Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, НАПІВФАБРИКАТІВ, ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ...Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукціїОблік реалізації готової продукції (робіт, послуг) (рах. №90)Рух первинних документів з обліку готової продукціїАналіз процесу реалізації готової продукціїПорядок формування та облік фінансових результатівКореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції (робіт,...Облік фінансових результатів, капіталу та інших пасивівПорядок формування та облік собівартості реалізованої готової...Особливість обліку готової продукції у фермерських господарствах
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік процесу реалізації готової продукції і формування фінансових результатів готової продукції

Заключною стадією кругообігу господарських засобів є процес реалізації.

Реалізація - це продаж вироблених чи перепроданих товарів і послуг з одержанням грошової виручки. У бухгалтерському обліку цей процес відображається сукупністю операцій, що пов'язані з реалізацією виробленої продукції (робіт, послуг) іншим підприємствам і організаціям.

Схема процесу реалізації

Рис. 4.15. Схема процесу реалізації

Основними завданнями обліку процесу реалізації є:

o забезпечення інформації про обсяг реалізованої продукції за її видами;

o виявлення фінансових результатів по підприємству в цілому та окремих видів продукції;

o забезпечення контролю за формуванням повної собівартості продукції;

o забезпечення контролю за рівнем реалізаційних цін. Реалізованою вважається продукція, за яку надійшли кошти від покупця на рахунок підприємця-виробника. В умовах проведення передоплати продукція вважається реалізованою в міру її відвантаження покупцям, а при бартерному обміні - при надходженні товарів обміну на відповідну вартість відпущеної продукції, на яку належним чином оформлені документи.

Фактичний відпуск готової продукції покупцям зі складу або цеху оформляють на підставі доручення на право одержання цінностей, накладної, а за необхідності перевезення продукції - товарно-транспортної накладної.

Розрахунковими документами є: договір-угода, рахунки-фактури, платіжні вимоги, у них містяться дані про відвантажену продукцію (найменування, кількість, ціна, вартість тощо).

Процес реалізації починається з моменту оприбуткування готової продукції, а завершується отриманням коштів від покупців.

Протягом місяця продукція відвантажується за плановими цінами, що відображається записом:

Д-т рах. 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

К-т рах. 26 "Готова продукція".

Крім того, під час реалізації підприємства несуть певні витрати; до них належать витрати: на зберігання продукції, її відвантаження, транспортування, рекламу тощо. Облік таких витрат обліковують на рахунку 93 "Витрати на збут". На дебеті даного рахунка відображаються витрати, на кредиті - їх списання на фінансові результати записом:

Д-т рах. 79 "Фінансові результати"

К-т рах. 93 "Витрати на збут".

При реалізації продукції чи будь-яких інших цінностей у підприємства виникає податкове зобов'язання перед бюджетом. Існує два методи обчислення ПДВ (рис. 4.16).

Методи обчислення податку на додану вартість

Рис. 4.16. Методи обчислення податку на додану вартість

Отримана продавцем від покупця вартість продукції за її реалізаційними цінами називається виручкою. Розмір виручки залежить від:

o обсягу реалізованої продукції;

o її асортименту;

o рівня реалізаційних цін.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) відображається на рахунку 70 "Доходи від реалізації" за відпускною вартістю відвантаженої продукції, виконаних робіт, послуг записом:

Д-т рах. 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

К-т рах. 70 "Доходи від реалізації".

Усі підприємства, згідно з чинним законодавством, реалізуючи продукцію (роботи, послуги), сплачують суму податку на додану вартість (ПДВ).

Проте кожне підприємство є не тільки продавцем продукції, але і її покупцем, воно сплачує ПДВ, купуючи. У зв'язку з цим до бюджету перераховується лише різниця між сумою одержаного та сплаченого ПДВ.

Визначимо кінцеву ціну реалізації:

С - собівартість; П - прибуток;

Ц р - ціна реалізації разом з ПДВ. Визначимо 20-відсоткову ставку ПДВ:

Отже, додана вартість виникає з моменту вкладення праці в її виробництво і закінчується реалізацією.

Механізм формування фінансових результатів полягає в тому, що протягом звітного періоду витрати діяльності накопичується за дебетом рахунків 9 класу "Витрати діяльності", а доходи - за кредитом рахунків 7 класу "Доходи і результати діяльності" (за винятком рахунку 79 "Фінансові результати"). По закінченні звітного періоду кожний рахунок витрат і доходів "закривається в повній сумі шляхом перенесення суми витрат у дебет рахунку 79 "Фінансові результати", суми доходів - у кредит рахунку 79 "Фінансові витрати".

Шляхом порівняння доходів з витратами (обороту по кредиту і дебету рахунку 79) визначається фінансовий результат як по окремих видах діяльності, так і в цілому по підприємству. Різниця між сумою одержаних доходів та сумою витрат показує прибуток, а перевищення витрат над доходами - збиток. Структура рахунку 79 "Фінансові результати" дозволяє оперативно без додаткової вибірки інформації підготувати форму 2 "Звіт про фінансові результати".

Схема формування фінансових результатів.

Рис. 4.17. Схема формування фінансових результатів.

За наявності прибутку:

Д-т рах. 79 "Фінансові результати";

К-т рах. 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". За збитковості:

Д-т рах. 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"; К-т рах. 79 "Фінансові результати".

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" в обліку не закривається. За дебетом цього рахунка виводять сальдо і переносять його станом на перше січня наступного року; його результат фіксується в балансі, за кредитом - обліковують суму прибутку, за дебетом - збиток.

Прибуток може бути використаний на:

o збільшення статутного капіталу;

o створення резервного капіталу;

o оплату дивідендів.

Отже, фінансові результати - це прибуток або збиток, одержані від діяльності підприємства.

Схема господарських процесів в системі рахунків

Рис. 4.17. Схема господарських процесів в системі рахунків

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси