Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Статистичне вивчення діяльності кредитних спілок, фінансових...Статистична звітність підприємств. Система основних показниківПервинні показники оцінки та аналізу інноваційної діяльності...ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІПоказники економічної та соціальної ефективності в діяльності...УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИСистема показників оцінювання фінансово-господарської діяльності...СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИБІРКИГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система статистичних показників кредитної діяльності

Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кредитної діяльності банків включає такі показники:

1. Обсяг погашених позичок - кредитовий оборот - загальний КОзаг, в тому числі по рахунку прострочених позичок - КОпр.

2. Залишок позичок загальний (Ззаг), в тому числі по рахунку прострочених позичок (Зпр), на початок періоду (Зп), на кінець періоду (Зк).

3. Обсяг виданих позичок - В.

Балансовий зв'язок між цими показниками: Зп + В = КО + Зк.

На основі цих абсолютних показників обчислюються такі відносні показники:

1. Середній залишок позичок за певний період за наявності даних

на початок і кінець періоду за формулою:

а за наявності даних на більш ніж дві дати та через значні відрізки

часу - за формулою:

2. Частка несвоєчасно повернутих позичок (Ппн) в загальному обсязі погашених позик (Пзаг) визначається за формулою:

3. Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості визначається за формулою:

4. Частка кредитового обороту за простроченими позичками (КОпр) в загальному обсязі кредитового обороту (КОзаг) визначається за формулою

5. Частка кредитів, наданих одному чи певній групі клієнтів (КРі) визначається за формулою:

6. Частка розміру окремої позички (КРі) в загальному обсязі власного капіталу банку (ВК) визначається за формулою:

7. Середня тривалість прострочених позичок визначається за формулою:

Ці показники використовуються для аналізу оборотності кредитної маси - важливої характеристики кредитної діяльності.

Рівень оборотності позики вимірюється двома показниками: кількістю оборотів, які здійснила позика за певний період, та середньою тривалістю користування позикою.

Кількість оборотів позики або швидкість обороту (Б) визначається так:

Швидкість обороту позики характеризує середню кількість оборотів, які здійснила короткострокова позика за певний період.

Тривалість користування короткостроковою позикою або час обороту (і) визначається за формулою:

де Д - кількість днів у періоді.

Він характеризує середню кількість днів користування позикою та є зворотною величиною щодо швидкості обороту позики: чим менше тривалість користування позикою, тим менше розмір позик, які необхідні банку для кредитування одного й того ж обсягу діяльності.

Якщо відома тривалість користування позикою, то кількість оборотів позики можна визначити на основі взаємозв'язку цих показників за

формулою:

Індекс швидкості обороту позик змінного складу:

де Бо, Зі - швидкість обороту позик в окремих групах клієнтів або відділеннях банку відповідно в базовому та звітному періодах (сі - питома вага залишків позик у цих групах у загальному обсязі залишків).

Індекс швидкості є відношенням середнього рівня швидкості обороту позики по сукупності клієнтів або підрозділів банку у звітному періоді до рівня базового періоду

Індекс швидкості фіксованого складу:

Він показує, як змінилась середня швидкість обороту позик по банку у звітному періоді порівняно з базовим тільки за рахунок зміни швидкості в окремих підрозділах банку.

Індекс швидкості структурних зрушень:

Індекс показує, як змінилася середня швидкість обороту позик по банку в цілому тільки за рахунок зміни розподілу залишків позик між підрозділами банку, тобто за рахунок зміни питомої ваги позик по підрозділах банку.

Індекси часу обігу кредитів розраховуються за аналогічно побудованими формулами, в яких за вагу приймається частка кредитового обороту окремих підрозділів банку.

Факторами, що формують динаміку кредитового обороту, є швидкість обороту кредитів і середній залишок позик.

Абсолютний розмір зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту кредитів визначається за формулою:

за рахунок динаміки середніх величин позик - за формулою:

Факторами, що впливають на швидкість обороту кредитної маси, є динаміка кредитового обороту та середніх залишків позик. Динаміка швидкості обороту позик під впливом кредитового обороту обчислюється за формулою:

за рахунок динаміки середніх залишків позик -

Кредитний ризик - імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства

Вихідними даними для оцінки кредитного ризику виступають:

- ступінь ризику (гі) який диференціюється в розподілі кредитів за ступенем ризику;

- обсяги кредитів в цьому розподілі - КРі. На основі цих показників розраховуються обсяги класифікованих кредитів або кредитів з урахуванням ступеня ризику за формулою:

Обсяги класифікованих кредитів є базою для визначення обсягу резервів на покриття ризиків по кредитних операціях.

На основі наведених даних здійснюється аналіз рівня ризику по окремих регіональних установах банку.

Для цього розраховуються середні рівні ризику по окремих установах, а також по банку в середньому за формулою:

Групи кредитних операцій за кредитним ризиком виділяються:

"Стандартні" кредитні операції - за якими кредитний ризик є незначним і становить 2 % чистого кредитного ризику.

"Під контролем" - операції, за якими кредитний ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення несприятливої для позичальника ситуації та становить 5 % чистого кредитного ризику

"Субстандартні" - операції, за якими кредитний ризик є значним, надалі може збільшуватись і становить 20 % чистого кредитного ризику, а також є ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені кредитним договором

"Сумнівні" - операції, за якими виконання зобов'язань з боку позичальника / контрагента банку в повній сумі (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) під загрозою, ймовірність повного погашення кредитної заборгованості низька та становить 50 % чистого кредитного ризику

"Безнадійні" - операції, ймовірність виконання зобов'язань за якими з боку позичальника / контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) практично відсутня, ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості за ними (100 %)

МЕТОДИ АНАЛІЗУ АКТИВІВ БАНКУ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ АКТИВІВ БАНКУ

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси