Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Якою є технологія й техніка вивчення нового навчального матеріалу?Тема: Використання технології у процесі вивчення інформатики та...КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКАКриміналістична технікадруга. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКАТехніка - збереження виразу обличчя гравця в покерІдеографічні технікиТехніка "вівця в шкурі вовка"ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО...Методика і техніка перевірки облікової документації під час ревізії
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Техніка ревізійного вивчення документів

Послідовність документальної перевірки визначається завданням ревізії, наявністю у ревізора необхідних відомостей про господарство, що перевіряється, отриманих у процесі підготовки до ревізії і попереднього ознайомлення з ревізованим об'єктом. Мета перевірки бухгалтерських документів - забезпечити контроль за надходженням і реалізацією товарно-матеріальних цінностей. Тому важливо з'ясувати, як документи забезпечують обґрунтованість та юридичну доказовість проведених фінансово-господарських операцій і як за їх допомогою здійснюється поточний контроль за роботою матеріально відповідальних осіб.

Важливою є також документальна перевірка звітності. Це можна пояснити тим, що звітність є системою показників, які відображують результати господарської діяльності і є важливим матеріалом для її вивчення та виявлення внутрішніх резервів, а отже, дієвим інструментом управління господарством, засобом контролю за господарською і фінансовою діяльністю.

Мета документальної перевірки - з'ясувати реальність, законність і господарську доцільність операцій, перевірити правильність їх документального оформлення, виявити порушення фінансової і кошторисної дисципліни, факти безгосподарності та зловживань.

Одним із прийомів вибіркової перевірки бухгалтерських реєстрів є суцільне дослідження одного боку рахунка, а зворотний бік піддають лише вибірковій перевірці.

Методи дослідження документів - аналіз, синтез, аналогія, індукція, конкретизація, порівняння, економіко-математичні методи тощо (Рис. 2.3).

Методи дослідження документів

Рис. 2.3. Методи дослідження документів

Загальнонаукові методи - це сукупність принципів і категорій матеріалістичної діалектики та загальнонаукової теорії пізнання. Застосовуються свідомо і цілеспрямовано. Спираються на знання загальних, універсальних законів розвитку суспільства та особливих, специфічних законів.

Частково наукові методи дослідження розроблені на основі досягнень економічних і юридичних наук, досвіду слідчої, контрольно-ревізійної і судово-експертної практики. До них належать методи: розрахунково-аналітичні, документальні, органолептичні, узагальнення, оцінювання та реалізації результатів. На практиці значну увагу приділяють безпосередній перевірці документів щодо правильності заповнення їх реквізитів. При цьому здійснюють такі операції:

o оглядають документи на предмет їх підклеювання, підчищення, травлення, дописування та іншого втручання в записи;

o перевіряють підроблення за особливостями почерку та особистими підписами, що можуть значно відрізнятися в одних і тих самих або різних документах;

o визначають дотримання правил складання та оформлення документів;

o зіставляють відображені в документі операції з фактичними даними;

o порівнюють різні примірники одного документа, копії документа з оригіналом, перевіряють номери документа у книзі реєстрації тощо.

Основними способами перевірки документів є такі:

1. Хронологічний

^ передбачає розгляд документів за датами (днями, місяцями), за порядком розміщення документів у папках, при меморіальних ордерах, звітах, зведених накопичувальних відомостях. Такий спосіб перевірки малоефективний, оскільки при цьому розпорошується увага ревізорів на різнорідних за економічним змістом господарських операціях, порушується процес їх планомірного і глибокого вивчення, проте його успішно застосовують за умов застосування меморіально-ордерної форми обліку під час ревізії підприємств, що виконують незначний обсяг роботи.

2. Систематизований

^ розглядають документи за економічно однорідними господарськими операціями у розрізі окремих ділянок. Особливо ефективний за журнально-ордерної форми обліку, коли економічно однорідні первинні документи згруповані й підшиті за окремими журналами-ордерами й рахунками синтетичного обліку. Запис господарських операцій у журналах-ордерах за кредитовою ознакою забезпечує ефективну перевірку списання господарських засобів підприємства і кореспонденції рахунків. Одночасно поєднується наочне узагальнення однорідних господарських операцій і процесів з детально поглибленою перевіркою їх за первинними документами. Систематизація однорідних операцій у журналах-ордерах сприяє оперативному здійсненню взаємного контролю.

3. Комбінований

Що полягає в дослідженні документів, яке поєднує хронологічний і систематизовані способи, тобто кілька документів перевіряються у послідовності, в якій вони підшиті, а інші - за економічно однорідними операціями;

4. Вибірковий

За якого ревізор за певною схемою відбирає частину документів для їх вивчення.

Крім того проводять перевірки документів:

1) формальну - визначають правильність складання документів;

2) фактичну, мета якої переконатися, що операції, відображені в документах, справді були здійснені;

3) аналітичну (нормативну) - з'ясовують законність господарських операцій порівнянням з чинними нормами, лімітами, планами або кошторисами і для визначення економії чи перевитрат;

4) юридичну - визначають відповідність чинному законодавству відображених у документах господарських операцій (господарську операцію можна вважати законною, якщо її зміст не суперечить чинним законам, постановам, нормативним актам);

5) економічну - для визначення доцільності господарських операцій, з'ясовуючи, яку економічну вигоду, користь вони дають, чи було при цьому складено економічно обгрунтовані розрахунки та якими є кінцеві результати.

Суцільно перевіряють касові і банківські операції, розрахунки з підзвітними особами, вексельні операції, власний капітал і забезпечення зобов'язань, доходи та фінансові результати, витрати, про що зазначають у програмі ревізії або в робочому плані ревізора (бригади ревізорів). Однак, якщо вибірковою перевіркою виявлено серйозні порушення або зловживання, то ревізію у цій сфері діяльності проводять суцільним способом.

Вибірково перевіряють записи про обіг і залишки в журналах, ордерах, відомостях, розроблювальних таблицях.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси