Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Система класифікації та кодування інформаціїСистема класифікації та кодування інформаціїТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІСистеми класифікації та кодуванняХарактеристика Гармонізованої системи опису і кодування товарівСистеми документування та їх еволюціяЄдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформаціїДержавна система класифікації та кодування техніко-економічної і...Кодування інтенсивності звукуРадіочастотне кодування
 
Головна arrow Банківська справа arrow Інформаційні системи і технології в банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Реєстраційна система кодування

Реєстраційна система кодування використовується для однозначної ідентифікації об'єктів, не вимагає попередньої їх класифікації і не містить інформації про них. Розрізняють порядкову і серійно-порядкову системи кодування.

Порядкова система кодування передбачає послідовну нумерацію об'єктів символами - цифрами натурального ряду або буквами за алфавітом. Цей порядок може бути випадковим або визначатись після попереднього впорядкування об'єктів, наприклад, за алфавітом. Система використовується в тому разі, коли кількість об'єктів невелика, наприклад, кодування назв факультетів університету, кодування студентів у навчальній групі, кодування періодів надання звітності банками (табл. 1.З), кодування типів документів НБУ (табл. 1.4) тощо.

Таблиця 1.3

Коди періодів надання звітності банком

Код

Періодичність звітності банку

1

Щоденна

2

1,6,11,16,21,26 числа місяця (п'ятиденна)

з

Щотижнева

4

Щодекадна

5

1,16 місяця (півмісячна)

б

Щомісячна

7

Щоквартальна

8

Піврічна

9

Річна

0

На запит

Таблиця 1.4

Коди типів документів НБУ

Код

Найменування документів

1

Платіжне доручення

2

Платіжна вимога-доручення

3

Грошовий чек

4

Реєстр документів за акредитивом

5

Вексель

6

Меморіальний ордер

7

Платіжна вимога

8

Інкасове доручення (розпорядження)

9

Реєстр чеків

10

Реєстр (гарантованих) платіжних доручень

11

Банківська платіжна картка

12

Оголошення на внесення готівки

13

Прибутковий касовий ордер

14

Видатковий касовий ордер

15

Прибутковий позабалансовий ордер

16

Видатковий позабалансовий ордер

17

Платіж банку - резидента України до шлюзу в SWIFT

18

Платіж банкові - резиденту України зі шлюзу SWIFT

19

Платіж між двома шлюзовими банками SWIFT

20

Платіж банку - резидента України до шлюзу СНД

21

Платіж банкові - резиденту України зі шлюзу СНД

22

Платіж між двома шлюзовими банками СНД

Ще один приклад порядкової системи кодування можна навести з практики роботи банківської системи під час формування файлів статистичної звітності, наприклад, файла #12NTSMD.FSN операційної системи DOS, де: # - символ, який визначає належність файла до звітності; 12 - код файла; NTS - ідентифікатор банку; М - код місяця; D - кодований день місяця (табл. 1.5); FSN - розширення файла (F - код схеми надання звітності; S -кодовий місяць періоду звітності для місячної, квартальної, піврічної, річної звітності; кодовий день подання звітності для щоденної, 5-денної, тижневої, декадної, півмісячної звітності; N - номер відправки звітності за поточний день).

Таблиця 1.5

Схема кодування днів та місяців

Номер дня, місяця

Код місяця (дня)

Номер дня

Код дня

1

1

13

D

2

2

14

Е

3

3

15

F

4

4

16

G

5

5

17

Н

6

б

18

І

7

7

19

І

8

8

20

К

9

9

21

L

10

А

22

М

11

В

23

N

12

С

24

О

25

Р

26

Q

27

R

28

S

29

T

30

U

31

V

29

T

30

U

31

V

Номер дня має межі від 1 до З1, кодові позначення 1-9, A-V, номер місяця - 1-12, кодові позначення 1-9, А-С. Таким чином, щоденний файл статзвітності, сформовий Львівською філією Трансбанку 27 листопада, буде мати таке ім'я: #12NKABR.FSN.

До переваг порядкової системи кодування слід віднести простоту побудови кодів, їх невелику довжину. Разом з тим із появою нових об'єктів номенклатури виникає порушення прийнятої класифікації, оскільки новий об'єкт додається в кінець списку і йому надається наступний порядковий номер.

Серійно-порядкова система кодування передбачає попереднє виділення груп об'єктів, які утворюють серію, а далі в кожній серії виконується порядкова нумерація об'єктів (у кожній серії відводяться резервні номери в разі появи нових облікових позицій. Серію номерів бажано закінчувати цифрою 9, щоб чітко визначати межі серій). Серійно-порядкова система використовується тоді, коли кількість груп невелика. Серійно-порядкова система переважно використовується для кодування господарських операцій, видів оплат і утримань із заробітної плати, постачальників матеріальних цінностей, касових оборотів за символами звіту НБУ тощо. Касові обороти за символами звіту НБУ, наприклад, класифікують за ознакою оборот готівки (поряд з ознакою далі наведено загальну кількість символів кожного типу): надходження готівки в касу - 32; залишки оборотної каси - 7; видатки - 21; додаткові символи для аналізу готівкового обороту - 25. Серії номерів касових символів у цьому разі мають такі значення:

Символи на надходження готівки в касу: 01-32;

Символи залишку готівки в оборотній касі: 34-39;

Видача готівки з оборотної каси: 40-73;

Додаткові символи для аналізу готівкового обороту: 74-99.

Серійно-порядковому методу кодування властиві ті ж переваги і недоліки в межах серії, що й порядковому методу в межах усієї класифікаційної сукупності.

У практиці кодування об'єктів трапляється ще так зване кодування за методом повторення - найпростіший метод, який базується на використанні попередньо наданих номерів, що можуть бути використані як коди (номери балансових рахунків, номери магазинів, автомашин тощо).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси