Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Нормативно-правове забезпечення аудиту зобов'язаньНормативно-правове забезпечення аудиту запасівНормативно-правові засади системи забезпечення інформаційної безпеки...Нормативно-правове забезпечення процесу становлення незалежної...Нормативно-правове забезпечення ЗЕД УкраїниНормативно-правове забезпечення аудиту власного капіталуНормативно-правове забезпечення аудиту грошових коштівНормативно-правове забезпечення аудиту дебіторської заборгованостіНормативно-правове забезпечення аудиту необоротних активівНормативне регулювання аудиту в Україні
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Державний аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нормативно-правове забезпечення здійснення державного аудиту в Україні

Здійснення державного аудиту в Україні забезпечує низка нормативно-правових актів (табл. 2.2).

Слід зазначити, що крім нормативних актів, які регламентують проведення державного аудиту, державному аудитору необхідно володіти знаннями про об'єкти аудиторського дослідження.

Така інформація міститься в основних нормативно-правових актах, регулюють бюджетні відносини, бюджетний процес, порядок формування і використання бюджетних коштів, правила ведення бюджетними установами бухгалтерського обліку і фінансової звітності (додаток 5). Також діяльність контрольних органів відносно здійснення державного аудиту в Україні ґрунтується на міжнародних стандартах державного аудиту.

Стандартизація державного аудиту - це процес встановлення норм, правил і характеристик, справедливих для всіх учасників аудиторської діяльності в державному секторі. Загалом стандартизація є одним із виявів організаційно-розпорядницьких методів управління державним фінансовим контролем, одним із найважливіших засобів поліпшення, зниження складності його організації, реалізації державної контрольної політики.

Стандарт державного фінансового контролю (аудиту) - це база, зразок, еталон, повторюваність, стабільність, що забезпечують розуміння всіма його органами своєї діяльності та свого внеску у спільний результат1.

Уніфікованими стандартами, які забезпечують організацію контрольної діяльності вищих аудиторських установ різних країн, у тому числі й України, є стандарти Міжнародної організації найвищих органів фінансового контролю (INTOSAI) (далі - стандарти аудиту INTOSAI) (додаток 6).

Таблиця 2.2. Нормативно-правові акти, що забезпечують здійснення державного аудиту в Україні

Нормативний акт

Зміст

Господарський кодекс України (ст. 363)

Державний фінансовий аудит е різновидом державного фінансового контролю. Державний фінансовий аудит здійснюється Рахунковою палатою і органами ДКРС відповідно до законодавства

Бюджетний кодекс України (ст. 26)

Зовнішній контроль і аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ здійснюються Рахунковою палатою в частині контролю за використанням коштів Державного бюджету України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України відповідно до його повноважень, визначених законом

Закон України "Про ДКРС в Україні" (ст. 2)

Державний фінансовий контроль реалізується ДКРС шляхом проведення державного фінансового аудиту, інспектування та перевірки державних закупівель. Державний фінансовий аудит також проводиться Рахунковою палатою в порядку і способом, які визначені законом

Стандарти державного аудиту INTOSAI

Забезпечують організацію аудиторської діяльності вищих органів фінансового контролю різних країн. Поділяються на чотири категорії: базові принципи, загальні стандарти (визначають питання незалежності, компетенції, кваліфікації, досвіду тощо), стандарти проведення аудиту (визначають питання планування, нагляду та огляду, внутрішнього контролю, відповідності законодавству, а також аудиторських доказів, аналітичних процедур), стандарти звітування, котрі визначають правила складання звітів

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики

Містять додаткові параграфи до основних розділів із вказівками про застосування рекомендацій у державному секторі

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо організації та проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, затверджені Наказом ГоловКРУ України від 13 березня 2007 р. № 60

Методичні рекомендації відносно проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ, затверджені Наказом ГоловКРУ України від 19 грудня 2005 р. № 451

Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання від 25 березня 2006 р. № 361

Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм від 10 серпня 2004 р. № 1017

Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової і господарської діяльності бюджетних установ від 31 грудня 2004 р. № 1777

Метою стандартів аудиту INTOSAI є узагальнення кращого світового досвіду в цій сфері і створення умов для ефективного управління державними ресурсами1.

Загальна основа системи стандартів аудиту INTOSAI була розроблена на базі Лімської і Токійської декларацій, документів, прийнятих на конгресах INTOSAI, а також доповіді групи експертів Організації Об'єднаних Націй з питань бухгалтерського обліку в державному секторі і контролю державних фінансів у країнах, які розвиваються.

Стандарти аудиту INTOSAI поділяються на чотири категорії:

- базові принципи;

- загальні стандарти (визначають питання незалежності, компетенції, незалежної старанності, відбору й навчання та підвищення кваліфікації персоналу, підготовки інструкцій, підтримки кваліфікації і досвіду);

- стандарти проведення аудиту (визначають питання планування, нагляду та огляду, внутрішнього контролю, відповідності законодавству та нормативно-правовим актам, а також аудиторських доказів-фактів, аналітичних процедур);

- стандарти звітування, котрі визначають правила складання звітів, їх повноти, завершеності, відповідності тематиці, своєчасності тощо.

Розроблені INTOSAI стандарти дають змогу визначити принципи і методи перевірки, зокрема перевірки систем із автоматизованою обробкою даних. Ці стандарти повинні розглядатися в конституційному, правовому й іншому контекстах найвищого органу фінансового контролю.

Базові принципи - це прогнози, передумови, логічні принципи і умови, які становлять фундамент розробки стандартів перевірки; ці загальні основи дають змогу аудитору складати висновки і звіти.

Загальні стандарти аудиту описують рівень кваліфікації аудитора і/або ВОФК, який вони повинні мати для компетентного й ефективного виконання свого завдання щодо застосування стандартів аудиту і правил складання звітів.

Мета стандартів проведення аудиту - це визначення критеріїв і загальної основи, що дають можливість аудитору виконувати свою роботу точно, системно і уважно. Вони встановлюють порядок і методику збору аудиторських доказів.

Звіти - це висновки аудитора і його інші міркування щодо всіх фінансових документів в цілому, висловлені за наслідками фінансового аудиту або аудиту законності, а також підготовлені після завершення аудиту ефективності.

Також організацією INTOSAI розроблено "Рекомендації щодо застосування аудиторських стандартів INTOSAI", які складаються з 15 "європейських керівних принципів", що стосуються найважливіших питань методології аудиту: планування перевірки, оцінювання роботи системи внутрішнього контролю, збору доказів у процесі перевірки, виконання аналітичних процедур, використання роботи інших аудиторів та експертів, підготовки звіту про проведену перевірку тощо.

Проте керівні принципи є лише загальною базою, на яку можна посилатися та приймати як необов'язкову основу для аудиторської діяльності у державному секторі. Вони не звільняють вищий орган державного фінансового контролю кожної країни від необхідності описувати процедури перевірок із урахуванням національних обставин, традицій та законодавства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси