Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУВідображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних) операцій...Бухгалтерський облік доходів та витрат за кредитними операціями банкуОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВБухгалтерський облік міжбанківських депозитних операційОрганізація обліку депозитних операцій банкуОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУПравове регулювання вкладних (депозитних) операційОблік витрат і доходів виробничих (навчальних) майстереньХарактеристика рахунків, що використовуються для обліку доходів і...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банку

Залучення коштів на депозит здійснюється за процентною ставкою, що визначається депозитним договором.

Для розрахунку нарахованих процентів банки можуть використовувати номінальну або фактичну процентну ставку. При використанні номінальної процентної ставки сума процентів за депозитом розраховується шляхом множення номіналу депозиту на процентну ставку, зазначену в депозитному договорі. За допомогою фактичної процентної ставки сума процентів визначається за перший період з урахуванням раніше сплачених процентів шляхом застосування номінальної процентної ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму раніше сплачених процентів.

Незалежно від методу накопичення процентів загальна сума нарахованих процентів на дату закінчення строку дії депозитного договору не змінюється.

Банк може залучати депозити за фіксованою або плаваючою процентною ставкою. При залученні депозитів за плаваючою процентною ставкою банк може застосовувати середньозважену або процентну ставку, що діяла на дату нарахування. Проценти за середньозваженою процентною ставкою нараховуються з урахуванням процентних ставок, що діяли протягом строку депозитного договору.

За вимогою депонента банк повертає депозит до закінчення дії депозитного договору. У такому разі банк може застосувати знижену процентну ставку, якщо це передбачено умовою депозитного договору. При поверненні депоненту суми депозиту банк перераховує проценти за період із дати залучення до дати дострокового повернення депозиту і сплачує депоненту проценти за зниженою ставкою.

Визнані банком проценти за депозитами відображаються в бухгалтерському обліку згідно з Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 255.

Бухгалтерський облік процентів за депозитами здійснюється за принципами нарахування і відповідності. Для обліку нарахованих доходів і витрат використовуються відповідні рахунки "нарахованих доходів" та "нарахованих витрат", на яких накопичуються нараховані проценти до настання строку їх сплати.

Амортизація дисконту та премії здійснюється не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками процентних доходів і витрат. Якщо величина дисконту чи премії з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, є несуттєвою, тобто не більше 1 % від суми номіналу, то її можна відносити на процентні доходи чи витрати під час визнання фінансового інструменту.

Проценти за депозитом можуть сплачуватися: при погашенні депозиту; періодично (щомісяця, раз на квартал, за підсумками року); авансом.

Нараховані доходи та витрати за процентами обліковуються за рахунками 1-го та 2-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

1 Казначейські та міжбанківські операції

12 Кошти в Національному банку України

13 Кошти Національного банку України

15 Кошти в інших банках

16 Кошти інших банків

2 Операції з клієнтами

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

26 Кошти клієнтів банку

Доходи та витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунками 3-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: 3500 А "Витрати майбутніх періодів", 3600 П "Доходи майбутніх періодів".

Отримані доходи та сплачені витрати за процентами обліковуються за рахунками 6-го та 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

6 Доходи

60 Процентні доходи

7 Витрати

70 Процентні витрати

Бухгалтерські проводки

1. Нарахування процентних доходів за депозитами:

Д-т Нараховані доходи

К-т Процентні доходи

2. Отримання нарахованих процентних доходів:

Д-т 1200

К-т Нараховані доходи

3. Нарахування процентних витрат за депозитами:

Д-т Процентні витрати

К-т Нараховані витрати

4. Сплата нарахованих процентних витрат:

Д-т Нараховані витрати

К-т Рахунок для обліку готівкових коштів, кореспондентський рахунок, поточний рахунок, депозитний рахунок

5. Безпосереднє віднесення суми процентів на рахунок витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника:

Д-т Процентні витрати

К-т Поточний рахунок

6. Сплата процентів авансом:

• сплата процентів авансом одночасно із внесенням коштів на депозит:

Д-т Витрати майбутніх періодів

К-т Депозитний рахунок

• амортизація сплачених авансом процентів з віднесенням відповідної суми на процентні витрати:

Д-т Процентні витрати

К-т Витрати майбутніх періодів

7. Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні депозиту до закінчення дії депозитного договору:

• якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не сплачувалися:

Д-т Нараховані витрати – на суму нарахованих процентів

К-т Рахунок для обліку готівкових коштів, кореспондентський рахунок, поточний рахунок, депозитний рахунок – на суму процентів за зниженою ставкою

К-т Процентні витрати – на різницю між нарахованими та сплаченими процентами зо зниженою ставкою

• якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачувалися:

Д-т Рахунок для обліку готівкових коштів, кореспондентський рахунок, поточний рахунок, депозитний рахунок

К-т Процентні витрати – на суму різниці між раніше сплаченими та перерахованими за зниженою ставкою процентами

8. Амортизація дисконту за депозитами:

Д-т Процентні витрати

К-т Неамортизований дисконт за строковими депозитами

9. Амортизація премії за депозитами:

Д-т Неамортизована премія за строковими депозитами

К-т Процентні витрати

Облік витрат за вкладами (депозитами) суб'єктів господарювання. За коштами на депозитних рахунках суб'єктів господарювання банки нараховують та сплачують проценти. Проценти підлягають нарахуванню щомісяця, не пізніше ніж в останній робочий день місяця. Проценти можуть виплачуватися: при погашенні депозиту, періодично, авансом. Проценти за депозитними рахунками перераховуються на поточний рахунок відповідно до умов депозитного договору або зараховуються на депозитний рахунок.

Нараховані витрати за строковими депозитами суб'єктів господарювання обліковуються за рахунком 2618 П "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання".

Витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунком 3500 А "Витрати майбутніх періодів".

Процентні витрати за строковими депозитами суб'єктів господарювання обліковуються за рахунком 7021А "Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання".

Бухгалтерські проводки

1. Нарахування процентів:

Д-т 7021

К-т 2618

2. Сплата процентів:

Д-т 2618

К-т 1200, 2600, 2610, 2615

3. Безпосереднє віднесення суми процентів на рахунок витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника:

Д-т 7021

К-т 1200,2600

4. Сплата процентів авансом:

• сплата процентів авансом одночасно із внесенням коштів на депозит:

Д-т 3500

К-т 2610, 2615

• амортизація сплачених авансом процентів з віднесенням відповідної суми на процентні витрати:

Д-т 7021

К-т 3500

5. Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні депозиту до закінчення дії депозитного договору:

• якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не сплачувалися:

Д-т 2618 – на суму нарахованих процентів

К-т 1200, 2600, 2610, 2615 – на суму процентів за депозитом за зниженою ставкою К-т 7021 – на суму різниці між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою

• якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачувалися:

Д-т 1200, 2600, 2610, 2615

К-т 7021 – на суму різниці між раніше сплаченими та перерахованими за зниженою ставкою процентами

6. Амортизація дисконту за депозитом:

Д-т 7021

К-т 2616

7. Амортизація премії за депозитом:

Д-т 2617

К-т 7021

Облік витрат за вкладами (депозитами) фізичних осіб. За вкладами (депозитами) фізичних осіб банки нараховують та сплачують проценти. Проценти за депозитними рахунками фізичних осіб виплачуються готівкою, перераховуються на поточний рахунок відповідно до умов депозитного договору або зараховуються на депозитний рахунок.

Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб обліковуються за рахунком 2638 П "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб".

Витрати майбутніх періодів обліковуються за рахунком 3500 А "Витрати майбутніх періодів".

Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб обліковуються за рахунком 7041 А "Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб".

Бухгалтерські проводки

1. Нарахування процентів за строковим депозитом, ощадним вкладом:

Д-т 7041

К-т 2638

2. Сплата процентів за строковим депозитом, ощадним вкладом:

Д-т 2638

К-т 1001,1200,2620,2630,2635

3. Безпосереднє віднесення суми процентів за строковим депозитом, ощадним вкладом на рахунок витрат у кореспонденції з поточним рахунком вкладника:

Д-т 7041

К-т 1001,1200,2620,2630,2635

4. Сплата процентів авансом за строковим депозитом:

• сплата процентів авансом одночасно із внесенням коштів на депозит:

Д-т 3500

К-т 2630,2635

• амортизація сплачених авансом процентів з віднесенням відповідної суми на процентні витрати:

Д-т 7041

К-т 3500

5. Сплата процентів за зниженою процентною ставкою при поверненні строкового депозиту до закінчення дії депозитного договору:

• якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту не сплачувалися:

Д-т 2638 – на суму нарахованих процентів

К-т 1001, 1200, 2620, 2630, 2635 – на суму процентів за депозитом за зниженою ставкою

К-т 7041 – на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою

• якщо протягом дії депозитного договору проценти депоненту сплачувалися:

Д-т 1001, 1200, 2620, 2630, 2635

К-т 7041 – на суму різниці між раніше сплаченими та перерахованими за зниженою ставкою процентами

6. Амортизація дисконту за депозитом:

Д-т 7041

К-т 2636

7. Амортизація премії за депозитом:

Д-т 2637

К-т 7041

Облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями на міжбанківському ринку. За вкладними (депозитними) операціями на міжбанківському ринку банки отримують та сплачують проценти.

Нараховані доходи за строковими коштами банків обліковуються за рахунками:

1218 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

1518 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

Процентні доходи за строковими коштами банків обліковуються за рахунками:

6003 П Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках

6012 П Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

6013 П Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

Нараховані витрати за строковими коштами банків обліковуються за рахунками:

1338 П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

1618 А Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків.

Процентні витрати за строковими коштами банків обліковуються за рахунками:

7011 П Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

7012 П Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків

7013 П Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків

Бухгалтерські проводки

1. Нарахування процентних доходів за розміщеними на міжбанківському ринку депозитами:

Д-т 1218,1518

К-т 6003,6011,6012,6013

2. Отримання нарахованих процентних доходів за розміщеними на міжбанківському ринку депозитами:

Д-т 1200

К-т 6003,6011,6012,6013

3. Нарахування процентних витрат за залученими на міжбанківському ринку депозитами:

Д-т 7005,7006,7011,7012,7013

K-т 1338,1618

4. Сплата нарахованих процентних витрат за залученими на міжбанківському ринку депозитами:

Д-т 1338,1618

К-т 1200

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Визначте порядок здійснення банками вкладних (депозитних) операцій.

2. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку вкладів (депозитів ) суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

3. Назвіть особливості відображення в бухгалтерському обліку вкладів (депозитів ) суб'єктів господарювання.

4. Назвіть особливості відображення в бухгалтерському обліку вкладів (депозитів) фізичних осіб.

5. Визначте порядок розміщення та погашення ощадних (депозитних) сертифікатів.

6. Назвіть особливості обліку коштів, залучених за ощадними (депозитними ) сертифікатами.

7. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку вкладних (депозитних ) операцій на міжбанківському ринку.

8. Назвіть особливості відображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних) операцій на міжбанківському ринку.

9. Назвіть особливості відображення в бухгалтерському обліку простроченої, сумнівної та безнадійної заборгованості за вкладними (депозитними) операціями на міжбанківському ринку.

10. Визначте порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банку.

11. Назвіть особливості відображення в бухгалтерському обліку витрат за вкладами (депозитами) суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

12. Назвіть особливості відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями на міжбанківському ринку.

Практичні завдання

Вправа 3.1

Завдання

1. Погодьте визначення з терміном, проставляючи біля них відповідні літери.

Терміни

1. Витрати.

2. Вклад (депозит).

3. Вклади (депозити) на вимогу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси