Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Відкриття філій, відділень та представництв банків на території...Порядок відкриття рахунків в відділеннях держказначействаОсобливості відкриття філій та представництв іноземних банків на...Відкриття рахунків юридичним особам в установах банків і проведення...Відкриття рахунків у банкахВідкриття та ведення банками рахунків у національній валютіВідкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків -...Які документи необхідно надати в установу банку для відкриття рахунка?Які документи необхідно надати банку для відкриття акредитива?Порядок відкриття уповноваженими банками кореспондентських рахунків в...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відкриття відділень банків.

З метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій, визначених банком, банк може відкривати структурні одиниці (відділення, власні обмінні пункти).

У разі відкриття структурних одиниць банк зобов'язаний присвоїти кожному відділенню та власному обмінному пункту внутрішньобанківські реєстраційні коди згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації.

Банки можуть відкривати відділення на території області місцезнаходження юридичної особи та на території всієї України.

Операції відділення залежно від його підпорядкованості відображаються на балансі банку або філії. Банк може відкривати відділення (як на балансі банку, так і на балансі філії) у разі виконання таких умов:

— банк не має фінансових або правових проблем;

— наявність у банку або філії, новоствореного відділення технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування відділення, здійснення ним відповідних операцій і їх належного обліку.

У разі відкриття відділення банк (філія) зобов'язаний забезпечити:

— щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі відділень та доступ до цієї інформації Національного банку;

— своєчасне, повне та достовірне відображення всіх операцій відділення на балансі банку (філії) згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

— своєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку;

— дотримання вимог облікової політики банку, у тому числі процедури вивірення та контролю за звітністю, операціями відділення;

— порядок формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та відображення всіх операцій відділення на балансі банку (філії) несуть керівники банку (філії).

Відділення банків виконують функції та операції, передбачені положенням про відділення та на підставі дозволу, наданого компетентним органом банку на право проведення відділенням окремих операцій, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу (у тому числі в межах отриманого філією, якій підпорядковується відділення, дозволу банку, погодженого Національним банком), за винятком операцій, для проведення та обліку яких у відділення немає належних умов.

Погодження відкриття відділення здійснюється за рішенням Комісії Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів. Нагляд за діяльністю відділень здійснює територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням цього відділення (рис. 2.8).

Схема погодження Національним банком України відкриття відділень банків

Рис. 2.8. Схема погодження Національним банком України відкриття відділень банків (якщо відділення знаходиться за межами області місцезнаходження банку)

Для погодження відкриття відділення банк подає до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням відділення такі документи:

- клопотання банку про погодження відкриття відділення із зазначенням його місцезнаходження, внутрішньобанківського реєстраційного коду відділення, письмового підтвердження банку щодо дотримання вимог і відповідності кваліфікації керівника та інших працівників відділення;

— рішення компетентного органу банку про відкриття відділення (протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком печатки банку);

— затверджене компетентним органом банку положення про відділення із зазначенням підпорядкованості відділення (банку/філії) у трьох примірниках;

— дозвіл компетентного органу банку на право проведення відділенням окремих операцій;

— оригінал дозволу на розміщення стаціонарної малої архітектурної форми, отриманого в установленому законодавством України порядку.

Якщо відділення відкривається за межами області місцезнаходження банку, то ці документи подаються до територіального управління за місцезнаходженням відділення разом з їх копією.

Для перевірки відповідності приміщення та обладнання відділення вимогам Національного банку банк зобов'язаний подати територіальному управлінню за місцезнаходженням відділення документи, у тому числі нотаріально засвідчену копію договору оренди приміщення, у якому розташовуватиметься відділення, на строк не менше ніж три роки або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення.

Територіальне управління за місцезнаходженням відділення протягом чотирьох робочих днів із дня отримання від банку повного пакета документів надсилає до територіального управління за місцезнаходженням банку запит щодо підтвердження інформації, викладеної в клопотанні банку про відкриття відділення, та отримання висновку про відповідність банку вимогам. Разом із запитом надсилаються копії документів.

Одночасно територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням відділення перевіряє на місці: відповідність технічного стану приміщень відділення та організації їх охорони вимогам законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку; наявність у відділення технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування відділення, проведення ним відповідних операцій і забезпечення їх обліку.

Якщо відділення відкривається на території області, у якій розташована філія, то територіальне управління Національного банку за їх місцезнаходженням повинно перевірити відповідність технічних можливостей програмного забезпечення філії вимогам законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку.

У разі дотримання банком вимог щодо відкриття відділення та отримання позитивного висновку територіального управління за місцезнаходженням банку Комісія Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення приймає рішення про погодження відкриття відділення та повідомляє про прийняте рішення банк і територіальне управління за місцезнаходженням банку. Разом з повідомленням про прийняте рішення територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням відділення надсилає на адресу банку два положення про відділення.

Територіальне управління за місцезнаходженням банку або відділення можуть відмовити в наданні позитивного висновку про відповідність банку вимогам або в прийнятті рішення про погодження відкриття відділення в разі недотримання вимог, або подання неповного пакета документів, чи невідповідності документів вимогам.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси