Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Вибір даних для побудови діаграмиРедагування діаграмЛінійна діаграмаСистема управління базою даних SQL Server 7.0Діаграма розкидуН, d - ДІАГРАМА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В РОЗРАХУНКАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯВІ ServerПоняття про систему безпеки SQL ServerДіаграми системи технічної експлуатаціїПоняття діаграми, нотації та метамоделі
 
Головна arrow Банківська справа arrow Інформаційні системи і технології в банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Діаграми баз даних SQL Server

Перевага реляційних баз полягає в тому, що в них можна зберігати специфічно згруповані дані в різних таблицях і задавати зв'язки між цими таблицями, з'єднуючи їх в єдину базу. Але зв'язки між таблицями автоматично не утворюються, їх треба створити примусово, використовуючи засоби SQL Server. Зв'язки між таблицями за допомогою полів установлюються попарно, при цьому одна з таблиць, що пов'язується, має бути головною, а інша - підпорядкованою. Одна та сама таблиця може виступати в одному зв'язку як головна, а в іншому - як підпорядкована. Як правило, пов'язуючим полем у головній таблиці є поле первинного ключа. Поля, за допомогою яких пов'язуються таблиці, не обов'язково мусять мати однакові назви, але треба, щоб збігалися типи даних і розміри цих полів. Між таблицями можуть бути встановлені два типи відношень (зв'язків): "один-до-одного" (1:1) і "один-до-багатьох" (1:М). За відношення "один-до-одного" кожний запис даних головної таблиці співвідноситься з одним записом підпорядкованої таблиці. У цьому разі первинний ключ головної таблиці пов'язується з первинним ключем іншої таблиці. Відношення "один-до-багатьох" означає, що кожний запис даних однієї таблиці може бути пов'язаним із будь-якою кількістю записів іншої таблиці. Як правило, в цьому разі первинний ключ однієї таблиці (головної) зв'язується з полем іншої таблиці, що не є первинним ключем. Якщо поле, по якому треба встановити зв'язки, є унікальним ключем як у головній таблиці (таблиця, до якої прив'язуються інші таблиці), так і в підпорядкованій, SQL Server установлює зв'язок "один-до-одного". Якщо поле зв'язку є унікальним ключем до головної таблиці, а в підпорядкованій таблиці є не ключовим або входить до складного ключа, SQL Server установлює зв'язок "один-до-багатьох". Важливо також зрозуміти, у чому полягає різниця між головною і підпорядкованою таблицями. Різниця тільки в тому, як система управління даними буде забезпечувати цілісність даних під час змін значень у полях зв'язку або при вилученні записів із таблиць, що пов'язані.

Цілісність бази даних означає: у підпорядковану таблицю не може бути додано запис з не існуючим у головній таблиці значенням ключа зв'язку; у головній таблиці не можна вилучити запис, якщо не вилучені зв'язані з ним записи в підпорядкованій таблиці; зміна значень ключа зв'язку головної таблиці має привести до зміни відповідних значень у записах підпорядкованої таблиці.

Якщо потрібно, щоб SQL Server підтримував цілісність зв'язків між двома таблицями, треба встановити прапорці, що розташовані в нижній частині діалогового вікна зв'язку.

Створення схеми зв'язку між таблицями починається у вікні бази даних за допомогою програми SQL Server Enterprise Manager з виклику контекстного меню для таблиці, яка бере участь у зв'язках, і активації команди Desing Table. Після цього на панелі інструментів треба активувати піктограму Table and Index Properties (властивості таблиці та індексу) - на екрані з'явиться вікно Properties (властивості), в якому треба активувати вкладку Relationships, а потім кнопку New (у полі Relationships Name бачимо назву зв'язку). У полі Primary key table (ліва панель) зі списку вибираємо головну таблицю для зв'язку, а в полі Foreign key table (права панель) зі списку вибираємо підпорядковану таблицю для зв'язку. Зі списків, що розташовані нижче, вибирають поля, за якими встановлюють зв'язки. Установлення зв'язків закінчується закриттям вікна вкладки Relationships і збереженням результату роботи.

Установлені зв'язки між таблицями можна переглянути в полі Selected relationships вікна Properties, а ліквідувати встановлені зв'язки - за допомогою кнопки Delete цього ж вікна.

До складу SQL Server Enterprise Manager входить застосування для створення діаграм, який дає змогу переглядати і модифікувати структуру таблиць і їхні зв'язки. Для створення нової діаграми треба:

1) розгорнути дерево об'єктів Enterprise Manager, щоб вивести на екран зміст тієї бази даних, з якою ви маєте намір працювати;

2) викликати контекстне меню для папки Diagrams і вибрати з нього команду New Database Diagram - на екрані з'являється діалогове вікно Майстра створення діаграм баз даних;

3) у вікні, що з'явилось, зі списку Available виділити таблицю, яку необхідно включити в діаграму; установити прапорець Add related tables automatically - для того, щоб Майстер автоматично додав у діаграму пов'язані таблиці; установити кількість рівнів зв'язаних таблиць і активувати кнопку Add - у результаті до діаграми будуть додані пов'язані таблиці;

4) активувати кнопки Next (Далі) і - Finish (Готово).

Після виконання таких дій у Enterprise Manager відкривається вікно з діаграмою. У прямокутнику кожної таблиці виводяться імена всіх її стовпців, а біля імен стовпців первинного ключа - жовтий ключик. У діаграмі відображаються міжтабличні зв'язки, з боку "батьківської" таблиці лінія зв'язку помічена жовтим ключиком, а з боку "підпорядкованої" таблиці -символ безмежності.

У вікні діаграми розташована панель інструментів, якщо активувати кнопку Save цієї панелі, відкриється діалогове вікно Save As із пропозицією зберегти діаграму.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси