Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік боргових цінних паперів власної емісіїЕмісія банком цінних паперів власного боргуЕмісія цінних паперівОблік комісійних операцій банку з цінними паперамиЕмісія цінних паперівОцінка боргових цінних паперів (облігацій)Емісія цінних паперів акціонерного товаристваІнформаційне забезпечення емісії цінних паперівПравове регулювання розміщення цінних паперів (емісії)Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік боргових цінних паперів власної емісії

Банки з метою формування оптимальної структури ресурсної бази й отримання додаткових ресурсів для здійснення активних операцій можуть випускати власні боргові зобов'язання.

Цінні папери власного боргу враховуються за рахунками груп:

330 Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

331 Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

332 Короткострокові ощадні (депозити) сертифікати, емітовані банком

333 Довгострокові ощадні (депозити) сертифікати, емітовані банком

334 Ощадні (депозити) сертифікати на вимогу, емітовані банком

Боргові цінні папери можуть продаватися за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією). Кожна складова обліковується за відповідними рахунками.

Операції з продажу цінних паперів власного боргу відображаються:

Д-т 1200,2600,1001

К-т 3300,3305,3310,3315,3320,3330, 3340 - на суму номіналу,

• якщо з дисконтом (премією):

Д-т/К-т 3306, 3316,3326,3336,3346/3307,3317,3327,3337, 3347

За борговими цінними паперами власної емісії протягом періоду від дати продажу до дати його погашення не рідше одного разу на місяць нараховуються проценти та амортизується дисконт (премія) із зарахуванням нарахованих сум на рахунки групи 705 "Процентні витрати за цінними паперами власного боргу".

Цінні папери власного боргу можуть обліковуються при настанні строку погашення або достроково. Погашення боргових цінних паперів відображається проводкою:

Д-т 3300, 3305, 3310,3315, 3320,3330, 3340

Д-т 3308, 3318, 3328, 3338, 3348 К-т 1200, 2600, 1001

У разі дострокового погашення цінного папера амортизується відповідна частина дисконту (премії) до дати погашення. Отримані дозволи на випуск цінних паперів обліковуються за позабалансовим рахунком 9811 "Отримані дозволи на випуск цінних паперів" у сумі виданого свідоцтва про реєстрацію.

Бланки цінних паперів обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці за позабалансовим рахунком 9820 "Бланки цінних паперів".

Облік погашених цінних паперів здійснюється за позабалансовим рахунком 9812 "Погашені цінності" в сумі їх погашення або в номінальній оцінці, якщо вони погашені у зв'язку з технічним браком або зіпсовані та списуються на підставі акта про їх знищення.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягає економічна сутність цінних паперів?

2. У чому полягає економічна сутність операцій з цінними паперами, придбаними банком?

3. За якими портфелями групуються цінні папери, придбані банком, залежно від характеристики цінного папера та наміру інвестора?

4. Визначте місце цінних паперів, придбаних банком, у банківському балансі.

5. У чому полягає відмінність цінних паперів з невизначеним доходом та боргових цінних паперів?

6. Як визначається балансова вартість боргових цінних паперів?

7. У чому полягає переоцінка цінних паперів?

8. Як впливає на дохідність банку амортизація дисконту та премії за борговими цінними паперами?

9. У чому полягає економічна сутність операцій з цінними паперами власного боргу?

10. Як відображаються в балансі операції нарахування доходів за борговими зобов'язаннями, придбаними банком, і борговими цінними паперами власного боргу?

11. У чому полягає сутність операцій з цінними паперами за дорученням клієнтів?

Собівартість цінного папера – ціна придбання цінного папера, включаючи накопичені проценти та витрати на операції з придбання.

Справедлива вартість – сума, за якою можливі обмін активу або оплата зобов'язання. Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у портфель на продаж або до погашення збільшують суми премії або зменшують суми дисконту.

Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Цінні папери в торговому портфелі – цінні папери, придбані банком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутку від короткострокових коливань їхньої ціни або дилерської маржі. До торгових цінних паперів можна віднести будь-які цінні папери, щодо яких банк під час первісного визнання прийняв рішення про їх облік за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Цінні папери в портфелі:

до погашення – боргові цінні папери, щодо яких є намір і змога утримувати їх до строку погашення.

на продаж – цінні папери, які не належать до торгового портфеля цінних паперів та до портфеля до погашення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси