Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОСНОВИ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІПоказники, розраховані на підставі поточних витрат (вартості продажу)Контроль за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу та...Державний контроль за дотриманням пруденційних нормативівВизначення консолідованої фінансової звітностіКонсолідована фінансова звітністьПроведення аналізу якісних характеристик фінансової звітностіОсобливості складання консолідованої фінансової звітності банківВимоги і методика складання консолідованої фінансової звітностіКонсолідована фінансова звітність та облік інвестицій у дочірні...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контроль за дотриманням економічних нормативів, розрахованих на підставі консолідованої фінансової звітності.

Банки та банківські об'єднання зобов'язані складати консолідовану фінансову звітність згідно з "Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України".

З метою встановлення характеру впливу учасників консолідованої групи на фінансовий стан материнського банку (центрального кооперативного банку), вкладень материнського банку (центрального кооперативного банку) в капітали інших юридичних осіб та операцій з цими юридичними особами, можливості впливати на діяльність учасників консолідованої групи, а також з метою визначення загальної величини ризику та капіталу банківської та консолідованої групи материнський банк (центральний кооперативний банк) зобов'язаний розраховувати економічні нормативи на підставі консолідованої фінансової звітності. Про стан дотримання економічних нормативів материнський банк (центральний кооперативний банк) подає консолідовану статистичну звітність згідно з вимогами.

Для материнського банку (центрального кооперативного банку) встановлюються такі економічні нормативи, розраховані на підставі консолідованої фінансової звітності: регулятивного капіталу банку (Н1к); адекватності регулятивного капіталу (Н2к); максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к); великих кредитних ризиків (Н8к); максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9к); максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10к); інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11к); загальної суми інвестування (Н12к).

Порядок розрахунку та значення економічних нормативів, розрахованих на підставі консолідованої фінансової звітності, встановлюються відповідно до "Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" (крім нормативу максимального розміру ризику на одного контрагента (Н7)). Значення нормативу максимального розміру ризику на одного контрагента (Н7), розрахованого материнським банком (центральним кооперативним банком) на підставі консолідованої фінансової звітності, не має перевищувати 20 % регулятивного капіталу консолідованої групи. Ця норма не застосовується, якщо сукупний капітал учасників консолідованої групи становить менше ніж 20 % статутного капіталу консолідованої групи.

Банківський нагляд на підставі консолідованої фінансової звітності здійснюють територіальні управління Національного банку

(Департамент безвиїзного банківського нагляду) за місцезнаходженням материнського банку (центрального кооперативного банку). Територіальне управління Національного банку (Департамент безвиїзного банківського нагляду) за місцезнаходженням учасників консолідованих груп використовує інформацію, яка отримується від територіального управління Національного банку (Департаменту безвиїзного банківського нагляду) за місцезнаходженням материнського банку (центрального кооперативного банку).

Материнський банк (центральний кооперативний банк) за своїм місцезнаходженням подає до територіального управління Національного банку (Департаменту безвиїзного банківського нагляду) звітність про дотримання економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності до 25 квітня року, наступного за звітним.

Материнський банк (центральний кооперативний банк) подає консолідований звіт з питань банківського нагляду, що включає:

— розрахунок економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності (щорічно);

— консолідований звіт про склад учасників консолідованої групи (щокварталу до 10 числа другого місяця після звітного кварталу).

Територіальне управління Національного банку (Департамент безвиїзного банківського нагляду) за місцезнаходженням материнського банку (центрального кооперативного банку) здійснює аналіз на підставі консолідованої фінансової звітності.

Територіальне управління Національного банку (Департамент безвиїзного банківського нагляду) за місцезнаходженням материнського банку (центрального кооперативного банку) щокварталу інформує відповідні територіальні управління Національного банку про склад учасників консолідованих груп регіону. Територіальне управління Національного банку (Департамент безвиїзного банківського нагляду) за місцезнаходженням цих учасників консолідованих груп під час здійснення нагляду за їх діяльністю (якщо учасниками консолідованої групи є банки) враховують цю інформацію та визначають вплив учасників консолідованої групи на материнський банк (центральний кооперативний банк).

За банками — учасниками консолідованої групи нагляд здійснюється на індивідуальній основі територіальними управліннями Національного банку (Департаментом безвиїзного банківського нагляду) за їх місцезнаходженням.

Якщо банк є учасником фінансової холдингової групи, материнською компанією якої є фінансова установа (небанківська), то територіальне управління Національного банку (Департамент безвиїзного банківського нагляду) за місцезнаходженням такого банку має перевіряти чи здійснює нагляд за такою групою уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на підставі консолідованої фінансової звітності.

Для забезпечення нагляду за діяльністю материнського банку (центрального кооперативного банку) на підставі консолідованої фінансової звітності відповідні територіальні управління Національного банку мають проводити таку роботу: порівнювати значення величини власних коштів (чистих активів), розрахованих на підставі індивідуальної звітності материнського банку (центрального кооперативного банку), та консолідованої фінансової звітності; порівнювати значення економічних нормативів, розрахованих на підставі консолідованої фінансової звітності, з відповідними значеннями, розрахованими материнським банком (центральним кооперативним банком) на підставі індивідуальної звітності; визначати розмір (рівень) впливу операцій, які були виключені під час складання консолідованої фінансової звітності, на показники економічних нормативів материнського банку (центрального кооперативного банку) порівняно з його індивідуальною звітністю; визначати склад учасників консолідованої групи.

Висновок територіального управління Національного банку щодо діяльності материнського банку (центрального кооперативного банку) подається до Департаменту безвиїзного банківського нагляду до 25 травня року, наступного за звітним, та має містити:

— дані про балансові та позабалансові активи і зобов'язання, прибутки і збитки із супровідними поясненнями та розшифрування балансових і позабалансових позицій і резервів, які включені до капіталу;

— оцінку дотримання економічних нормативів, розрахованих на підставі консолідованої фінансової звітності;

— інформацію про великі сумарні обсяги наданих кредитів, класифікацію кредитів та формування резервів під активні операції;

— інформацію про факти застосування заходів впливу до материнського банку (центрального кооперативного банку).

У разі порушення економічних нормативів, розрахованих на підставі консолідованої фінансової звітності, до материнського банку (центрального кооперативного банку) застосовуються заходи впливу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси