Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Мережеві технології в організації роботи облікового апаратуОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПАРАТУ БУХГАЛТЕРІЇОрганізація роботи цеху борошняних виробівОрганізація роботи з подружньою пароюОрганізація роботи менеджера
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ В БУХГАЛТЕРІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО...Сутність систем і форм бухгалтерського обліку та їх розвитокОрганізаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та...Форми ведення бухгалтерського облікуКОМП'ЮТЕРНІ ФОРМИ ТА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОБЛІКОВОГО АПАРАТУ

Організаційні форми бухгалтерського обліку. Призначення та функції бухгалтерії

Значна частина працівників управління господарством зайнята бухгалтерським обліком. Це насамперед апарат бухгалтерії, який безпосередньо веде бухгалтерський облік, виконує контрольну та аналітичну роботу. Крім того, багато лінійних працівників - начальники цехів, бригадири, завідуючі складами, фермами, прораби - виконують значну роботу з оформлення бухгалтерських документів. Це операції з підготовки первинних документів (накладні, вимоги і т. ін.), складання звітів про наявність та рух матеріальних цінностей, коштів тощо. Це означає, що організувати працю людей, зайнятих бухгалтерським обліком господарської діяльності, не так просто, як іноді здається на перший погляд, оскільки потрібно організувати працю не лише безпосередньо зайнятих на бухгалтерських роботах, а й багатьох працівників інших служб.

Науково-технічний прогрес вносить великі зміни у характер та зміст праці людей, зайнятих бухгалтерським обліком. Значні зміни відбуваються також у професійному поділі праці, особливо це стосується робіт технічного характеру - обліковці, рахівники, обчислювачі та ін. Збільшується обсяг робіт, що потребують інженерного рівня освіти та знань (економічний аналіз, підготовка проектних рішень тощо). Виникають нові дільниці та види робіт, пов'язані із застосуванням ПК, економіко-математичних методів, оцінкою результатів роботи. У цих умовах наукова організація праці людей, які виконують бухгалтерський облік стає об'єктивною потребою і являє собою комплекс організаційних, техніко-економічних, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних та естетичних заходів, спрямованих на раціоналізацію облікового процесу, створення сприятливих умов праці, розвиток творчих здібностей та суспільної активності працівників.

На сучасному етапі розвитку суспільства до організації роботи працівників обліку ставляться такі вимоги:

комплексний підхід;

використання нагромадженого багатства наукових знань, пов'язаних з працею цих людей;

поглиблення поділу та кооперації праці; чітке обслуговування та своєчасна підготовка робіт;

створення найсприятливіших умов для виявлення здібностей кожного працівника у підвищенні своєї кваліфікації та продуктивності праці.

наукова організація праці дає змогу вирішувати завдання духовного збагачення, підвищення зацікавленості у результатах праці. Наукова організація праці має на меті:

суворо регламентувати обов'язки та відповідальність кожного працівника, усувати в їхній роботі невластиві функції та паралелізм, розумно поєднувати працю різних виконавців;

передбачати комплексне планомірне вирішення всіх питань організації праці;

ураховувати все передове в певній галузі знань.

Зазначений підхід завжди включає поділ, кооперування, методи і прийоми праці, її нормування і стимулювання, організацію робочих місць і зон, обслуговування їх, створення сприятливих умов праці.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регулюється Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (ст. 8) від І б липня 1999 р. № 996-ХІУ.

Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Згідно зі згаданим Законом бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно — від дня його реєстрації до ліквідації в установленому порядку. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених первинних документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством.

Підприємство самостійно обирає форму організації і ведення бухгалтерського обліку, а саме:

1. Уведення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

2. Користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

3. Ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерською або аудиторською фірмою;

4. Самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.

Найпоширенішим є перший варіант, коли бухгалтерський облік веде бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером. Підприємство формує штат бухгалтерів, кожний з яких виконує певну частину облікової роботи. Мале підприємство, на якому достатньо мати одного бухгалтера, приймає його на роботу і доручає вести весь бухгалтерський облік, а можливо займатися також ще й іншою економічною роботою, про що зазначається в договорі під час оформлення на роботу.

Другий варіант передбачає укладання з підприємством угоди про ведення бухгалтерського обліку. В ній обумовлюють взаємні обов'язки і завдання сторін. Підприємець не є штатним працівником цього підприємства. Він може укласти одночасно кілька угод з різними підприємствами.

Відповідальність його за стан обліку на підприємстві досить обмежена.

Третій варіант передбачає ведення бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерською або аудиторською фірмою. Робота виконується за двостороннім договором, у якому зазначають умови ведення обліку, порядок взаєморозрахунків, права, обов'язки і відповідальність сторін та інші умови роботи.

Централізована бухгалтерія та аудиторська фірма є юридичними особами. Тому їх відповідальність за невиконання або неякісне виконання умов договору більш реальні, ніж приватного підприємця.

Четвертий варіант передбачає самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ведення бухгалтерського обліку—справа досить трудомістка і складна.

Відповідно до Закону підприємство самостійно:

а) визначає облікову політику підприємства;

б) обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

в)розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

г)затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

д)може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Законом визначено, що керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси