Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Нормативні джерела з обліку запасівМетоди та завдання обліку запасівНормативно-правове забезпечення аудиту запасівОблік виробничих запасів, готової продукції і товарівОБЛІК ЗАПАСІВОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА НОРМАТИВНИМИ ВИТРАТАМИКласифікація витрат в управлінському обліку. Нормативне забезпеченняНормативно-законодавче забезпечення обліку власного капіталуФОРМУВАННЯ І ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ...ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нормативне забезпечення обліку запасів

Інформація про бухгалтерський облік виробничих запасів і її розкриття у фінансовій звітності регулюється такими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, як П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 2 "Баланс" та іншими, аналіз яких подано у таблиці 7.4.

При організації бухгалтерського обліку виробничих запасів слід керуватись наступними нормативними документами:

o Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІУ ВР від 16 липня 1999 р;

o Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом МФУ №88 від 24.05.95 р.;

o Інструкція про порядок регістрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей. Наказ Міністерства фінансів №87 від 16.05.1996 р.;

o План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291;

o Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.

№ 291;

o Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів" від 21.06.96 № 193;

o Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001р.

№ 143;

o Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношувальних предметів" від 22.05.96 № 145;

o Інструкція "По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.94р. №69 із змінами і доповненнями від 26.06.2000р. №115;

o Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.99р. №116.

Таблиця 7.4. Регулювання обліку виробничих запасів згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Назва П(С)БО

Короткий зміст

1.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

Цим положенням визначаються мета, склад та принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання та розкриття її елементів.

2.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

Визначає зміст та форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. У статті "Виробничі запаси" показується вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

3.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджено Наказом Міністерства

фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції, яка визначається згідно з П(С)БО 9 "Запаси", 16 "Витрати".

У статті "Інші операційні витрати" відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів

4.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

У статті "Зменшення (збільшення) оборотних активів" у графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статей оборотних активів.

5.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246.

Головний документ, що розглядає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. У даному стандарті розкрита інформація про визнання та первісну оцінку запасів, оцінку вибуття та оцінку на дату балансу.

6.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №

318.

До складу прямих матеріальних витрат, які включаються до виробничої собівартості входять вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції. До інших операційних витрат відносять собівартість реалізованих виробничих запасів, втрати від знецінення запасів

7.

Положення (стандарт) бухгалтерського облі-ку19 "Об'єднання підприємств", затверджено Наказом МФУ від 07.07.1999 р. № 163.

Справедлива вартість запасів визначається як ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції та товарів.

Таблиця 7.5. Характеристика нормативно-правової бази з обліку виробничих запасів

Назва нормативного документа

Характеристика документа

1

2

3

1.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХР7 ВР від 16 липня 1999р.

Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності в Україні.

2.

Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" План рахунків бухгалтерського обліку та інструкції. Наказ Міністерства фінансів України №246 від 20 жовтня 1998р. Та від 30.11.99р. №291

Визначає основні рахунки та субрахунки обліку виробничих запасів.

3.

Інструкція "По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків". Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.94р. №69 із змінами і доповненнями від 26.06.2000р. №115

Визначає порядок проведення інвентаризації виробничих запасів, та основні вимоги, щодо оформлення результатів інвентаризації.

4.

Інструкція про порядок регістрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей. Наказ Міністерства фінансів №87 від 16.05.1996р.

Визначає механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.

5.

Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.99р. №116

Визначає механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.

6.

Порядок проведення до оцінки залишків матеріальних цінностей Наказ Міністерства фінансів № 69 від 12.08.1994р.

Регулює порядок проведення до оцінки залишків матеріальних цінностей

7.

Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових первинних документів з обліку сировини і матеріалів". Наказ Міністерства статистики України №193 від 21.06.96р.

Визначає перелік та форму типових первинних документів, які можуть використовуватися підприємствами при обліку сировини та матеріалів.

8.

Наказ Мінфіну України "Про кореспонденцію рахунків". Наказ Міністерства фінансів № 143 від

28.03.2002р.

Визначає типові бухгалтерські проведення, пов'язані з обліком надходженням, вибуттям та виробництвом виробничих запасів.

9.

Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства фінансів № 356 від 29.12.2000р.

Надає методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку з обліку виробничих запасів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси