Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) клієнтів банкуСтрокові депозити фізичних осіб, нарахування процентів за строковими...Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів)Облік коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання та...Загальні принципи обліку коштів на вимогу суб'єктів господарювання та...
Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними)...Ощадні сертифікати: випуск, оподаткування, облік (Клас 3, рах. №35)Ощадний (депозитний) сертифікатОщадний сертифікатЗразок цінного паперу – інструменту грошового ринку – ощадного...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання та фізичних осіб

Депозитні рахунки суб'єктам господарювання та фізичним особам відкриваються згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492.

Депозитні рахунки суб'єктам господарювання відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк. Датою відкриття депозитного рахунку є дата надходження грошей на депозит.

Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Згідно з угодою можуть передбачатися додаткові надходження грошей на депозитні рахунки. Дострокове закриття депозитного рахунку можливе на підставі заяви або клопотання клієнта. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунку забороняються.

Строкові депозити суб'єктів господарювання обліковуються в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

261 Строкові кошти суб'єктів господарювання

2610 П Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

2615 П Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

Бухгалтерські проводки

1. Розміщення депозиту:

Д-т 2600,1200

К-т 2610, 2615

2. Погашення депозиту:

Д-т 2610,2615

К-т 2600, 1200

Депозитні рахунки фізичних осіб призначені для обліку коштів, внесених фізичною особою. Кошти на депозитні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного депозитного рахунку в іншому банку чи з поточного рахунку.

Депозити фізичних осіб можуть бути власне строковими та ощадними депозитами (вкладами).

Власне строкові депозити мають такі особливості: чітко фіксований строк зберігання; оформляються депозитною угодою; у разі дострокового вилучення депозиту банк запроваджує штрафні санкції.

Ощадні депозити (вклади) мають такі особливості: оформлення вкладу супроводжується видачею ощадної книжки; для виконання операцій щодо внесення чи вилучення коштів з вкладу вкладник подає в банк ощадну книжку, в якій здійснюються записи за кожною операцією; вклади можуть не мати чітко фіксованого строку зберігання; можливе часткове вилучення коштів з вкладу.

Строкові кошти фізичних осіб обліковуються за видами в розділі 26 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

263 Строкові кошти фізичних осіб

2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2635 П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

Бухгалтерські проводки

1. Розміщення строкового депозиту, ощадного вкладу:

Д-т 2620,1200,1001

К-т 2630,2635

2. Погашення строкового депозиту, ощадного вкладу:

Д-т 2630,2635

К-т 2620,1200,1001

Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами

Залучення депозитів можливе шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів.

Ощадні (депозитні) сертифікати можуть випускатися за ініціативою банку одноразово або серіями, іменними або на пред'явника, на вимогу або на строк.

Ощадні (депозитні) сертифікати мають бути емітовані в паперовій (документарній) формі; можуть бути процентними, купонними або безкупонними; можуть бути номіновані як у національній, так і в іноземній валюті. Емітентами ощадних (депозитних) сертифікатів можуть бути лише банки – юридичні особи. Ощадними (депозитними) сертифікатами на пред'явника, номінованими як у національній, так і в іноземній валюті, оформляються лише вклади (депозити) на строк більше ніж 30 днів.

Строк обігу ощадних (депозитних) сертифікатів установлюється від дати видачі сертифіката безпосередньо вкладнику (власнику сертифіката) до дати, з якої власник сертифіката отримав право вимоги вкладу (депозиту).

Розміщуються та погашаються ощадні (депозитні) сертифікати лише банком-емітентом. До погашення приймаються тільки оригінали ощадних (депозитних) сертифікатів.

Ощадний (депозитний) сертифікат, виписаний на користь юридичної особи, отримує в банку керівник підприємства або уповноважена на це особа. Сертифікат, виписаний на користь фізичної особи, отримує особа, яка внесла грошові кошти на вклад (депозит), або інша уповноважена на це особа згідно із законодавством України.

За умови настання строку вимоги вкладу (депозиту) банк здійснює платіж проти пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката.

За умови дострокового подання ощадного (депозитного) сертифіката до погашення банк сплачує власнику сертифіката суму вкладу (депозиту) та проценти, що виплачуються в розмірі як за вкладом (депозитом) на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів. У разі дострокового подання ощадного (депозитного) сертифіката на пред'явника, номінованого як у національній, так і в іноземній валюті, до погашення грошові кошти зараховуються банком на поточний рахунок вкладника, відкритий у цьому банку, і можуть бути видані або перераховані за розпорядженням вкладника на інший рахунок не раніше ніж через п'ять робочих днів після їх зарахування.

У разі настання строку погашення або дострокового погашення ощадного (депозитного) сертифіката банк здійснює платіж проти його пред'явлення та відображає цю операцію в бухгалтерському обліку аналогічно до операцій з повернення вкладів (депозитів).

Розрахунки за придбані ощадні (депозитні) сертифікати та сплата грошових коштів за ними здійснюються для юридичних осіб лише в безготівковій формі, для фізичних осіб – як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком, обліковуються в розділі 33 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

334 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3340 П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

Бухгалтерські проводки

1. Розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів з дисконтом:

Д-т 1001, 1200, 2600, 2620 – на суму номіналу сертифіката за мінусом дисконту

Д-т 3326,3336, 3346 – на суму дисконту

К-т 3320, 3330, 3340 – на суму номіналу сертифіката

2. Випуск ощадних (депозитних) сертифікатів з премією:

Д-т 1001,1200,2600, 2620 –на суму номіналу сертифіката плюс премія

К-т 3320,3330,3340 – на суму номіналу сертифіката

К-т 3327,3337,3347 – на суму премії

3. Амортизація дисконту протягом періоду від дати видачі сертифіката до його погашення:

Д-т 7052,7053,7054

К-т 3326,3336,3346

4. Амортизація премії протягом періоду від дати видачі сертифіката до його погашення:

Д-т 3327,3337,3347

К-т 7052,7053,7054

Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Корінці сертифікатів після відображення вкладних (депозитних) операцій за балансовими рахунками вміщуються в окремі теки та зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Реєстраційні журнали (за умови ведення їх у документарній формі) та інформація на паперових носіях про розміщення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, виписана з реєстраційного журналу, який ведеться в електронній формі, зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах.

Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком 9820 "Бланки цінних паперів" в умовній одиниці 1 гривня.

Видані під звіт бланки сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком 9890 "Бланки цінних паперів у підзвіті", а відіслані – за позабалансовим рахунком 9891 "Бланки цінних паперів у дорозі".

Погашені сертифікати та купони до них обліковуються за позабалансовим рахунком 9812 "Погашені цінності". Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в банку протягом п'яти років, якщо інше не передбачено законодавством України.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси