Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІГеоморфологічна будова й основні форми рельєфуНЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯБУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІРБудова нервової системи
СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОД ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУМетод бухгалтерського фінансового обліку, визначення та суть елементівРАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИСПаличковий запис інформаціїДоповідна записка
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

За будовою або формою

За будовою або формою в практиці розрізняють регістри двосторонні, односторонні, багатографні та шахові.

Двосторонні регістри призначені для реєстрації операцій в двох частинах: дебетовій - зліва та кредитовій - справа. Записи в дебетовій частині проводяться для відображення збільшення активів або зменшення власного капіталу та зобов'язань, записи у кредитовій частині, навпаки, - для зменшення активів або збільшення власного капіталу та зобов'язань. За будовою двосторонні регістри є найпростішими, що пояснює їх широке використання для облікових записів (табл. 5.3).

Таблиця 5.3. Відомість розрахунків з бюджетом за комунальним податком (рахунок 642/7)

Дата, місяць, рік

Нараховано

Сплачено

27. 01. 2008

170

170

27.02. 2008

170

187

27.03. 2008

170

170

Всього

510

561

Недораховано(переплата)

(51)

Кількісно-сумові регістри призначені для аналітичного обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями у натуральних і грошових вимірниках (картки обліку матеріалів, сировини, готової продукції тощо).

Кількісно-сортові регістри використовуються для аналітичного обліку товарно-матеріальних цінностей у розрізі сортів або розмірів і ведуться в основному на складах промислових та торгівельних підприємств з метою оперативного інформаційного забезпечення поточного управління.

Багатографні регістри призначені для ведення різноманітних господарських об'єктів і операцій (Головна книга (табл. 5.4), журнали при журнальній формі обліку, відомості при спрощеній формі ведення обліку, Журнал реєстрації господарських операцій при простій формі обліку).

У багатографних регістрах дебетова або кредитова графи мають підграфи, де розшифровуються записи в кореспонденції за іншими рахунками.

Відмінністю шахових облікових регістрів від багатографних є деталізація оборотів одночасно як по дебету, так і по кредиту певної групи рахунків або всіх синтетичних рахунків за певний період. Такою є шахова оборотна відомість, яку доцільно використовувати для перевірки дебетових та кредитових оборотів за всіма синтетичними рахунками за звітний період.

Таблиця 5.4. Головна книга при журнальній формі ведення обліку Рахунок 30 "Каса"

Головна книга при журнальній формі ведення обліку Рахунок 30

Характерною ознакою будови шахових регістрів є подання облікових даних за двома ознаками. Так, сума господарської операції повинна відображатися за правилом подвійного запису по дебету одного та кредиту іншого рахунка, тому загальна сума всіх господарських операцій з однаковою кореспонденцією рахунків буде відображатися в шаховій відомості на перетині стовпчика "дебет кореспондуючого рахунка" та рядка "кредит кореспондуючого рахунка". До таких регістрів можна віднести також Оборотно-сальдову відомість при спрощеній формі ведення обліку.

Шаховий принцип будови облікових регістрів базується на балансовому рівнянні, тобто на рівності записів по дебету рахунків та по кредиту рахунків. Використання цього принципу також можливе для характеристики окремих об'єктів обліку за двома іншими ознаками. Наприклад, при складанні бухгалтерських звітів про фонд оплати праці за структурою виплат та підрозділами підприємства, для розшифрування та підсумку всіх витрат підприємства за їх видами та місцем виникнення.

За видом бухгалтерських записів

За видом бухгалтерських записів облікові регістри поділяються на хронологічні, систематичні та комбіновані (змішані).

Хронологічні регістри застосовуються для реєстрації фактів господарських операцій в порядку документального підтвердження їх здійснення. До таких регістрів слід віднести: журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, а також журнали обліку надходження вантажів, руху виробничих запасів, надходження готової продукції та її відвантаження тощо.

Одночасно з хронологічними в роботі бухгалтерії використовуються систематичні облікові регістри. Цей вид регістрів призначений для реєстрації на бухгалтерських рахунках окремих груп операцій однорідних за своїм економічним змістом на рахунках або синтетичного, або аналітичного обліку.

Таблиця 5.5. Структура фонду оплати праці за січень за підрозділами

Підрозділ

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Інші виплати

Усього фонд оплати праці

№1

56 000

9500

540

9 040

№2

85 600

1200

0

86 800

№3

85 000

5400

2300

92 700

Усього

226 600

9100

2840

238 540

Так, у Головній книзі облікова інформація групується за синтетичними рахунками, а в інвентарних картках пооб'єктного обліку основних засобів та картках складського обліку - за аналітичними рахунками (за окремими позиціями).

У комбінованих регістрах хронологічні та систематичні записи об'єднані. До таких регістрів, наприклад, належить Журнал-головна, яка має інформацію про господарські операції в хронологічному вигляді та відповідні кореспонденції рахунків, журнал-ордери №1 та 2, відомості 3.1-3.5 та інші регістри журнальної форми ведення обліку.

За ступенем узагальнення облікової інформації регістри поділяють на синтетичні, аналітичні та комбіновані.

Регістри синтетичного обліку, або синтетичні регістри, - це регістри, в яких ведеться синтетичний облік, тобто господарські операції відображаються в системі синтетичних рахунків тільки у грошових вимірниках, з зазначенням дати та номера запису, без вказання їх змісту. Як правило, записам у синтетичні регістри передує накопичування облікової інформації в допоміжних відомостях за певний період (день, місяць, квартал). До синтетичних регістрів можна віднести Журнал реєстрації господарських операцій при простій формі, Журнал-головну, журнали-ордери при журнально-ордерній формі, Головну книгу та журнали № 3, 4 при журнальній формі ведення обліку.

Таблиця 5.6. Структура витрат виробництва (рахунок 23 "Виробництво") за статтями калькуляції (елементами витрат) та замовленнями за 1 квартал

Елемент витрат

Замовлення 1

Замовлення 2

Замовлення 3

Усього

Сальдо початкове

6200

1200

0

7400

Обороти за квартал, у .т.ч.:

19 650

26 250

12 600

58 500

Матеріальні витрати

5200

1200

4500

10 900

Витрати на оплату праці

8500

12 300

4500

25 300

Відрахування на соціальні заходи

4500

6200

2000

12 700

Амортизація

1000

5800

1200

8000

Загальновиробничі витрати

450

750

400

1600

Собівартість виконаних замовлень

25 850

0

0

25 850

Сальдо кінцеве (сальдо початкове + обороти за квартал - собівартість виконаних замовлень)

0

27 450

12 600

40 050

Регістри аналітичного обліку, або аналітичні регістри, - це регістри, в яких ведеться аналітичний облік, тобто зміни об'єктів бухгалтерського обліку відображаються на аналітичних рахунках з належним рівнем деталізації облікової інформації: з зазначенням дати та номера запису, змісту господарської операцій, суми в натуральних та грошових вимірниках або тільки в грошових вимірниках. До таких регістрів слід віднести книги та картки складського обліку, відомості розрахунків з підзвітними особами, особові рахунки персоналу, інвентарні картки об'єктів основних засобів та нематеріальних активів, деякі відомості журнальної форми ведення обліку тощо.

Таблиця 5.7. Книга Журнал-головна

Книга Журнал-головна

Удосконалення техніки облікової реєстрації пов'язано з використанням комбінованих облікових регістрів. Виходячи з назви цих регістрів, вони поєднують у собі особливості аналітичних та синтетичних регістрів. Це обумовлює підвищення ефективності роботи обліковців, оскільки не має необхідності звіряти записи в аналітичному та синтетичному обліках, скорочується час на опрацювання облікової інформації та її пошук. Прикладом цього виду регістрів є більшість відомостей при журнальній формі ведення обліку, відомості при спрощеній формі ведення обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси