Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Виробничий методОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА...Методи розрахунку виробничого циклуВиробничий методМетодика розрахунку вартості використаного запасу за методом FifoВиробничий метод нарахування амортизаціїМетоди виробничого навчанняКритерії та методи розташування виробничих об'єктівСИСТЕМНІ СКЛАДОВІ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виробничий метод

Даний метод вважається таким, що найбільш адекватно відображає фактичний фізичний знос експлуатованого об'єкта основних засобів, але який, на жаль, ніяк не враховує моральний знос. Розрахунок місячної суми амортизації за даним методом визначається як добуток фактичного місячного об'єму продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації визначається розподілом вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг) який підприємство очікує зробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Отже, виробнича ставка амортизації визначається за формулою:

ВСА = ВПА : ЗОП, де ВСА - виробнича ставка амортизації; ВПА - вартість, що підлягає амортизації;

ЗОП - загальний об'єм продукції (робіт, послуг), що планується одержати за весь термін корисної експлуатації.

Формула визначення місячної суми амортизації буде наступною:

СА = ОВПхВСЛ,

де СА - місячна сума амортизації;

ОВП - обсяг виробленої продукції (наданих робіт, послуг) за місяць з використанням об'єкта основних засобів. Припустимо, що було прийняте рішення щодо амортизації придбаного друкованого верстата виробничим методом. Продуктивність верстата складає 1000 деталей на годину, а гранична кількість деталей до настання його повного зносу складає 10 000 000 шт. Виробнича ставка амортизації буде дорівнювати:

ВСА = ВПА /ЗОП = 112000.00грн. /10000000,0 шт. = 0,0112 грн. Визначення місячної суми амортизації здійснюється на основі даних про фактично зроблені деталі за місяць. Припустимо, що за січень 20_року з використанням даного верстата було зроблено 150000,0 деталей.

У такому випадку місячна сума амортизації верстата складе:

СА = ОВПх ВСА = 150000,0шт. х 0,0112 грн. - 1680,00грн.

Таким чином, підприємство, керуючись своєю обліковою політикою, обирає один із методів нарахування амортизації. Для обліку амортизації призначено рахунок 13 "Знос необоротних активів". Сума нарахованої амортизації відображається за кредитом цього рахунка в кореспонденції з рахунками обліку витрат. За дебетом відображається списання суми нарахованого зносу за об'єктами основних засобів, що вибувають, а також зменшення суми нарахованого зносу у випадку уцінки основних засобів. Сальдо на цьому рахунку завжди кредитове, виноситься в активі балансу поряд із сумою початкової вартості необоротних активів. До підсумку балансу додається сума залишкової вартості, яка визначається як різниця між сумою початкової вартості та сумою зносу.

Бухгалтерські проведення з нарахування амортизації здійснюються так, як показано в табл. 5.10.

Таблиця 5.10. Типова кореспонденція по рахунку 13 "Знос необоротних активів"

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1.

Нараховано амортизацію на необоротні активи, що використовуються в основному виробництві

23

ІЗ

2.

Нараховано амортизацію на основні засоби загальновиробничого призначення

91

із

3.

Нараховано амортизацію на основні засоби загальногосподарського призначення

92

ІЗ

4.

Нараховано амортизацію на основні засоби, що використовуються у капітальному будівництві

151

.3

5.

Нараховано амортизацію на основні засоби, що використовуються за операціями, пов'язаними із збутом

93

ІЗ

6.

Списання суми нарахованої амортизації (зносу) за об'єктом основних засобів, що вибув

ІЗ

10,11, '2

Для нарахування амортизації необоротних активів складають "Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом" на початок року, ф. № 4.4 с.-г. Розрахунок використовують для визначення річної і місячної суми амортизації на 1 січня. Необоротні активи групують за групами та видами об'єктів, а також передбачають розподіл амортизації за об'єктами обліку. В наступні звітні періоди суму амортизації необоротних активів коригують, враховуючи зміни в їх складі за попередній місяць. При цьому щомісячно складають "Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули" ф. №4.5 с.-г. В цій відомості зазначають вид основних засобів за класифікаційними групами та кореспондуючими рахунками суму амортизації по об'єктах, що надійшли і вибули. По об'єктах, що надійшли, сума амортизації донараховується до попереднього місяця, а по вибулим - вираховується. На підставі "Розрахунку нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів" складають "Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за місяць ф. № 4.6 с.-г. В ній записують розподіл амортизації по об'єктах обліку, нараховану суму амортизації за минулий місяць, зміни суми амортизації по об'єктах,що надійшли й вибули, та суму амортизації, нарахованої в поточному місяці.

Синтетичний облік за рахунком 13 "Знос необоротних активів" ведеться в Журналі-ордері Журнал-ордер ф. № 4 А с.-г. Кредитовий оборот за рахунком 13 переносять в Головну книгу.

Узагальнюючи вище викладене, на рис. 5.6 представимо схему записів в регістри обліку.

Схема запису в регістрах з обліку амортизації основних засобів та інших необоротних активів

Рис 5.6. Схема запису в регістрах з обліку амортизації основних засобів та інших необоротних активів

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси