Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Аудит виробничих запасів
Предмет, метод і об'єкти аудитуСутність, предмет, метод і об'єкти аудитуПредмет і об'єкти аудиту
Нормативно-правове забезпечення здійснення державного аудиту в УкраїніНормативно-правове забезпечення аудиту зобов'язаньНормативно-правове забезпечення аудиту грошових коштів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АУДИТ ЗАПАСІВ

Мета, предмет і об'єкти аудиту запасів

Мета аудиту запасів — підтвердити законність господарських операцій щодо запасів та правильності відображення їх в обліку, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 9 "Запаси" та П(С)БО 16 "Витрати".

Предмет аудиту запасів — господарські процеси та операції, пов'язані з оприбуткуванням, наявністю, рухом, використанням та іншим вибуттям запасів, а також відносин, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту запасів можуть бути:

1)Елементи облікової політики:

- П(С)БО, якими керується підприємство при веденні обліку запасів;

- номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку запасів;

- перелік витрат, що не включаються до первісної вартості запасів;

- порядок відображення в обліку запасів, що не принесуть підприємству економічної вигоди в майбутньому;

- метод оцінювання та списання виробничих запасів;

- порядок визначення первісної вартості запасів, виготовлених власними силами;

- порядок обліку випуску готової продукції;

- порядок списання вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів (МТТТГТ) при їх передачі в експлуатацію;

- первинні документи з обліку витрат виробництва;

- об'єкти обліку виробничих витрат та об'єкти калькулювання;

- склад виробничої собівартості;

- перелік статей калькуляції за видами виробництв;

- метод обліку витрат і калькулювання;

- порядок оцінювання залишків незавершеного виробництва;

- перелік загальновиробничих витрат, які відносяться до постійних і змінних;

- розмір нормальної виробничої потужності;

- порядок розподілу загальновиробничих витрат та база розподілу;

- одиниця виміру, за якою обліковуються витрати у кожному виді виробництва.

2). Операції з обліку:

- виробничих запасів;

- малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП);

- витрат основного виробництва;

- витрат допоміжного виробництва;

- формування фактичної виробничої собівартості

- браку у виробництві;

- напівфабрикатів;

- готової продукції;

- товарів.

3). Записи у звітності, в регістрах обліку, у зведених та первинних документах.

4). Інформація про порушення ведення в обліку, нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів.

Нормативно-правове забезпечення аудиту запасів

Необхідно нагадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II; їхній перелік включає 16 документів));

2. Документи, в яких відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами щодо обліку саме запасів є:

1) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів / Наказ Міністерства фінансів України № 2 від 10.01.07;

2) Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей / Постанова КМУ № 116 від 22.01.96;

3) Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [28];

4) Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів / Наказ Міністерства фінансів України № 145 від 22.05.96;

5) Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів / Наказ Міністерства фінансів України № 193 від 21.06.96;

6) П)БО 9 "Запаси" (Додаток с);

7) П)БО 11 "Зобов'язання" (Додаток с);

8) П(с)БО 16 "Витрати" (Додаток с);

9) П)БО 30 "Біологічні активи" (Додаток с).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси