Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку в банкуСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Методологія перевірки облікової документації,...РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО...Організація обліку касових операцій банкуБанківські рахунки, порядок їх відкриття та закриття....КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВЯкий порядок здачі готівкової виручки до каси банку?На якому рахунку ведеться синтетичний облік касових операцій і з...Особливості здійснення розрахунково-касових та кредитних операцій...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ревізія операцій касових та на рахунках у банку

Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій касових та на рахунках у банку

Здійснення розрахунків у наявній формі між суб'єктами підприємницької діяльності або на одному підприємстві потребує постійного контролю. Контроль і ревізія грошового обігу та ефективності використання коштів відіграють основну роль у системі фінансово-господарського контролю. Це можна пояснити тим, що система грошового обігу в умовах ринкової економіки перетворилась із галузевої на таку проблему, розв'язання якої є важливим для зміцнення всього комплексу національної економіки.

Перевірка кас і касових операцій - одна із найвідповідальніших ланок ревізії. Операції з наявними коштами перевіряють суцільним способом і зазвичай двома етапами. Спочатку проводять раптову ревізію каси у день прибуття ревізійної бригади на об'єкт перевірки. Після завершення ревізії каси перевіряючі розпочинають суцільний контроль касових операцій, здійснених протягом усього міжревізійного періоду.

Джерела контролю ревізії каси:

1) первинні документи: готівка; бланки суворої звітності; марки, талони на харчування; прибуткові касові ордери ПКО-1 та видаткові касові ордери ВКО-2; журнал-ордер № 1, відомість № 1.1, відомість № 1.2; виписки банку, корінці чеків, квитанції оголошень на внесок готівкою; платіжні й розрахунково-платіжні відомості; заяви на видачу грошей; розпорядницькі документи (накази); рахунки до оплати; договірна документація; прибуткові і складські документи; податкові накладні; акти закупівлі, акти виконання робіт (надання послуг);

2) облікові реєстри: касові книги; журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей; звіти касира; меморіальні ордери; обліковий реєстр позабалансового рахунку 08 "Бланки суворого обліку"; книга "Журнал-головна";

3) звітні документи: баланс установи; звіти установи; книга обліку розрахункових операцій (КОРО); розрахункова книжка (РК). Об'єкти перевірки касових операцій (рис. 3.1):

Об'єкти перевірки операцій з грошовими коштами

Рис. 3.1. Об'єкти перевірки операцій з грошовими коштами

Ревізію касової готівки слід проводити одразу після пред'явлення повноважень адміністрації підприємства, бо тільки в такий спосіб буде забезпечений фактор раптовості. Така поспішність цілком виправдана, оскільки в касира не залишається часу для усунення можливих порушень. За відсутності касира один із членів ревізійної бригади опечатує приміщення каси.

Ревізія касової готівки ґрунтується на одному з основних методів фактичного контролю - інвентаризації. Процес контролю потребує обов'язкової присутності касира й головного бухгалтера, представника органу контролю, а також одного чи кількох працівників підприємства, яких не стосується ведення касових операцій.

Етапи ревізії каси:

1. Раптова ревізія готівки в касі.

2. Перевірка дотримання умов, що забезпечують збереження готівкових коштів:

а) з'ясовують наявність спеціального устаткування (сейфів, вогнетривких шаф) і сигналізації;

б) вивчають організацію забезпеченості збереження коштів під час транспортування;

в) перевіряють акти інвентаризації готівкових коштів (ревізія каси), які відображають результати внутрішньогосподарського контролю над дотриманням касової дисципліни;

г) вивчають рішення керівника підприємства про проведення заходів щодо усунення виявлених внутрішньогосподарськими комісіями недоліків;

г) аналізують періодичність проведення інвентаризацій.

3. Перевірка ліміту залишку готівки в касі на кінець робочого дня. Якщо ліміт залишку готівки в касі взагалі не було визначено, то залишок грошей, що перевищує один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, потрібно здаватися в банк щодня. Порівнюють суми книжкових залишків готівки в касі й розмір установленого банком ліміту.

4. Перевірка дотримання касової дисципліни:

а) контроль за належним оформленням касових операцій у момент їх здійснення;

б) формальна перевірка первинних касових документів щодо правильного заповнення та наявності всіх потрібних реквізитів;

в) перевірка правильності оформлення платіжних і розрахунково-платіжних відомостей, а саме: наявності дозвільних підписів директора й головного бухгалтера, підписів кожного одержувача навпроти належної суми; дотримання строку видачі заробітної плати, який не може перевищувати трьох робочих днів;

г) перевірку порядку ведення касової книги: з'ясовують дотримання послідовності в нумерації сторінок; наявність підписів головного бухгалтера й директора, які завіряють кількість аркушів у касовій книзі; наявність виправлень і коригувальних записів;

г) перевірка обгрунтованості здійснення операцій (виплати премій працівникам підприємства, видачі авансів підзвітним особам, надання матеріальної допомоги, придбання матеріалів тощо);

д) контроль за здійсненням касових операцій з огляду на своєчасність та повноту надходжень наявних коштів з банку в касу і навпаки, зокрема, перевірка своєчасності оприбуткування коштів, а також своєчасності повернення підзвітними особами невикористаних коштів.

5. Перевірка цільового використання коштів, отриманих у банку: вірогідності даних бухгалтерського обліку касових операцій; правильності кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; коректності відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку.

6. Узагальнення, систематизація й оформлення акта ревізії каси. Акт ревізії каси додають до основного акта фінансової ревізії.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси