Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Народногосподарське й економічне значення виробництва продукції...Розміщення виробництва продукції тваринництваПоказники ефективності виробництва продукції тваринництваОрганізація контролю виробництва продукції тваринництваСтан обліку витрат на виробництво продукціїРозміщення й ефективність виробництва продукції рослинництваОрганізація контролю виробництва продукції рослинництваШляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництваОблік витрат і виходу продукції тваринництваЗначення великої рогатої худоби у виробництві продукції тваринництва
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік державного фінансування розвитку виробництва продукції рослинництва і тваринництва

Сільськогосподарські товаровиробники отримують державну підтримку виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Фінансування з державного бюджету сільськогосподарських товаровиробників здійснюється за бюджетними програмами, які охоплюють всі напрями діяльності аграрних підприємств. Основну суму складає підтримка аграрних підприємств у вирощуванні продукції рослинництва і тваринництва.

Касове виконання державного бюджету в умовах функціонування державної казначейської системи проводиться органами Державної казначейської служби шляхом фінансування та проведення платежів розпорядників коштів. Фінансування здійснюється в розмірі асигнувань передбачених розпорядниками коштів. Бюджетні кошти зараховуються на єдиний казначейський рахунок державного бюджету. Головним розпорядником бюджетних коштів для сільського господарства є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Головне управління Державної казначейської служби одержує від Міністерства фінансів затверджений розподіл доходів і видатків державного бюджету після прийняття та опублікування в пресі Закону про Державний бюджет.

Головні розпорядники коштів здійснюють фінансування нижчестоящих установ, підприємств на основі затверджених кошторисів доходів і видатків. Обсяги коштів та асигнування, які виділяються з державного бюджету вони одержують від Міністерства фінансів. Визначена сума асигнування бюджетних коштів розподіляється між підвідомчими установами за адміністративними територіями та складається зведений кошторис доходів і видатків.

Фінансування розпорядників бюджетних коштів здійснюється за підрозділами бюджетної класифікації. Фінансування бюджетних установ та організацій проводиться територіальними органами Державної казначейської служби. Вони здійснюють витрати державного бюджету в межах одержаних від вищестоящого органу Державної казначейської служби коштів.

Облік витрат визначається на основі реєстрів проведення витрат. Проводять звірку розподілу коштів державного бюджету за територіями в розрізі підвідомчих установ бюджетної класифікації із доведеними лімітами асигнувань та кошторисами доходів і видатків з урахуванням залишків невикористаних асигнувань.

На підставі перевіреного розподілу коштів територіальні органи Державної казначейської служби складають у двох примірниках реєстри на здійснення видатків на відповідній території, один з яких передається відділу обліку лімітів видатків і контролю за виконанням кошторисів. Останній складають у двох примірниках для підготовки розпорядження на перерахування коштів. Розпорядження перевіряється відділом бухгалтерського обліку і звітності, затверджується начальником територіального органу Державної казначейської служби та передається операційно-контрольному відділу для здійснення перерахувань коштів територіальним органам Державної казначейської служби.

Облік бюджетних коштів за розпорядниками коштів в операційному відділі управління - відділі бухгалтерського обліку і звітності - ведеться на особових картках. Останні відкриваються для кожного реєстраційного рахунка який ведеться для обліку видатків розпорядників коштів органам Державної казначейської служби. В картці накопичується інформація про виділені бюджетні кошти, їх використання та залишок. Облік бюджетного фінансування здійснюється за кодами бюджетної класифікації.

Перерахування коштів бюджету проводиться з єдиного казначейського рахунка платіжним дорученням, яке подається до уповноваженого банку у вигляді електронних розрахункових документів каналами зв'язку в системі "клієнт банк".

При фінансуванні розпорядників коштів через територіальні органи Державної казначейської служби в уповноважених установах банків закриваються поточні бюджетні рахунки, а розпорядникам коштів відкривають реєстраційні рахунки.

Нормативними документами визначено правове регулювання фінансування державної підтримки сільськогосподарського виробництва. На рис. 3.6. відображено послідовність правового регулювання фінансування державної підтримки сільськогосподарського виробництва.

Бюджетні кошти розподіляються Міністерством аграрної політики та продовольства України, головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрації та управліннями агропромислового розвитку райдержадмістрацій пропорційно до сум, затверджених у планах асигнувань на відповідний період.

Для прийняття рішення щодо надання підтримки управління агропромислового розвитку райдержадмістрації утворюють комісії, до складу яких включаються начальник управління (голова комісії), представник районного фінансового управління, органу державної контрольно-ревізійної служби, державної податкової інспекції. Комісії перевіряють документальне оформлення права на фінансування виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Це забезпечує своєчасність та якість складання документів на отримання фінансової підтримки.

Схема послідовності правового регулювання фінансування державної підтримки сільськогосподарського виробництва

Рис. 3.6. Схема послідовності правового регулювання фінансування державної підтримки сільськогосподарського виробництва

Для отримання бюджетної підтримки виробництва продукції рослинництва і тваринництва сільськогосподарським товаровиробникам визначені переліки документів, які вони повинні подати у визначені строки районному управлінню агропромислового розвитку. Наприклад, для отримання державної підтримки на розвиток виробництва продукції рослинництва сільгосппідприємства подають на розгляд районної комісії такі документи:

- звернення про виділення бюджетних коштів з визначенням напрямків їх використання;

- копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

- звіт про фінансові результати за попередній рік згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати";

- довідку Центру державного земельного кадастру щодо наявної площі земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться у власності, постійному користуванні чи оренді, та/або довідку органу, який зареєстрував договір оренди земельної частки (паю);

- довідки відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України щодо відсутності (наявності) заборгованості з податкових зобов'язань та платежів до Пенсійного фонду, а також письмове зобов'язання сільгосппідприємства повернути у місячний строк до бюджету отримані бюджетні кошти у разі встановлення контрольними органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (у разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення).

При цьому в разі виявлення зазначених фактів такому сільгосппідприємству припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом цього та трьох наступних бюджетних періодів.

Копії поданих документів мають бути завірені в установленому порядку.

Бюджетні кошти не надаються підприємствам, що визнані банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, що перебувають у стадії ліквідації або мають прострочену більше як півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички) та Пенсійним фондом України.

Визначені також переліки необхідних документів, які повинні надати юридичні та фізичні особи для отримання дотацій на розвиток тваринництва.

Документальне оформлення права підприємств на отримання фінансової підтримки сприяє цільовому використанню державного фінансування, здійсненню контролю використання коштів державної підтримки.

Послідовність документального оформлення отримання підприємствами фінансової підтримки виробництва сільськогосподарської продукції на прикладі продукції рослинництва наведено на рис. 3.7.

На рис. 3.7 простежуються також функціональні обов'язки комісій. Комісія до 1 травня поточного року розглядає подані документи, перевіряє правильність документального права на фінансування за певною програмою та приймає рішення про включення товаровиробників до реєстру сільгосппідприємств, що мають право на отримання фінансової підтримки з Державного бюджету. Звернення, що надходять від сільгосппідприємств для отримання підтримки, розглядаються комісією в порядку черговості надходження та реєструються у журналі обліку оформленому в установленому порядку. Перевірка забезпечує своєчасність та якість складання документів на отримання фінансової підтримки.

Послідовність документального оформлення отримання підприємствами фінансової підтримки виробництва продукції рослинництва

Рис. 3.7. Послідовність документального оформлення отримання підприємствами фінансової підтримки виробництва продукції рослинництва

Комісія в межах доведеного до району обсягу бюджетних коштів визначає усереднений показник підтримки на 1 га сільгоспугідь по району пропорційно до наявної площі сільгоспугідь станом на 1 січня відповідного року в сільгосппідприємствах, по яких прийнято рішення про включення їх до реєстру. На підставі усередненого показника комісія визначає суму підтримки по кожному сільгосппідприємству та вносить їх до реєстру (таблиця 3.28).

Таблиця 3.28. Форма реєстру сільгосппідприємств району, що мають право на отримання фінансової підтримки з державного бюджету

Порядковий номер

Найменування сільгосппідприємства

Код згідно з ЄДРПОУ

Площа сільгоспугідь, га

Сума фінансової підтримки.

тис. грн.

Порядок використання коштів Державного бюджету України для надання фінансової підтримки агропромисловим підприємствам, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах, визначає механізм використання коштів, передбачених Міністерством аграрної політики та продовольства України у Державному бюджеті за спеціальною бюджетною програмою КПКВ. Підтримка таким підприємствам надається незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції і розміщені на визначених постановою Кабінету міністрів територіях.

Документи, подані сільгосппідприємствами, реєстри та журнал обліку зберігаються протягом трьох років в управліннях агропромислового розвитку райдержадміністрації. Останні протягом п'яти робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстрів подають районним відділенням Державної казначейської служби України розподіл асигнувань у розрізі сільгосппідприємств - одержувачів бюджетних коштів. Перерахування бюджетних коштів проводиться відповідно до Порядку обслуговування Державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004р. № 89.

Головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій за узагальненими показниками на основі звітів управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій щоквартально подають до Міністерства аграрної політики та продовольства України звіт про кількість сільгосппідприємств, яким надано підтримку, ЇЇ обсяги та напрями використання коштів. Форма звіту передбачена. Наприклад, наводиться форма Звіту про використання коштів Державного бюджету, які виділяються для надання фінансової підтримки сільгосппідприємствам, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах (табл. 3.29).

Таблиця 3.29. Звіт Головного управління АПР облдержадміністрації про використання коштів державного бюджету, які виділяються для надання фінансової підтримки сільгосппідприємствам, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах

Кількість сільгосппідприємств, яким надано підтримку

Закуплено

№ п/п

Мінеральні добрива

Засоби захисту рослин

Насіння

Запасні частини для сільгосптехніки

Регулятори росту рослин

Паливно-мастильні матеріали

тонн

грн

л(кг)

гри

тонн

грн

шт.

грн

л(кг)

грн

л

грн.

Мінагрополітики щоквартально подає Міністерству фінансів узагальнену інформацію щодо кількості сільгосппідприємств, яким надано підтримку, її обсягів та напрямів використання бюджетних коштів.

Фінансування державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників здійснює фінансово-кредитний відділ районних управлінь агропромислового розвитку як бюджетних організацій. Бухгалтерський обліку них ведеться за планом рахунків для бюджетних організацій.

На основі затвердженого плану рахунків районне управління агропромислового розвитку складає робочий план рахунків. Використовувані рахунки робочого плану рахунків для здійснення діяльності районного управління наведені в табл. 3.30.

Таблиця 3.30. Робочий план рахунків районного управління агропромислового розвитку

Робочий план рахунків районного управління агропромислового розвитку

Документальне оформлення права підприємств на отримання фінансової підтримки сприяє цільовому використанню державного фінансування, здійсненню контролю використання коштів державно? підтримки. Забезпечення послідовності обліку зобов'язань та фінансових зобов'язань передбачає дотримання передбачених термінів отримання фінансової підтримки сільгосптоваровиробників.

Одержані асигнування з бюджету за загальним фондом фінансово-кредитний відділ управління агропромислового розвитку відображає в Книзі обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань і картках аналітичного обліку отриманих асигнувань. На основі інформації книги та карток аналітичного обліку фінансово-кредитний відділ складає Реєстр зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на суму отриманих зобов'язань, Реєстр фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на суму фінансових зобов'язань на певну дату та Реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів для проведення перерахувань державної підтримки конкретним підприємствам. Взаємозв'язок реєстрів та платіжних доручень наведено на схемі (рис. 3.8).

Загальна сума по реєстру зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів дорівнює частковим сумам по реєстрах фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Реєстри зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів підкріплюються Реєстрами платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. В останніх вказується назва одержувача конкретні сільськогосподарські підприємства, МФО та рахунок одержувача і сума по кожному підприємству. Відображені в реєстрах суми бюджетних коштів на виробництво продукції рослинництва і тваринництва, а також на виконання інших програм підтримки сільськогосподарського товаровиробника підкріплюються відповідними документами. Органи Державної казначейської служби звіряють подані розпорядником реєстри зобов'язань і підтверджуючі документи на предмет відповідності даних, включених до реєстру, та перевіряють наявність залишків невикористаних асигнувань за відповідними кодами функціональної та економічної класифікації видатків. Забезпечення наведеної на схемі послідовності обліку зобов'язань та фінансових зобов'язань передбачає дотримання передбачених термінів отримання фінансової підтримки сільгосптоваровиробників.

Взаємозв'язок реєстрів та платіжних доручень в районному фінансово-кредитному відділі.

Рис. 3.4.3. Взаємозв'язок реєстрів та платіжних доручень в районному фінансово-кредитному відділі.

Переважна більшість бюджетних установ організовують бухгалтерський облік за меморіально-ордерною формою обліку (як в умовах ручного ведення, так і при автоматизації). При цьому одержане бюджетне фінансування за кодами економічної класифікації видатків загального фонду облічується в картці аналітичного обліку отриманих асигнувань (форма № 294-А) та в багатографній картці (форма № 283). В останній відображаються господарські операції за кореспондуючими рахунками по дебету і кредиту рахунка 70 "Доходи загального фонду". Багатографна картка призначена для обліку наявності бюджетного асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи на початок року, одержаного фінансування та інші операції, що відображають збільшення доходів загального фонду за місяць та їх використання. Для відображення господарських операцій з обліку коштів загального фонду з метою проведення записів у Головну книгу складається Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства - меморіальний ордер №2 на підставі виписок банку. Інформація накопичується по дебету та кредиту субрахунка 321 за кореспондуючими рахунками, підсумки меморіального ордера № 2 за місяць по кредиту субрахунка 321 переносяться в Головну книгу.

Касові видатки за субрахунком 321 здійснюються за кодами економічної класифікації та облічуються в картці аналітичного обліку касових видатків, а фактичні видатки коштів загального фонду- в картці аналітичного обліку фактичних видатків. Облік видатків проводиться за кодами економічної класифікації видатків. Картки аналітичного обліку касових і фактичних видатків загального фонду використовуються для контролю бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків, визначення залишку асигнувань- за кодами економічної класифікації видатків та здійснених видатків, а також для складання звітності.

Облік коштів бюджетного фінансування на підтримку сільгосптоваровиробників фінансово-кредитний відділ здійснює на рахунку 322 "Особовий рахунок по бюджетній підтримці". Одержане бюджетне фінансування відображається по дебету рахунка 332 і кредиту рахунка 704 "Асигнування з державного бюджету бюджетної підтримки сільгосптоваровиробників".

Про відкриті асигнування на виконання програми загального фонду відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів районного управління агропромислового розвитку банк, що обслуговує управління, видає управлінню виписку з рахунка з урахуванням КЕКВ про суми одержаного фінансування. У виписці вказується залишок коштів фінансування на рахунку та суми фінансування за кодами рахунків - одержувачів бюджетної підтримки в рахунок компенсації сільгосптоваровиробниками на отримання дотацій за посів відповідної культури. Суми дотацій визначають комісії на основі проведених обстежень понесених витрат.

Фінансово-кредитний відділ для проведення оплати дотацій виписує платіжні доручення кожному сільгоспвиробнику, що має право на отримання дотацій. Платіжні доручення виступають як документ для підкріплення одержуваних з бюджету дотацій і одночасно нарахування кредиторської заборгованості управління конкретному сільгосптоваровиробнику та документом для проведення оплати - погашення кредиторської заборгованості.

До виписки з рахунку додається реєстр документів, в якому відображається підтвердження асигнувань з бюджету по кожному сільгосппідприємству та здійснення йому оплати. Підставою є платіжні доручення.

Контрольні функції по використанню бюджетної підтримки здійснює також банк, в якому відкритий рахунок 322 певного районного відділення агропромислового розвитку. Для обліку коштів по рахунку 322 фінансово-кредитний відділ використовує меморіальний ордер № 2 та форму №381 - авт., бюджет при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку. Облік одержаного фінансування по рахунку 322 здійснюється за напрямками (кодами) програмної класифікації видатків. За цими кодами здійснюється перерахування з рахунка 322 сільгосппідприємствам.

Облік руху коштів по рахунку 322 здійснюється за напрямками одержаного асигнування з бюджету: по догляду за молодими садами, дотації по рослинництву, тваринництву, зрошувальних роботах, для оплати по кредитах та надання дотацій підприємствам, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах. У меморіальному ордері №2 вказуються одержані асигнування з бюджету, плата коштами окремих програм фінансування та невикористані грошові кошти на початок місяці на окрему програмну ціль.

Послідовність записів господарських операцій по рахунку 322, яка використовується в районному управлінні наведена на рис. 3.9.

Облік грошових коштів по рахунку 322

Рис. 3.9. Облік грошових коштів по рахунку 322

Облік розрахунків з сільгосптоваровиробниками за надані їм компенсації за відповідною програмою управління здійснює на рахунку 365 "Розрахунки з іншими дебіторами". Для ведення аналітичного обліку по розрахунках з кожним таким підприємством управління використовує меморіальний ордер № 4 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами. Вона складається в розрізі кодів економічної класифікації видатків по кожній даті отримання фінансування державної підтримки та проведення перерахувань дотацій кожному сільгосптоваровиробнику, що має право на їх отримання. На основі первинних документів з обліку розрахунків по державній підтримці в системі автоматизованої форми обліку складається оборотно-сальдова відомість по рахунку 365 по розрахунках з конкретними сільгосппідприємствами.

Нарахування бюджетної підтримки сільгосппідприємствам відображаються по дебету рахунка 804 "Видатки з державного бюджету на державну підтримку сільгосптоваровиробників" і кредиту рахунка 365, Оплата підприємствам кредиторської заборгованості по бюджетній підтримці відображається по дебету рахунка 365 і кредиту рахунка 322.

Доцільно для обліку розрахунків з сільгосппідприємствами по бюджетному фінансуванню використовувати рахунок 675 "Розрахунки з Іншими кредиторами", а не рахунок 365. Облік операцій по рахунку 675 ведеться в меморіальному ордері № 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами, яка побудована подібно до меморіального ордера № 4. Послідовність записів у меморіальному ордері №6 по рахунку 675 стосовно розрахунків по державній підтримці з сільгосппідприємствами наведено нарис. 3.10.

Облік розрахунків з сільгосппідприємствами з бюджетної підтримки

Рис. 3.10. Облік розрахунків з сільгосппідприємствами з бюджетної підтримки

Розглянутий облік надходження та використання коштів державної підтримки в районному управлінні агропромислового розвитку відповідає вимогам контролю їх цільового одержання та використання.

Методологія, організація та техніка бухгалтерського обліку в бюджетних установах України на нинішньому етапі законодавчо регульовані і спрямовані на розробку інструктивних матеріалів та вдосконалення обліку.

Впровадження з 01.01.2013р. прийнятих П(С)БО для бюджетних організацій на виконання стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки сприятимуть адаптації переходу бухгалтерського обліку в бюджетних установах до вимог міжнародних стандартів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси