Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Права і обов'язки аудиторів (аудиторських фірм)Порядок створення аудиторських фірмСертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр...Обов'язки аудиторів і аудиторських фірмПовноваження приватних аудиторів (аудиторських фірм) із проведення...Організація аудиторської діяльності в Україні, створення аудиторських...Сертифікація аудиторів та підвищення їх кваліфікації, організація...Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Аудиторська...Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та...ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ І...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Незалежність аудиторів та аудиторських фірм

Визначення професійної аудиторської діяльності пов'язана напряму з поняттям незалежності. У цьому контексті термін "незалежність" розуміється лише як професійна незалежність.

Незалежність можлива лише в умовах свободи від впливу (контролю) з будь-якого боку. Тобто, коли мова йдеться про професійну аудиторську діяльність, то контроль за нею не може бути ані з боку користувачів (можливих замовників на аудит), ані з боку відповідальної сторони.

Разом з тим реально існує лише певний рівень незалежності, тобто аудитори не можуть бути абсолютно незалежними.

Кодекс етики професійних бухгалтерів визначає, що незалежність вимагає:

незалежності думки.

тобто такої спрямованості думок, яка дає можливість надати висновок без будь-якого впливу, що може ставити під загрозу професійне судження, та дозволяє діяти чесно з об'єктивністю та професійним скептицизмом;

незалежності поведінки.

тобто уникнення фактів та обставин настільки значущих, що розсудлива та поінформована третя сторона, знаючи всю відповідну інформацію, в тому числі вжиті застережні заходи, обґрунтовано дійшла би висновку, що чесність, об'єктивність чи професійний скептицизм фірми або члена групи з виконання завдання знаходяться під загрозою.

Втрата незалежності думки може відбутися, наприклад, в таких ситуаціях, коли:

- аудитор підпорядковує власне судження судженню керівництва підприємства, звітність якого перевіряється;

- висновки або текст звіту аудитора носять звинувачувальний характер, в їх тексті робиться персоніфікація помилок, визначається майнова або кримінальна відповідальність працівників замовника;

- судження аудитора формується з посиланням на підручники, професійні авторитети, публічні виступи посадових осіб;

- в тексті висновку прослідковується особиста неприязнь до конкретних працівників замовника.

Незалежність поведінки передбачає відповідні форми взаємовідносин аудитора з:

- керівництвом замовника,

- з персоналом замовника,

- з користувачами аудиторського висновку чи аудиторського звіту,

- з державними регуляторними чи фіскальними органами. Може існувати багато різних обставин, які створюють загрози для

незалежності аудитора. Тому дуже важливо кожному практикуючому аудитору та аудиторській фірмі здійснювати контроль за дотриманням незалежності у стосунках із замовниками.

Історія розвитку аудиторської діяльності дає підстави виділити три аспекти незалежності: правові, етичні та економічні (див. табл. 2.2).

Основною умовою незалежності є саморегулювання аудиторської професії. Воно полягає у делегуванні державою прав професійним організаціям самостійно встановлювати правила поведінки, методологію, методику і техніку, вимоги до професійної компетентності, контролювати їх дотримання.

Саморегулювання аудиторської професії також включає і такі аспекти:

- аудитор самостійно приймає рішення методів та прийомів проведення аудиторської перевірки залежно від конкретних обставин та його професійного досвіду,

- аудитор самостійно визначає рівень суттєвості щодо інформації у фінансових звітах замовника та оцінює ризик суттєвих викривлень у ній,

- аудитор самостійно приймає рішення щодо виконавців робіт та необхідності залучення експертів,

- аудитор приймає самостійне рішення щодо використання технічних стандартів та етичних принципів,

- аудитор не змінює суті висновку під впливом (тиском) третіх осіб.

Законом України "Про аудиторську діяльність" визначено, що аудит проводиться на підставі договору між аудиторською фірмою (аудитором) і замовником. Незалежність на цьому етапі виявляється у самостійному виборі замовника. Проте міжнародні стандарти обов'язково вказують на необхідність оцінки усіх аспектів незалежності під час укладання такого договору. У протилежному випадку аудиторська фірма буде нести відповідальність за порушення вимог до незалежності і результати аудиту можуть бути визнані недійсними. Це також означає, що повинні бути відсутніми будь-які майнові чи фінансові інтереси в об'єкті перевірки як з боку аудитора, так і з боку пов'язаних з ним осіб (родичів, близьких людей).

Таблиця 2.2.

Аспекти незалежності аудиторської професії

Професійна незалежність аудиторів

Правова

Етична

Економічна

Саморегулювання професії

Чесність, об'єктивність,

професійна компетентність,

належна ретельність

Обмеження видів діяльності (аудит - виключний вид

діяльності)

Контрактна (договірна) основа

взаємовідносин

Добросовісне виконання

професійних обов'язків, збереження репутації фірми

Обмеження суми винагороди від одного клієнта (25-30% в загальному обсязі)

Частка засновників не аудиторів у статутному фонді аудиторської фірми не може перевищувати 30%

Дотримання вимог технічних стандартів

Відсутність фінансового

інтересу у справах клієнта

Розподіл відповідальності за

думку про звітність та за фінансову звітність

Конфіденційність інформації щодо клієнта

Заборона отримання товарів і послуг від клієнта

Відповідальність за роботу

інших аудиторів, асистентів,

експертів

Обмеження тривалості

співпраці з одним клієнтом

Вимоги до змісту реклами

Неможливість призначення

аудитора органом управління

вниз за підлеглістю

Вимоги до назви фірми

Вважається, що коли аудитори отримують від замовника будь-які вигоди (купують активи чи послуги навіть за звичайною ціною) під час проведення перевірки, то такі обставини можуть складати загрозу незалежності: необізнані працівники підприємства можуть оцінювати поведінку аудитора як заангажовану і ставитися до нього з недовірою.

Розподіл відповідальності за думку про звітність та за фінансову звітність між аудитором і замовником ґрунтується на Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а також статті 9 Закону України "Про аудиторську діяльність".

Контрольні запитання до розділу

1. Розкрийте зміст базових підходів щодо регулювання аудиторської діяльності в контексті забезпечення інформаційних потреб користувачів фінансової звітності.

2. Дайте характеристику якості та рівню нормативного-правового забезпечення аудиторської діяльності.

3. Поясніть механізм дії системи регулювання аудиторської діяльності.

4. Охарактеризуйте структуру міжнародних стандартів аудиту.

5. Назвіть функції професійних організації аудиторів в Україні.

6. Опишіть загрози дотримання аудиторами фундаментальних етичних принципів.

7. Розкрийте зміст незалежності аудиторів та аудиторських фірм за вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів.

8. Опишіть сутність принципу незалежності в аудиторській практиці.

9. Поясність аспекти незалежності аудитора та наведіть приклади їх практичного застосування.

10. Розкрийте сутність та підходи до саморегулювання аудиторської діяльності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Права і обов'язки аудиторів (аудиторських фірм)
Порядок створення аудиторських фірм
Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів
Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм
Повноваження приватних аудиторів (аудиторських фірм) із проведення аудиту в державному секторі
Організація аудиторської діяльності в Україні, створення аудиторських фірм та їхня класифікація. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів
Сертифікація аудиторів та підвищення їх кваліфікації, організація праці персоналу аудиторських фірм
Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Аудиторська палата України. Професійні об'єднання аудиторів
Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ І ПРАЦІ АУДИТОРІВ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси