Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Синтетичний облік розрахунків з оплати праці та контроль за...У яких реєстрах систематизуються дані з обліку праці та її оплати для...ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯОблік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендійФорми і системи оплати праці
Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установОблік розрахунків за податками й платежамиОблік розрахунків за платежами і податками до бюджетуБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКІВ...Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і платежами
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків з оплати праці

Згідно з діючим законодавством про працю заробітна плата працівникам сільськогосподарських кооперативів видається два рази на місяць через проміжок часу, який не перевищує шістнадцяти календарних днів. При цьому застосовується авансовий порядок розрахунків заробітної плати за першу половину місяця. Підставою для обліку відпрацьованого часу, за який видається аванс, є табель обліку використання робочого часу (форма № П-5). Табель потрібен для обліку використання робочого часу працівників, а також для контролю над дотриманням установленого режиму роботи, розрахунків із працівниками по заробітній платі та отримання інформації про відпрацьований час. Остаточний розрахунок проводиться при виплаті заробітної плати за другу половину місяця.

Кожному працівнику щомісяця видається на руки розрахунок заробітної плати (типова форма № П-52), в якому вказуються суми за видами нарахувань і утримань.

Всі види додаткової заробітної плати також нараховуються на підставі первинних документів (наказ на відпустку, на компенсацію за невикористану відпустку, наказ на звільнення, копія свідоцтва про народження для підлітків та ін.) і розрахунків середнього заробітку працівника.

Аналітичний облік витрат на оплату праці і пов'язаних з ними розрахунків здійснюється за кожним працівником кооперативу на основі розрахунково-платіжних відомостей ф. № П-49 чи ф. 73 та персональних особових рахунків з заробітної плати. Особовий рахунок відкривається в бухгалтерії на кожного працівника, зарахованого в штат підприємства. Підставою для відкриття Особового рахунку є виписка з наказу про прийом на роботу. На нештатних працівників особові рахунки не відкривають, а розрахунки з ними ведуть на бланках розрахунково-платіжних відомостей. Далі інформація про стан розрахунків з оплати праці відображається у Зведеній відомості за розрахунками з робітниками та службовцями ф.5.3.с.-г., а звідти переноситься до Журналу-ордеру 5 Б с.-г.

Синтетичний облік нарахування оплати праці та інших аналогічних виплат відображається за кредитом пасивного рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" субрахунок 661 "Розрахунки за заробітною платою". При цьому кредит рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" кореспондує з дебетами рахунків відповідних витрат. Якщо підприємство не використовує в обліку рахунки класу 8 "Витрати за елементами", такими витратами згідно з П(С)БО 16 будуть: прямі виробничі (рахунок 23 "Виробництво"), загальновиробничі (рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"), на управління (рахунок 92 "Адміністративні витрати"), на збут (рахунок 93 "Витрати на збут") та інші.

По дебету рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" відображається утримання із заробітної плати податків і платежів, що сплачуються працівниками підприємства:

- податку на доходи фізичних осіб - у кореспонденції з кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками";

- внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування-у кореспонденції з кредитом рахунка 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування";

- інших платежів за заявою (згодою) працівника- у кореспонденції з кредитом рахунків 37,65,68,70 та ін.

По дебету рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" відображаються також ЇЇ видача (у кореспонденції з кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті") та депонування (у кореспонденції з кредитом рахунка 662 "Розрахунки з депонентами").

На субрахунку 662 відображається рух сум депонованої заробітної плати. На субрахунку 663 "Розрахунки за іншими виплатами" відображаються здійснення розрахунків за виплатами, що не належать до оплати праці, наприклад допомога з часткового безробіття, допомога з тимчасової непрацездатності.

Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" звичайно має кредитове сальдо, яким показується заборгованість кооперативу перед працівниками по розрахунках із заробітної плати. У ряді випадків по рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" може бути і дебетове сальдо, яке показує заборгованість окремих працівників кооперативу щодо оплати праці. Таке сальдо виникає в тих випадках, коли працівникам виплачено більше, ніж їм належить за фактично виготовлену продукцію (виконаний обсяг робіт) або відпрацьований час, а також при помилках у розрахунках.

Нарахування заробітної плати є водночас і її розподілом за напрямками витрат, тобто за кореспондуючими рахунками синтетичного обліку, видами (шифрами) виробничих витрат та інших витрат діяльності кооперативу. Для цієї мети використовується зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат (ф.№5.1 с.-г.), котра складається щомісяця на підставі згрупованих первинних документів щодо обліку праці та заробітної плати (нарядів, рапортів про виробіток тощо). У відомості вказуються рахунки, що дебетуються і статті витрат, на які відносяться суми нарахованої заробітної плати.

Дані групувальних журналів та накопичувальних відомостей переносяться до даної Зведеної відомості та є підставою для записів у Виробничі звіти, Відомість аналітичного обліку по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" (ф.№ 5.4.с.-г.) і інших регістрів аналітичного обліку витрат та до Журналу-ордеру 5 Б с.-г. звідки переносяться дані до Головної книги.

На підставі даних бухгалтерського обліку складаються звіти з праці та відрахувань до цільових фондів, які надаються кооперативом зовнішнім користувачам відповідно до чинного законодавства (табл. 1.41).

Таблиця 1.41. Порядок складання та надання звітів з праці та її оплати зовнішнім користувачам

Назва звіту

Куди подасться

До якого числа

Звіт з праці ф. № 1 -ПВ

Статуправління

До 7 числа після звітного періоду, щомісячно

Звіт про використання робочого часу ф. № 3-ПВ

Статуправління

До 7 числа після звітного періоду, щоквартально

Розрахункова відомість про кошти фонду соціального страхування ф. № 4-ФСС

Профспілковий орган

До 8 числа після періоду, щоквартально

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Державна служба зайнятості

До 15 числа після звітною періоду, щоквартально

Довідка про суми виплачених доходів та утриманих з них податків фізичних осіб ф. 8-ДР

ДПА

До 15 числа після звітного періоду, щоквартально

Звіт про нарахування збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ф.№4-ПФ

Районне відділення ПФ України

До 10 числа після звітного періоду, щоквартально

Типові бухгалтерські проводки з обліку розрахунків за виплатами працівникам наведені в таблиці 1.42.

Таблиця 1.42. Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за виплатами працівникам

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

Здійснено нарахування заробітної плати:

- працівникам галузі рослинництва

231

661

- працівникам галузі тваринництва

232

661

- працівникам промислових виробництв

233

661

- працівникам допоміжних виробництв

234

661

- працівникам загально ви роб ми чого складу

91

661

- працівникам адміністративного апарату

92

661

- працівникам сфери збуту продукції

93

661

- працівникам житлово-комунального господарства

949

661

Нарахована допомога з тимчасової непрацездатності (за рахунок коштів підприємства)

15, 23. 39...

663

Нарахована допомога з тимчасової непрацездатності (за рахунок коштів Фонду соціального страхування

378

663

Нараховані відпускні за рахунок резерву на оплату відпусток

471

661

Нарахована матеріальна допомога працівникам підприємства

949

663

Здійснені утримання із заробітної плати, суми:

- податку з доходу фізичних осіб

661

641

- внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

661

651

- не внесених до каси підзвітних сум

661

372

- за виконавчими листами

661

377

Відображена депонована сума заробітної плати (своєчасно не отримана протягом 3-х днів).

661

662

Відображена депонована сума невиданої допомоги з тимчасової непрацездатності

663

662

7. Відображено перерахування на індивідуальні картрахунки належної до видачі заробітної плати згідно з відомістю.

661

311

8. Видана з каси заробітна плата.

661

301

9. Здійснена виплата з каси депонованої заробітної плати.

662

301

Видана з каси допомога з тимчасової непрацездатності

663

301

10. Відображені виплати заробітної плати працівникам продукцією власного виробництва за відпускними цінами.

661

701

Облік розрахунків за податками і платежами

Узагальнення інформації про розрахунки з бюджетом за податками, сплачуваними підприємством, і податків утриманих з персоналу підприємства здійснюється на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами", який має такі субрахунки:

64! "Розрахунки за податками";

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами";

643 "Податкові зобов'язання";

644 "Податковий кредит".

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються й сплачуються відповідно до чинного законодавства. Кожний вид податку обліковується на окремому субрахунку. Наприклад:

6410 "Фіксований сільськогосподарський податок"

6411 "Податок з прибутку";

6412 "Податок на доходи фізичних осіб";

6413 "Податок на додану вартість";

6414 "Податок на землю";

6415 "Екологічний податок";

6416 "Інші податки";

6417 "Фінансові санкції".

На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік податків і зборів, до яких відносяться місцеві податки й збори. Наприклад:

6420 "Акцизний податок";

6421 "Державне мито";

6422 "Збір за спеціальне використання природних ресурсів";

6423 "Збір за першу реєстрацію транспортного засобу";

6424 "Місцеві збори";

6425 "Інші збори і платежі";

6426 "Фінансові санкції".

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік сум податку на додану вартість, визначених виходячи з суми отриманих авансів (попередньої оплати) за готову продукцію (товари, роботи й послуги), що підлягають відвантаженню при реалізації.

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, коли підприємство здійснило передоплату (аванс) постачальнику товарів (виконаних робіт, послуг), у розмірі якого підприємство набуває право зменшити податкове зобов'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками і платежами на рахунку 64 ведуть у відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом (3.5 с.-г.).

Для синтетичного обліку таких розрахунків на сільськогосподарських підприємствах призначено Журнал-ордер З Г с.-г..

Більш детально особливості обліку оподаткування сільськогосподарських кооперативів розглядаються у розділі 5 підручника.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси