Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
СТВОРЕННЯ I ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВПорядок створення і державна реєстрація банківСтворення і державна реєстрація банківСтворення та державна реєстрація банківДержавна реєстрація банківської корпорації.Створення та реєстрація банкуДержавна реєстрація іноземних інвестиційГарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних...Порядок створення та реєстрації банків України
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Створення та державна реєстрація банків з іноземним капіталом

В умовах глобалізації світових фінансових ринків присутність іноземного капіталу у банківських секторах країн з перехідною економікою є об'єктивною необхідністю.

Провідні іноземні банки виходять на нові для себе ринки і розвиваються за типовою схемою (рис. 2.3).

Процес освоєння іноземними банками банківського сектору України розпочався у 1995 р. з приходом групи (Голландія). Починаючи з 2005 р. іноземні банки активізували свої зусилля на фінансовому ринку України.

Станом на 1 січня 2010 р. в Україні здійснював діяльність 51 банк з іноземним капіталом, у тому числі 18 банків зі 100-відсотко-вим іноземним капіталом. При цьому слід зазначити, що частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків становила 35,8 % (табл. 2.3).

Входження іноземних фінансових груп до банківського сектору України відбувалося двома основними шляхами:

— відкриття нових банків (а в перспективі і дочірніх філій), тобто початок діяльності практично з нуля;

— купівля і розвиток наявних місцевих банків, при цьому допускаються два варіанти: 1) купується банк як "оболонка", що дає змогу іноземному банку уникати процедури реєстрації, яка необхідна при використанні інших стратегій входження; 2) відбувається поглинання власного дочірнього банку, що вже здійснює діяльність в Україні (дод. 6).

В Україні відносини, що виникають під час створення та державної реєстрації банків з іноземним капіталом, регулює Закон України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 21, ст. 22). Порядок створення та державної реєстрації банків з іноземним капіталом визначається "Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень".

Для створення банку з іноземним капіталом його засновники зобов'язані отримати попередній дозвіл Національного банку. Для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом за попереднім дозволом до Національного банку звертається правління банку (рада директорів). Попередній дозвіл для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом надається правлінню (раді директорів) за умови надання інформації щодо юридичної особи (нерезидента України) або фізичної особи (іноземця), яка має намір придбати акції (паї, частки) банку як при первинному розміщенні, так і на вторинному ринку (рис. 2.4).

Типи акціонерних товариств, визначених Законом України

Типова схема виходу банку на новий фінансовий ринок

Рис. 2.3. Типова схема виходу банку на новий фінансовий ринок

Для отримання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом за рахунок коштів юридичних осіб — нерезидентів України чи фізичних осіб — іноземців до Національного банку подається пакет документів. Документи, що стосуються юридичної особи — нерезидента України чи фізичної особи — іноземця, подаються мовою оригіналу з перекладами на українську мову. Документи мають бути легалізовані в консульських установах України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що подаються до Національного банку для створення банку з іноземним капіталом або для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом, розглядають Департамент реєстрації та ліцензування банків, Юридичний департамент і у разі потреби Департамент валютного контролю і ліцензування.

Процедура отримання попереднього дозволу Національного банку України на створення банку з іноземним капіталом або набуття дію¬чим банком статусу банку з іноземним капіталом

Рис. 2.4. Процедура отримання попереднього дозволу Національного банку України на створення банку з іноземним капіталом або набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом

Рішення про надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом приймає Правління Національного банку України у місячний строк із дня отримання всіх документів.

Про надання попереднього дозволу або обґрунтованої відмови на створення банку з іноземним капіталом або набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом Національний банк повідомляє засновників або правління банку (раду директорів), а також територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку листом за підписом заступника Голови Національного банку.

Національний банк може відмовити у наданні попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом у разі:

— відсутності принаймні одного з документів або неналежного оформлення будь-якого з них;

— відсутності в осіб, які мають намір придбати акції (паї, частки) банку, бездоганної ділової репутації;

— незадовільного фінансового стану та відсутності власних коштів у розмірі, достатньому для здійснення заявленого внеску.

Для реєстрації банку з іноземним капіталом засновники банку, які отримали попередній дозвіл Національного банку на створення банку з іноземним капіталом, не пізніше ніж три місяці з дня його отримання подають до територіального управління Національного банку за місцем створення банку документи, необхідні для державної реєстрації банку, а також:

— нотаріально засвідчену за місцем видачі копію легалізованого рішення уповноваженого органу управління іноземного інвестора про участь у банку в Україні (для юридичних осіб);

— нотаріально засвідчений за місцем видачі легалізований витяг з торгового (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора (для юридичних осіб);

— нотаріально засвідчену за місцем видачі легалізовану копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного календарного року (для юридичних осіб);

— копію платіжного документа про внесення плати за державну реєстрацію банку.

Після отримання попереднього дозволу на створення банку нерезиденти (учасники банку з іноземним капіталом) здійснюють грошові внески для формування або збільшення статутного капіталу повністю.

Реєстрація банку з іноземним капіталом здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації банку.

Світовий досвід впливу присутності іноземного капіталу в банківських секторах країн багатогранний та суперечливий. Тому процес приходу іноземного капіталу до банківського сектору України потребує ефективного регулювання та нагляду, що неможливо без вироблення єдиного бачення ролі іноземних банків як у банківському секторі, так і в економіці України загалом.

Варто зазначити, що діяльність банків з іноземним капіталом в Україні має як позитивні, так і негативні наслідки.

Позитивні наслідки діяльності банків з іноземним капіталом в Україні такі:

— зростання обсягу кредитних ресурсів банків та посилення стабільності джерел їх надходження;

— впровадження міжнародного досвіду ведення банківської справи;

— підвищення конкуренції на ринку банківських послуг та здешевлення їх вартості;

— розвиток фінансових ринків та ринкової інфраструктури;

— підвищення капіталізації банків;

— сприяння міжнародній торгівлі та залучення до економіки країни потенційних інвесторів;

— прихід іноземних банків може знизити доходи національних банків, що спонукатиме їх до зменшення витрат.

Негативні наслідки діяльності банків з іноземним капіталом в Україні такі:

— загроза захоплення іноземними банками банківського ринку України;

— вибіркове обслуговування іноземними банками лише кращих клієнтів;

— ускладнення банківського нагляду за операціями банків та ймовірність посилення іноземного контролю за банківською системою України.

Це у підсумку зумовлює необхідність належного регулювання доступу іноземного капіталу до банківської системи України. Лише надійні банки повинні мати можливість створювати закордонні підрозділи та брати участь в економічних процесах України.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси