Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Планування контрольно-ревізійної роботи.Планування контрольно-ревізійної роботи в системі державної...Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємствіЗагальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на...СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6. Взаємодія державної контрольно-ревізійної...
Класифікація організаційних форм, видів і методів контролюВиди, форми та методи державного фінансового контролю у бюджетній...Методи і засоби навчання. Форми організації навчання. Урок в сучасній...Класифікація на основі зовнішніх форм прояву методів навчанняКласифікація методів і форм обслуговування
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи. класифікація контролю

Види, форми і методи контролю, їх класифікація.

Суть контролю полягає в тому, аби за допомогою певної системи перевірок забезпечити виконання господарських планів, раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Методологічно суть фінансового контролю як поняття полягає у вивченні господарських операцій, порівнянні їх з нормами, виявленні і фіксації відхилень від норм та вжитті заходів щодо усунення наслідків порушень і запобігання їм. (рис. 1.1).

Механізм контрольної дія (за П.К. Германчук, І. Б. Стефанюк)

Рис. 1.1. Механізм контрольної дія (за П.К. Германчук, І. Б. Стефанюк)

Економічний контроль сприяє підвищенню ефективності виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств з різними формами власності. При цьому поєднуються державний контроль і внутрішній контроль власників, зацікавлених у виконанні державних замовлень, контрактів. За допомогою контролю держава захищає інтереси споживачів, перевіряє якість продукції, забезпечує доступність і вірогідність інформації про кількість і якість асортименту продукції.

Отже, контроль - це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, визначення результатів управлінського впливу на керований об'єкт з виявленням відхилень, допущених у процесі виконання цих рішень.

Є такі форми контролю:

Тематичні перевірки - обстеження і вивчення окремих напрямів фінансово-господарської діяльності, за результатами яких складають довідку, акт або доповідну записку.

Ревізія - форма документального контролю за фінансово-господарською діяльністю, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності.

Планові і позапланові ревізії - документальний контроль фінансово - господарської діяльності, за результатами якого складають акт.

Аудит (фінансовий) - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству.

Запит звітів - витребування фінансових звітів на певний період діяльності з метою перевірки та контролю.

Лічильна перевірка звітності - сукупність спеціальних прийомів контролю її достовірності.

Господарський спір - виявлення дотримання законності й забезпечення законних прав у господарських взаємовідносинах підприємств.

Огляд - вивчення зовнішніх ознак пошкодження обладнання та матеріальних цінностей, місця скоєння злочину тощо.

Стандартизація - контроль за дотриманням суб'єктами господарювання певних стандартів за допомогою затвердження форм фінансових і податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних із визначенням і наданням бюджетних асигнувань, субсидій, з обчисленням і сплатою податків, форм повідомлення про відкриття або закриття банківських рахунків, звітів про виконання певного виду роботи (програми) тощо, а також термінів їх подання.

Раптова перевірка - не спланована раптова перевірка грошових коштів, матеріальних цінностей, штатної чисельності тощо.

Рейд - цілеспрямована комплексна перевірка конкретного об'єкта, району, галузі згідно з планом заходів.

Обстеження - ознайомлення зі станом підконтрольного об'єкта на місці, зокрема складського господарства, використання виробничих потужностей, охороною праці, технікою безпеки.

Ідентифікація (державна реєстрація) - форма контролю, яка полягає у закріпленні за суб'єктами господарювання на певний час тільки належних їм реквізитів (назви, банківських рахунків, кодів за ЄДРПОУ тощо) з метою запобігання прийняттю їх за іншу юридичну особу.

Ліцензування - право на певні види діяльності держава надає лише тим суб'єктам господарювання, які мають відповідні матеріальні, трудові і фінансові ресурси, необхідні для її здійснення, до того ж на певний термін, переважно із установленням додаткових умов.

Слідство - форма контролю, яку застосовують судово-слідчі органи для визначення точної суми заподіяної шкоди і винних осіб, оформляючи результати протоколами і постановами.

Експертиза - вивчення будь-якої справи, будь-якого питання для того, щоб зробити правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному явищу.

Обстеження - ознайомлення на місці з діяльністю окремих ділянок суб'єкта господарювання.

Аудит ефективності - форма контролю, яка є сукупністю дій щодо збирання та аналітичного опрацювання статистичних і звітних даних, матеріалів ревізій і перевірок, іншої публічної інформації.

Адміністративний аудит - визначення рівня економічності, ефективності й результативності державних заходів, програм і діяльності структур.

Моніторинг - система спостереження (нагляду) органів державного контролю за додержанням суб'єктами господарювання стандартів, норм і правил обігу фінансових і матеріальних ресурсів.

Залежно від обраної форми контролю використовують відповідні методи і способи контролю.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси