Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Яка встановлена методика обліку інших фінансових доходів та інших...Вибір реєстрів та рахунків податкового облікуОблік формування доходу і витрат фінансової діяльностіОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА...Методика відображення доходів і витрат у регістрах бухгалтерського...БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ВИТРАТ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОКРеєстри внутрішнього облікуЗагальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та...Облік фінансових результатів діяльності підприємства (рах. №79)ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Реєстри та методика фінансового обліку витрат

Згідно з Рекомендаціями Міністерства фінансів, підприємства транспорту, як і інших галузей, мають можливість використовувати для синтетичного обліку витрат журнал 5 (без застосування 8-го класу рахунків) або журнал 5А (із застосуванням 8-го та 9-го класу рахунків). Закон про бухоблік та національні стандарти не обмежують також права підприємства в розробленні "своїх" форм реєстрів, які будуть корисні для ведення обліку. Більше того, застосування автоматизованих програм унеможливлює використання тільки типових форм реєстрів.

Тому підприємства самостійно вирішують, які аналітичні реєстри слід застосовувати в обліку. Як відомість аналітичного обліку витрат АТП доцільно застосовувати форму наведену в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Відомість аналітичного обліку витрат по АТП (дебет субрахунка 231 "Автобусні перевезення") (до журналу 5) за_20_р.

Статті витрат

Кореспондуючий рахунок (кредит)

Цех № 1

Цех № 2

СТО

і

т. ін.

Усього по рахунку (статті витрат)

1

2

3

4

5

6

7

1. Прямі матеріальні витрати, всього, в т.ч.:

х

8235,00

12 730,00

1380,00

-

22 345,00

1.1. Бензин

2031

2500,00

-

30,00

-

2530,00

1.2. Солярка

2032

-

4800,00

20,00

-

4820,00

1.3. Трансмісійні мастила

2033

370,00

420,00

590,00

-

1380,00

1.4. Моторні мастила

2034

480,00

300,00

740,00

-

1520,00

Продовження табл. 7.3

1.5. Охолоджувальна рідина

2035

115,00

370,00

-

-

485,00

1.6. Акумулятори

2091

870,00

1140,00

-

-

2010,00

1.7. Шини

2092

3900,00

5700,00

-

-

9600,00

1.8. Інші прямі матеріальні витрати

-

-

-

-

-

2. Прямі витрати на оплату праці, всього у т.ч.:

13 570,00

17 630,00

4790,00

-

35 990,00

2.1. Основна зарплата

661

12 700,00

16 500,00

4200,00

-

33 400,00

2.2. Додаткова зарплата

661

870,00

1130,00

590,00

-

2590,00

2.3. Інші виплати та заохочення

661

-

-

-

-

-

3. Інші прямі витрати, усього, в т.ч.:

9238,00

13 894,00

3556,00

-

26 688,00

3.1. Відра-

хування до Пенсійного

фонду

651

4342,00

5641,00

1533,00

-

11 516,00

3.2. Відрахування до фондів соцстраху

652

676,00

878,00

238,00

-

1792,00

3.3. Амортизація рухомого складу

131

550,00

870,00

1300,00

-

2720,00

3.4. Амортизація нематеріальних активів

133

-

-

55,00

-

55,00

Продовження табл. 7.3

3.5. Амортизація інших необоротних активів

132

-

-

-

-

3.6. Інструменти

221

210,00

75,00

380,00

-

665 00

3.7. Інші прямі витрати

-

-

-

-

-

3.8. Витрати з техобслуговування ТЗ

232

760,00

930,00

-

-

1690,00

3.9. Витрати з ремонту ТЗ

233

2700,00

5500,00

50,00

-

8250,00

4. Загаль-новиробничі витрати

(розподілені)

91

790,00

940,00

1200,00

-

2930,00

Разом витрат виробництва (виробнича собівартість)

х

31 833,00

45 194,00

10 926,00

-

87 953,00

Призначення цієї відомості - групувати аналітичні позиції витрат аТп за відповідними статтями в розрізі кореспондуючих рахунків (по кредиту різних рахунків в дебет рахунка 23) і визначати суму виробничої собівартості. Ця відомість заповнюється на підставі первинних документів та згрупованих аналітичних відомостей за відповідними статтями, які заповнюють у підрозділах підприємства.

Відомості аналогічних форм в АТП ведуть за всіма субрахунками рахунка 23. На підставі узагальнюючої форми зводяться суми кореспондуючих рахунків на рівні синтетичного рахунка для запису в журнал-ордер та головну книгу. Така послідовність обліку (від аналітики до синтетики) притаманна класичному варіанту бухгалтерського обліку.

Таким чином, за дебетом рахунка 23 "Виробництво" в АТП проводиться накопичення прямих витрат виробництва в кореспонденції з кредитом рахунків 20,22,23,63,64,65, 66, 68, 91. За кредитом цього рахунка витрати списуються на собівартість реалізації послуг - у дебет рахунка 90 з кредиту рахунка 23. Сальдо на кінець місяця, кварталу, року за рахунком відсутнє.

За дебетом рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" проводиться накопичення витрат накладного характеру загальновиробни-чого призначення (зарплата майстрів, слюсарів-ремонтників, нарахування на зарплату, амортизація цехів тощо). За кредитом списуються накопичені витрати на рахунок 23 (у частині розподілених витрат). При цьому обирається база розподілу ЗВВ, наприклад, сума прямих витрат. З метою планування тарифу встановлюється планова величина ЗВВ у відсотках до суми прямих витрат. У нашому прикладі (див. табл. 7.3) встановлено 2,5% від прямих витрат АТП. Сальдо на кінець місяця, кварталу, року по рахунку відсутнє.

За дебетом рахунка 90 "Собівартість реалізації" щомісяця відбивається накопичення виробничої собівартості з кредиту рахунка 23. За кредитом щомісяця проводиться закриття рахунка в дебет рахунка 79 "Фінансові результати". Сальдо на кінець місяця, кварталу, року по рахунку відсутнє.

Отже, собівартість перевезень транспортного підприємства формується послідовно на рахунках 23,91,90, 79 (за дебетом у частині прямих витрат).

В умовах розподілу бухобліку на фінансовий та управлінський послідовність та аналітичність записів може бути іншою. При цьому фінансовий облік обмежується зведенням кореспондуючих сум рахунків за журналами та в головній книзі без виділення аналітичних позицій та статей витрат. Наприклад, дебет рахунка 231 з кредиту рахунка 203 - списання паливо-мастильних матеріалів на роботу автомобілів, без виділення на рахунку 23 аналітичних позицій (підрозділ, стаття витрат, елемент витрат). Останні позиції прописуються і виконуються в управлінському обліку. У разі роздільного обліку бажано ув'язувати підсумки аналітичних позицій управлінського обліку із синтетичним (фінансовим) обліком.

Крім прямих виробничих витрат, АТП несуть і інші витрати діяльності, які враховують на відповідних рахунках: 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші операційні витрати", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати", 98 "Податки на прибуток", 99 "Надзвичайні витрати". Дебетові обіги з цих рахунків по закінченні місяця закривають на рахунок 79, на дебеті якого формується загальна сума витрат діяльності АТП. При порівнянні з кредитовим обігом (доходи) розраховують прибуток або збиток у діяльності підприємства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси