Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
На підставі яких документів нараховується знос (амортизація)...Методика аудиту порядку нарахування амортизації та зносу основних...Облік зносу необоротних активівОблік амортизації (зносу) необоротних активівАМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ...Облік зносу (амортизації) необоротних активівМетоди нарахування амортизації необоротних активівЯкі особливості нарахування амортизації основних засобів та інших...Методика нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних...Порядок нарахування та обліку амортизації основних засобів і...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок нарахування зносу (амортизації) необоротних активів

Вартість основних засобів, що підлягає амортизації, визначається як різниця між собівартістю об'єкта і його ліквідаційною вартістю. Під ліквідаційною вартістю, як відомо, розуміють суму, яку кооператив очікує одержати від реалізації (ліквідації) об'єкта після закінчення строку його корисного використання (експлуатації) після вирахування очікуваних затрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією) об'єкта.

Строки початку та припинення нарахування амортизації представлено на рисунку 1.16.

Строки початку та припинення нарахування амортизації

Рис. 1.15.Строки початку та припинення нарахування амортизації

Об'єктом амортизації є основні засоби, які мають обмежений строк корисного використання (наприклад, земля, строк корисного використання якої не обмежений, не підлягає амортизації).

При нарахуванні амортизації важливий період корисного використання (експлуатації) основних засобів визначається самим підприємством з урахуванням таких чинників:

- очікуваної потужності або фізичної продуктивності об'єкта;

- очікуваного фізичного зносу;

- морального зносу (внаслідок технічного прогресу або зміни попиту на продукцію);

- правових або аналогічних обмежень щодо використання об'єкта (наприклад, строк оренди, передбачений угодою, або законодавство, що визнає граничний строк безпечної експлуатації певних об'єктів тощо).

Строк корисного використання активу може змінюватись:

- у разі зміни технології виробництва або зміни попиту на ринку продукції, що виробляється за допомогою цього активу;

- у разі капіталізації витрат, які покращують стан даного активу. Отрок корисної експлуатації представлено на рисунку 1.17.

Строк корисного використання об'єкта основних засобів переглядається у разі очікуваних економічних вигод від його використання. Результати зміни терміну корисного використання об'єкта впливатимуть на величину амортизації цього об'єкта в поточному та майбутньому періодах. Проте накопичена амортизація за попередні періоди не коригується.

Строк корисної експлуатації

Рис. 1 .17.Строк корисної експлуатації" та фактори, за якими визначають цей період

Нарахування амортизації починається з місяця наступного за місяцем, в якому основні засоби визнані активом, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єктів основних засобів з кооперативу. На період переведення основних засобів на консервацію, а також реконструкції і модернізації нарахування амортизації призупиняється.

Сума нарахованої амортизації щодо основних засобів включається у витрати тих ділянок виробництва (обігу), де знаходяться в експлуатації основні засоби.

Існують різні методи нарахування амортизації, які з 01.07.2000 р. згідно п.26 П(С)БО 7 обираються кооперативом самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від їх використання. Якщо очікуваний спосіб отримання економічних вигод міняється, може бути вибраний інший метод нарахування амортизації.

Методи нарахування амортизації можна умовно поділити на два види;

- методи амортизації, які базуються на тривалості використання основних фондів (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний);

- метод амортизації, який базуються на кількості одиниць, отриманих від використання об'єкта основних фондів (виробничий).

Метод амортизації об'єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від Його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Амортизація основних засобів (окрім інших необоротних матеріальних активів) може нараховуватися із застосуванням вищевказаних методів:

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

На підставі яких документів нараховується знос (амортизація) необоротних активів?
Методика аудиту порядку нарахування амортизації та зносу основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів
Облік зносу необоротних активів
Облік амортизації (зносу) необоротних активів
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (МНМА), ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Облік зносу (амортизації) необоротних активів
Методи нарахування амортизації необоротних активів
Які особливості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів передбачені в податковому обліку?
Методика нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів
Порядок нарахування та обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси