Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Порядок купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському...Порядок продажу-купівлі іноземної валюти юридичними особами на...Облік операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валютиПорядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та...Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням...Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб...У якій грошовій одиниці ведеться бухгалтерський облік операцій в...ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІЯкі особливості бухгалтерського обліку придбаної підприємством...Облік операцій з купівлі та продажу ювілейних гривневих монет
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринку

Уповноважені банки як суб'єкти міжбанківського валютного ринку мають право здійснювати операції з купівлі та продажу іноземної валюти для власних потреб на міжнародному ринку та на валютному ринку України. Операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні банки мають право здійснювати на умовах "тод" (сьогодні на сьогодні), "том" (сьогодні на завтра), "спот" (поставка відбувається на другий робочий день з дня укладання угоди), а також на умовах "форвард" лише для хеджування ризиків зміни курсів іноземних валют щодо інших валют.

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринку відображаються в бухгалтерському обліку такими проводками:

Бухгалтерські проводки

На дату розрахунку:

а) перерахування гривні на купівлю іноземної валюти та банківських металів:

Д-т 2800, 2900, 3540

К-т 1200, 1500, 1600

б) зарахування придбаної іноземної валюти та банківських металів:

Д-т 1500, 1600

К-т 2900, 3640

в) у разі повернення клієнту коштів у національній валюті, якщо іноземна валюта куплена за курсом, нижчим, ніж заявлено клієнтом:

Д-т2900

К-т 2600, 2620,2650

г) закриття дебіторської, кредиторської заборгованості та визнання результату від купівлі іноземної валюти та банківських металів:

Д-т 2900,3640

К-т 3800

Одночасно здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківського металу, що купуються

К-т 2800, 3540, 6204 – у разі додатної різниці між гривневим еквівалентом купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют та її вартістю за курсом купівлі

Або:

Д-т 6204 – у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют та її вартістю за курсом купівлі;

Д-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківського металу, що купуються

К-т 2800, 3540

Операції з продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні на міжбанківському валютному ринку України відображаються в бухгалтерському обліку на дату розрахунку такими проводками:

а) перерахування суми проданої іноземної валюти та банківських металів:

Д-т 2900,3540

К-т 1500, 1600

б) отримання суми в гривнях від продажу іноземної валюти:

Д-т 1200,1500,1600

К-т 2900,3640

в) закриття дебіторської, кредиторської заборгованості та визнання результату від продажу іноземної валюти та банківських металів:

Д-т 3800

К-т 3540 – на суму проданої іноземної валюти Одночасно:

Д-т 2900, 3640 – на суму отриманої гривні

К-т 3801, 6204 – у разі додатної різниці між гривневим еквівалентом проданої іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних валют та її вартістю за курсом продажу Або:

Д-т 2900, 3640, 6204 – у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом проданої іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют та її вартістю за курсом продажу К-т 3801

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за іншу іноземну валюту на валютному ринку України та на міжнародному ринку відображаються в бухгалтерському обліку такими проводками:

а) перерахування іноземної валюти та банківських металів на купівлю іншої іноземної валюти та банківських металів:

Д-т 2800, 2900, 3540

К-т 1500, 1600

б) зарахування придбаної іноземної валюти та банківських металів:

Д-т 1500,1600

К-т 2900, 3640

в) закриття дебіторської, кредиторської заборгованостей та визнання результату від купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів:

Д-т 2900, 3640

К-т 3800 – на суму купленої іноземної валюти та банківських металів Д-т 3800

К-т 2800, 3540 – на суму проданої іноземної валюти та банківських металів.

Одночасно:

Д-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківських металів, що купуються

К-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківських металів, що продаються

К-т 6204 – у разі додатної різниці між гривневим еквівалентом проданої та купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют

Або:

Д-т 6204 – у разі від'ємної різниці між гривневим еквівалентом проданої та купленої іноземної валюти за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют

Д-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківських металів, що купуються

К-т 3801 – на суму гривневого еквівалента іноземної валюти та банківських металів, що продаються.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Якою є валюта звітності в Україні?

2. Що таке курсова різниця? Як вона визначається?

3. Охарактеризуйте особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.

4. Визначте правила оцінки валютних статей балансу.

5. Визначте порядок відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті.

6. Охарактеризуйте порядок бухгалтерського обліку валютно-обмінних операцій банків.

7. Визначте порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів.

8. Що спільного та відмінного між контрактами "том" і"moд"?

Практичні завдання

Вправа 9.1

АКБ "Ажіо" здійснив операції:

01.09.20x1 р.

1. Нарахував процентні доходи за коштами на коррахунку в КБ "Нью-Йорк банк" 250 дол. США.

2. 30.09.20x1 р. отримав проценти, нараховані раніше (див. операцію 1) 250 дол. США.

01.09.20x1 р.

3. Нарахував процентні доходи за коштами, які знаходяться на коррахунку "Ностро" в "Дрезденбанку" – 330 євро.

29.09.20x1 p.

4. Отримав нараховані процентні доходи (див. операцію 3) – 330 євро.

1.09.20x1 р.

Офіційні курси:

1 евро = 6,67 грн

1 дол. США = 5,06 грн

Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

2. Визначити фінансовий результат операцій та провести його за рахунками бухгалтерського обліку.

Вправа 9.2.

20.09.20xl р. АКБ "Старт" здійснив операції:

1. Купив 200 дол. США готівкою за курсом 5,3 грн за 1 дол.

2. Продав 300 дол. США готівкою за курсом 5,44 грн за 1 дол.

3. Переоцінив залишки за рахунками 1001 та 2600 у зв'язку зі зміною офіційного курсу долара до гривні:

19.09 офіційний курс:

1 дол. США = 5,35 грн. 20.09 офіційний курс:

1 дол. США = 5,32 грн. Залишки на 20.09.20x1 p.:

№ рахунку Сума

1001 2500 дол. США – 9750 грн

2600 10 000 дол. США – 39 000 грн

Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

2. Розрахувати результат від операцій з іноземною валютою та провести за відповідними рахунками.

3. Скласти особові рахунки за рахунками 1001 та 2600.

Вправа 9.3

Протягом операційного дня АКБ "Діалог" здійснив операції:

1. На коррахунок у КБ "Дойче-банк" та поточний рахунок СГД надійшов платіж від нерезидента 1000 євро.

2. На рахунок "лоро" банку "Колорадо" зараховано суму на користь клієнта цього банку:списано з поточного рахунку СГД – 2170 грн.

3. Нараховані доходи за ведення та обслуговування рахунків "лоро" – 730 грн.

4. Нараховані процентні доходи за коштами, що перебувають на рахунках "ностро" – 175 дол. США, 25 євро.

Дата розрахунку – дата, з якої актив передається банку або банком.

Іноземна валюта – валюта інша, ніж валюта звітності.

Курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів.

Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які отримуватимуться або сплачуватимуться у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквіваленті.

Немонетарні статті – статті інші, ніж монетарні статті балансу.

Операція в іноземній валюті – господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків у іноземній валюті.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси