Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Організація обліку виробничих запасів, їх класифікаціяПервинний облік матеріальних запасівПервинний та складський облік запасівМетоди та завдання обліку запасівОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВОблік виробничих запасів, готової продукції і товарівПервинні документи по обліку запасівРух первинних документів з обліку готової продукціїОБЛІК ЗАПАСІВСкладський облік запасів на складах та його зв'язок із обліком в...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація первинного обліку запасів

Керівник підприємства розпорядчим документом визначає перелік посадових осіб, яким надане право підписувати документи на отримання і відпуск зі складів матеріалів, а також видавати дозволи (перепустки) на вивезення з підприємства матеріальних цінностей.

Від правильно організованого документування запасів залежить правильність списання їх вартості на виробництво, оцінка незавершеного виробництва, відображення у звітності. Існують типові первинні документи з обліку руху запасів. Тому головний бухгалтер на свій розсуд повинен визначитися з тим, які документи доцільно використовувати саме на його підприємстві, враховуючи розміри та специфіку підприємства (матеріальне виробництво, будівництво, транспорт тощо).

Для кожного первинного документа слід будувати подібні оперограми, щоб максимально забезпечити організацію первинного обліку виробничих запасів. Для їх обліку передбачені типові форми первинних та зведених документів: журнал обліку вантажів, що надійшли; довіреність та журнал реєстрації довіреностей; прибутковий ордер (заповнюється на складі під час отримання запасів при відсутності розбіжностей).

Структура документообігу повинна бути такою, щоб забезпечити вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю й оперативного управління рухом матеріальних запасів. Для забезпечення своєчасності відображення господарських операцій у оперативному та бухгалтерському обліку на підприємстві повинні бути складені графіки руху документів між службами підприємств та надходження їх у бухгалтерію. Для цього доцільно побудувати спеціальні оперограми.

На підприємство запаси можуть надходити: шляхом придбання у постачальника; шляхом самостійного виготовлення; - шляхом придбання через підзвітну особу; як внесок до статутного фонду та інше. На сільськогосподарські підприємства матеріальні цінності надходять в основному від постачальників, взаємовідносини з якими регулюються на підставі договорів на постачання. Матеріали також можуть надходити від підзвітних осіб в порядку їх закупки дрібними партіями за готівку. На матеріали, що надійшли від постачальників, одержують розрахункові документи: платіжні вимоги, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні. Ці документи реєструються працівником, який займається постачанням в Журналі обліку вантажів, що надходять. З цього приводу розглянемо рис. 6.4.

Документальне оформлення надходження запасів

Рис. 6.4. Документальне оформлення надходження запасів

Для одержання матеріалів зі складу постачальника або транспортної організації експедитору бухгалтерія виписує Довіреність за встановленою формою, яка підписується керівником підприємства, головним бухгалтером і засвідчується печаткою господарства. Довіреність реєструється в Журналі обліку видачі довіреностей, строк дії довіреності встановлено, як правило в межах 15 днів. Бухгалтерія слідкує за використанням довіреностей шляхом відмітки в спеціальній графі про надходження матеріалів на склад або про анулювання довіреності, якщо вона повернута до бухгалтерії без виконання.

По використаних довіреностях особи, які їх одержали, налають у бухгалтерію документи, які підтверджують, що матеріали здані ними на склад підприємства. Приймання й оприбуткування продукції і матеріалів, що надійшли від постачальників, оформляються на відповідних складах, як правило, шляхом складання накладних, які виписуються на підставі розрахункових та інших супроводжувальних документів постачальника. Накладні виписуються на фактично прийняту кількість цінностей. Таким чином, основними типовими документами з оприбуткування товарно-матеріальних цінностей є накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, приймальні акти. Матеріали, що надходять на склад ретельно перевіряються на відповідність із записами в супровідних документах. Якщо не виявлено розбіжностей матеріали приймають на склад, а у випадку коли є розбіжності в супровідних документах постачальника, складають Акт прийому матеріалів, який є підставою для оприбуткування фактично одержаних матеріалів.

Доставка мінеральних добрив на центральний склад або безпосередньо в бригаду сільськогосподарського підприємства здійснюється постачальниками за затвердженим графіком після оформлення договору-замовлення. При завезенні мінеральних добрив завідувач складу або комірник зобов'язаний зважити кожну машину і розписатися в одержанні вантажу в товарно-транспортній накладній, яку він потім повертає шоферу-експедитору, що доставив мінеральні добрива. Одночасно з цим завідувач складу (комірник) одержує другий примірник товарно-транспортної накладної і копію сертифіката на завезену партію добрив. Після оприбуткування вантажу в Книзі складського обліку документи передаються в бухгалтерію. При доставці мінеральних добрив власним транспортом із заводів представник сільськогосподарського підприємства пред'являє заводу-постачальнику довіреність. На всю кількість одержаних за день добрив бухгалтерія заводу виписує рахунок-фактуру в двох примірниках і видає сертифікат, який підтверджує якість відпущених мінеральних добрив.

Узагальнюючи зазначене, схематично зобразимо порядок прийняття та оприбуткування запасів (рис. 6.5).

Порядок прийняття та оприбуткування запасів

Рис. 6.5. Порядок прийняття та оприбуткування запасів

Нафтопродукти, що надійшли в автоцистернах і бочках до нафтоскладу від нафтозбутових організацій, приймає завідувач нафтоскладу від особи, що доставила нафтопродукти в господарство, на підставі товарно-транспортних накладних і паспорту якості нафтопродуктів, де відзначається його найменування, якість, щільність, марка, технічні умови, яким відповідають нафтопродукти.

Узагальнюючи вище зазначене, відмітимо, що виробничі запаси також можуть бути виготовлені власними силами, одержані безоплатно, внесені до статутного капіталу, придбані в результаті обміну тощо. Тому подамо основні операції з надходження виробничих запасів та реквізити документів, які при цьому заповнюються (табл.. 6.1).

Таблиця 6. 1. Основні реквізити та документи, що характеризують надходження виробничих запасів

Операції з надходження виробничих запасів

Назва документа

Основні реквізити, що характеризують надходження виробничих запасів

1. Придбання виробничих запасів від постачальника

Товарно-транспортна накладна

Дата надходження, постачальник, склад, вид операції

2. Придбання виробничих запасів підзвітними особами в порядку закупівлі дрібних партій за готівку

Накладна внутрігосподарського призначення

Вид операції, склад, постачальник (найменування, код)

3. Оприбуткування виробничих запасів, виготовлених в цехах власного виробництва

Накладна внутрігосподарського призначення

Найменування, сорт, розмір, номенклатурний номер

4. Оприбуткування виробничих запасів від ліквідації основних засобів

Акт про приймання матеріалів

Кількість (за документом, фактично) ціна (облікова) за одиницю, найменування

5. Внутрішнє переміщення (зі складу на склад)

Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів

Одиниця виміру (найменування, код)

6. Оприбуткування виробничих запасів в результаті перетворення на непридатні малоцінні засоби праці

Накладна внутрігосподарського призначення. Акт про приймання матеріалів

Вартість (за обліковими цінами)

7. Оприбуткування лишків, виявлених після проведення інвентаризації

Накладна внутрігосподарського призначення

Сума транспортно-заготівельних витрат або відхилень від облікової ціни

і порядок документального оформлення операцій з відпуску запасів зі складів підприємства залежить від того, для яких потреб вони відпускаються: систематично на виробничі потреби або періодично на адміністративні чи інші потреби. Організація документального оформлення вибуття запасів і їх переміщення може здійснюватися в результаті: передачі у виробництво; продажу (передачі) іншій стороні; знищення.

Виробничі запаси зі складів господарства відпускаються у виробництво для виготовлення продукції і на господарські потреби, а також на сторону для переробки чи реалізації як надлишкові чи непотрібні. Під відпуском у виробництво розуміють відпуск виробничих запасів для виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг, таким чином відпуск запасів вважається витратами на виробництво.

Основними документами, які відображають відпуск товарів зі складів є: накладні і товаротранспортні накладні, лімітно-забірні картки, вимоги (табл. 6.2), платіжні доручення (у випадку виплат заробітної плати натурою).

Таблиця 6.2. Оперограма накладної-вимоги (для отримання матеріалів зі складу)

Оперограма накладної-вимоги (для отримання матеріалів зі складу)

Систематичний відпуск матеріалів оформляється лімітно-забірними картками, що містять ліміт. Ліміт визначається виходячи із виробничої програми та діючих норм витрат матеріалів з урахуванням існуючих залишків невикористаних матеріалів. Насіння і садивний матеріал видають під звіт бригадиру на підставі лімітно-забірних карток (ф. №117) або накладних (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № 87). Під час виписування насіння обов'язково перевіряють відповідність кількості його затвердженим нормам витрат з урахуваннями агрокліматичних умов та запланованої площі посіву. На підставі цих документів видають під звіт бригадиру мінеральні добрива, малоцінні та швидкозношувані предмети, спецодяг тощо. Після закінчення посіву складають акт на витрату насіння і садивного матеріалу, в якому по кожному полю окремо зазначають кількість витраченого насіння за нормою і фактично. Після затвердження акту керівником господарства насіння списують з підзвіту бригадира на витрати рослинництва.

Витрачені добрива, пестициди і гербіциди списують на підставі акту про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, пестицидів і гербіцидів (ф. № 118). Добрива списують окремо за видами їх під кожну культуру із зазначенням номера поля. Також на підставі акту списують вартість використаних кормів у тваринництві (табл.6.3,6.4).

Таблиця 6.3. Графік документообігу акту на списання кормів

Графік документообігу акту на списання кормів

Таблиця 6.4. Оперограма акту на списання кормів

Оперограма акту на списання кормів

В залежності від напрямку витрачання виробничих запасів в обліку відображаються наступні види господарських операцій та реквізити, що їх характеризують (табл. 6.5).

Таблиця 6.5. Основні реквізити, що характеризують операції з відпуску запасів

Операції з відпуску виробничих запасів

Назва документа

Основні реквізити, що характеризують відпуск

І. відпуск запасів на потреби основного і допоміжного виробництв

Лімітно-забірна картка

Дата відпуску, вид операції, склад, одержувач (Бригада, відділ)

2. Відпуск виробничих запасів на утримання та експлуатацію обладнання

Накладна внутрігосподарського призначення

Призначення, шифр витрат, найменування, сорт, розмір

3.Відпуск виробничих запасів на адміністративні та загальновиробничі потреби

Накладна внутрігосподарського призначення

Номенклатурний номер, одиниця виміру

4. Відпуск виробничих запасів на сторону і для переробки

Товарно-транспортна накладна

Сума транспортно-заготівельних витрат чи відхилень від облікової ціни

Однією з особливостей обліку виробничих запасів с те, що окрім бухгалтерського обліку, на підприємстві має бути чітко організований складський облік (складське господарство), оскільки придбані запаси для забезпечення виробничої бази мають зберігатися до дати їх використання.

Облік матеріалів на складах здійснює матеріально-відповідальна особа (завідувач складу, комірник) за сортами, згідно з правилами їх зберігання. Кожному виду матеріальних цінностей присвоюється номенклатурний номер, що повторюється в усіх первинних документах. Облік ведуть в картках складського обліку матеріалів, які зберігаються в спеціальних картотеках за обліковими групами, а- б середині їх - у порядку зростання номенклатурних номерів чи за алфавітом. На кожний номенклатурний номер продукції та матеріалів відкривають окрему картку, де комірник зазначає місце зберігання (стелаж, комірку тощо).

Замість карток дозволяється вести облік в оформлених належним чином книгах складського обліку. При веденні обліку матеріальних цінностей на складах у Книгах складського обліку бухгалтерія видає ці книги кожному завідувачеві складу в заздалегідь підготовленому вигляді (усі сторінки пронумеровані, книга прошнурована, скріплена печаткою та підписом головного бухгалтера). Для кожного виду (сорту) продукції чи матеріалів у книзі, залежно від кількості операцій за тим чи іншим видом, відводиться кілька сторінок. У відкритті книги (карток) складського обліку обов'язково бере участь бухгалтер матеріального обліку. Його обов'язок простежити за повнотою та правильністю заповнення всіх реквізитів і суворим дотриманням класифікації цінностей.

Картки складського обліку видають матеріально відповідальним особам під розписку в реєстрі видачі карток. У місцях зберігання кожного виду матеріальних цінностей прикріплюють спеціальні бирки або таблички. В них пишуть назву матеріальних цінностей, їх коротку характеристику і призначення, номенклатурний номер, розмір, сорт, одиницю, норму запасу тощо. У картотеці складського обліку записи завідувач робить щодня окремо по кожному разовому документу (відповідно до надходження чи витрачання запасів), після кожного запису виводять залишок. Дані відомостей витрачання кормів, лімітно-забірних карт та інших нагромаджу вальних документів завідувач складу заносить у картку в міру їх закриття, але не пізніше першого числа наступного за звітним місяця.

Щомісяця матеріально-відповідальні особи на підставі первинних документів складають Звіт про рух матеріальних цінностей (табл. 6.6) у двох примірниках і подають в бухгалтерію разом із документами, що підтверджують надходження чи витрачання матеріалів. До Звіту включають лише ті види матеріалів, по яких був рух у звітному періоді.

Таблиця 6.6. Звіт про рух пального та мастил за червень 20_р.

Звіт про рух пального та мастил за червень 20_р.

Надходження і вибуття матеріалів протягом місяця фіксують на підставі первинних документів, після чого підраховують обіг і визначають сальдо на кінець місяця. Ці дані порівнюють із записами в картках складського обліку. Дані про залишки запасів та їхній рух матеріально-відповідальна особа у Звіті фіксує не тільки в кількісному, а й у грошовому виразі, підтверджуючи це своїм підписом. Приймаючи Звіти, працівники бухгалтерії перевіряють правильність їх складання, таксують і визначають суми обігу і залишків у грошовому виразі.

Працівники бухгалтерії порівнюють дані про рух продукції й матеріалів з даними, наведеними у виправдних документах, доданих до Звіту. Повноту оприбуткування матеріалів, одержаних зі сторони, перевіряють зіставленням із відповідними документами. Після перевірки другий примірник Звіту повертається матеріально відповідальній особі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси