Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Синтетичний та аналітичний облік коштів на реєстраційних рахунках в...Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на спеціальних...Організація синтетичного та аналітичного обліку запасівОрганізація аналітичного і синтетичного обліку в банкахОрганізація аналітичного та синтетичного обліку основних засобівОрганізація аналітичного та синтетичного обліку запасівОрганізація аналітичного та синтетичного обліку готівкових операційОрганізація аналітичного і синтетичного обліку власного капіталуОрганізація первинного обліку безготівкових коштівОрганізація аналітичного та синтетичного обліку розрахунків за...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація аналітичного та синтетичного обліку безготівкових коштів

Установи банків періодично, але не рідше одного разу на місяць, надсилають господарству поштою або видають через уповноважену особу виписку з поточного рахунка - реєстр аналітичного обліку, додаючи копії документів, на підставі яких банк здійснював операції по рахунку. Після одержання з банку виписки з поточного рахунку головний бухгалтер повинен провірити відповідність записів у ній документам та записам бухгалтерії підприємства. Виявивши помилку, бухгалтерія підприємства негайно про це повідомляє відповідну установу банку.

При обробці виписки слід пам'ятати, що для підприємства поточний рахунок є активним, а для установи банку - пасивним. Тому надходження коштів банк відображає у виписці по кредиту рахунка, а її списання - по дебету. На підприємстві ці операції проводять навпаки. При бухгалтерській обробці виписок з поточного рахунка на її полях проставляють кореспондуючі рахунки по кожній господарській операції поряд з відповідною сумою. Сальдо поточного рахунка повинно бути тотожнім як в обліку банку, так і підприємства. Виписка банку заміняє собою реєстр аналітичного обліку, а тому обов'язково повинна мати дату, номер документа, короткий зміст операцій і суму записів по дебету і кредиту, а також залишок коштів на початок і кінець звітного періоду. По дебету у виписці банку буде показано суму коштів, яку списано з поточного рахунка, а по кредиту - зараховано на нього. Виписка обов'язково подається на перше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з точки зору відповідності її доданим документам; при цьому встановлюється, чи всі записи належать до підприємств-власників рахунку. Виписка є основою для записів у реєстрах.

Для обліку наявності та руху грошових коштів, які знаходяться на поточному рахунку в банку і які можуть бути використані для поточних операцій призначено активний балансовий рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті". По дебету цього рахунка відображається надходження грошових коштів, а по кредиту їх використання. Таким чином, в табл. 7.8 представлено зміст типових господарських операцій, що проводяться в досліджуваному господарстві і впливають на зміну залишків на поточному рахунку.

Таблиця 7.8. Кореспонденція рахунків з обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті

№ п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

Надходження від покупців виручки від реалізації продукції, робіт та послуг

311

36

2

Зарахована готівка, яка надійшла 3 каси

311

301

3

Надійшов аванс від покупців

311

681

4

Погашення дебіторської заборгованості

311

377

5

Надійшло відшкодування збитків від надзвичайних подій

311

751

6

Надійшли кошти від органів соціального страхування

311

655

7

Одержано позику банку

311

50, 60

8

Одержано по чеку готівку

301

311

9

Перераховано аванс на відрядження

372

311

10

Здійснено розрахунки з постачальниками і підрядниками

631

311

11

Перераховані платежі в бюджет

641

311

12

Погашена заборгованість кредиторам

685

311

13

Проведено передоплату постачальникам

371

311

Облік операцій по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" здійснюють в журналі-ордері №1 с-г та відомості №1.2 с-г в хронологічному порядку на підставі даних виписок банку по поточному рахунку і доданих до них документів за кожний день або інший період часу. Суми по кореспондуючих рахунках групують у виписці загалом, а потім відображають у журналі-ордері (табл. 7.9). Сальдо по рахунку завжди повинно бути однаковим як в обліку банку, так і підприємства.

Таблиця 7.9. Журнал-ордер N91 с-г за квітень 20_ року по кредиту рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Журнал-ордер N91 с-г за квітень 20_ року по кредиту рахунка 311

Відомість N91.2 с-г за лютий 20_року по дебету рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Відомість N91.2 с-г за лютий 20_року по дебету рахунку 311

Залишок коштів на поточному рахунку на початок місяця переносять з журналу-ордеру за минулий місяць. По закінченні місяця у відповідних розділах підсумовують дебетові і кредитові обороти по рахунку ЗІ І "Поточні рахунки в національній валюті" за місяць і виводять залишок коштів на кінець місяця. Він повинен співпадати із залишком коштів, що наведено у виписці банку за останній день місяця. Щомісячно оборот по кредиту рахунка 311 журналу-ордера №1 с-г звіряють з даними інших регістрів і переносять загальною сумою в Головну книгу. Етапи та порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку представлено на рис. 7.9.

Схема документообігу, пов'язана з рухам безготівкових коштів

Рис. 7.9. Схема документообігу, пов'язана з рухам безготівкових коштів

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси