натуральній формі)

Протягом банківського дня, наступного за днем нарахування (виплати, надання) (п.п. 168.1.4 ПКУ)

У день виплати (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, п.п. 4.3.7 Інструкції № 21-5)

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, в якому було нараховано дохід (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 і 4.3.6 Інструкції № 21-5)

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси