Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік розрахунків із використанням платіжних картокОблік розрахунків з використанням банківської платіжної карткиРозрахунки з використанням платіжних картокБухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних...Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація...Розрахунки пластиковими карткамиОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ, ЗАСНОВАНИХ НА...Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних дорученьРозрахунки платіжними карткамиОблік реалізації товарів із використанням банківських платіжних карток
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості відображення в обліку розрахунків з використанням платіжних карток

Пластикові платіжні картки використовуються для оплати товарів, послуг та одержання готівки з рахунку представниками юридичних осіб та фізичними особами.

Є багато видів пластикових карток, які відрізняються за характером емітента (банки, небанківські структури), характером власника (приватна особа, корпорація), функціональним призначенням (кредитна картка, дебетна картка), технологією використання (картка з магнітною смугою, картка з мікросхемою, або смарт-картка), за ступенем пільг для користувачів ("стандартні", "золоті", "платинові").

Одним із функціональних призначень банківських пластикових карток є здійснення за їх допомогою платежів, завдяки чому всі їх можна назвати платіжними. Деякі картки мають також інше призначення – забезпечувати кредитування власника картки. Цю групу карток прийнято називати кредитними, а всі інші – дебетними.

Кредитними називаються картки, видача яких супроводжується відкриттям їх власникам кредитних ліній, за рахунок і в межах яких здійснюються платежі чи видача готівки за допомогою цих карток. Власникам кредитних карток відкриваються окремі кредитні рахунки.

Дебетними називаються картки, за допомогою яких платежі здійснюються списанням коштів безпосередньо з рахунку власника картки, а не за рахунок наданого кредиту. Дебетні картки є кількох видів:

• картки для операцій з готівкою, за допомогою яких власники можуть отримати готівку зі своїх рахунків безпосередньо в банку або через автоматичні пристрої (банкомати);

• картки для оплати товарів (послуг) через термінали в торговельних залах;

• чекові гарантійні картки використовуються для ідентифікації чекодавця і гарантування платежу за чеком.

Порядок емісії платіжних карток і порядок здійснення операцій з їх застосуванням визначає Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 р. № 137.

Облік операцій з використанням платіжних карток ведеться згідно з Правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 8 квітня 2005 р. № 123.

Для розрахунків платіжними картками юридичним і фізичним особам відкриваються такі рахунки.

2605 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

Бланки платіжних карток обліковуються на позабалансовому рахунку 9821А "Бланки суворого обліку".

Бухгалтерські проводки

1. Видача бланків платіжних карток:

• видача під звіт бланків платіжних карток:

Д-т 9892

К-т 9891

• списання з підзвіту бланків платіжних карток:

Д-т 9910

К-т 9892

2. Внесення, перерахування коштів на картрахунки:

Д-т 1001, 2600, 2620, 1200

К-т 2605,2625

3. Проведення розрахунків платіжними картками за товари (послуги)

• у банку-еквайрі:

– у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:

Д-т 2924

К-т 2600

Д-т 1200

К-т 2924

– у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром після одержання коштів з банку-емітента:

Д-т1200

К-т 2924

Д-т 2924

К-т 2600

• у банку-емітенті:

Д-т 2605, 2625

К-т2924

Д-т 2924

К-т 1200

4. Проведення розрахунків платіжними картками за товари (послуги) за рахунок наданого банком кредиту:

• у банку-еквайрі:

– у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:

Д-т 2924

К-т 2600

Д-т 1200

К-т 2924

– у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром після одержання коштів з банку-емітента:

Д-т 1200

К-т 2924

Д-т 2924

К-т 2600

• у банку-емітенті:

Д-т 2061, 2201

К-т 2605, 2625

Д-т 9900

К-т 9129

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Визначте порядок відкриття, використання і закриття поточних рахунків суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

2. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку коштів суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

3. Визначте основні правила обліку безготівкових розрахунків між клієнтами в межах одного банку і між банками.

4. Визначте інструменти, які використовуються при здійсненні розрахункових операцій.

5. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку безготівкових розрахунків.

6. Визначте порядок обліку розрахунків з використанням платіжних доручень.

7. Визначте порядок обліку розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень.

8. Визначте порядок обліку розрахунків з використанням платіжних вимог.

9. Визначте порядок обліку розрахунків з використанням розрахункових чеків.

10. Визначте порядок обліку розрахунків з використанням акредитивів.

11. Поясніть особливості обліку розрахунків з використанням платіжних карток.

12. Поясніть особливості обліку розрахунків з використанням векселів.

Практичні завдання

Вправа 4.1

Завдання

1. Погодьте визначення з терміном, проставляючи біля них відповідні літери.

Терміни

1. Акредитив.

2. Інкасування (інкасо).

3. Меморіальний ордер.

4. Обслуговуючий банк.

5. Платіжна вимога.

6. Платіжна вимога-доручення.

7. Платіжне доручення.

8. Розрахунковий чек.

9. Списання договірне.

10. Списання примусове.

Визначення

A. Банк, у якому відкрито рахунок учаснику безготівкових розрахунків та який здійснює для нього на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг.

Б. Списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.

B. Розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

Г. Розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньо-банківських операцій.

Д. Списання банком з рахунку клієнта коштів без подання клієнтом платіжного доручення, що здійснюється банком у порядку, передбаченому в договорі, укладеному між ним і клієнтом.

Е. Розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

Розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

Розрахунково-касове обслуговування – надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, пов'язаних з переказом коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно.

Списання договірне – списання банком з рахунку клієнта коштів без подання клієнтом платіжного доручення, що здійснюється банком у порядку, передбаченому в договорі, укладеному між ним і клієнтом.

Списання примусове – списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.

Сума переказу – відповідна сума коштів, яка в результаті переказу має бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому в готівковій формі.

Учасники безготівкових розрахунків – банки та їхні філії, підприємства, фізичні особи, з рахунків яких списуються або на рахунки яких зараховуються кошти.

Чекодавець – підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.

Чекодержатель – підприємство або фізична особа, яка є отримувачем коштів за чеком.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси