Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Метод і методичні прийоми аудитуМетодичні прийоми аналітичних досліджень та їх класифікаціяМЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУМетодичні прийоми і процедури, що застосовуються в аудитіМетодичні прийоми внутрішнього аудитуМетодичні прийоми внутрішнього аудитуСутність державного аудитуМетодичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітностіСутність та організаційно-правові засади державного аудитуМетодичні прийоми та способи оцінювання діяльності підприємств
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Державний аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сутність і зміст методичних прийомів державного аудиту

Метод державного аудиту - це спосіб дослідження або прийом, який застосовують суб'єкти державного аудиту для досягнення цілей аудиторського дослідження.

Методи отримання і обробки даних, узагальнення результатів, обґрунтування висновків та здійснення інших операцій з державного аудиту поділяють на дві групи: загальнонаукові методи та спеціальні методичні прийоми.

Загальнонаукові методи державного аудиту базуються на принципах та категоріях загальнонаукової теорії пізнання і використовуються у більшості галузей знань. Це аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація, експертиза тощо.

На відміну від загальнонаукових, спеціальні методичні прийоми державного аудиту є результатом досягнень економічних наук і застосовуються в одній або декількох споріднених галузях знань. Спеціальні методи державного аудиту поділяють на документальні, фактичні, розрахунково-аналітичні та узагальнюючі. Класифікація методів та прийомів державного аудиту представлена на рис. 5.2.

Аналіз (від грец. "розкладання") - прийом дослідження, що включає вивчення предмета шляхом уявного або практичного розчленування його на складові (за певними ознаками, властивостями, зв'язками). На попередньому етапі державного аудиту аналіз полягає у виокремленні об'єктів аудиту в системі економічної діяльності. Визначається його предмет і напрямки, наприклад, міністерство, цільова програма чи бюджетний процес. Шляхом аналізу на цьому етапі визначається економічне і соціальне значення питання.

Аналогія - прийом наукового умовиводу, за допомогою якого пізнаються одні об'єкти на підставі їхньої подібності з іншими. Цей метод може використовуватися при підготовці програм і планів державного аудиту для виокремлення найбільш значимих питань та етапів аудиту.

Системний аналіз - вивчення об'єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему. Використовується для встановлення логічної послідовності й узгодження перевірки при державному аудиті.

Експертизи різних видів - специфічні прийоми експертних оцінок, пов'язаних із предметом державного аудиту, коли для обґрунтування питань аудиту залучаються експерти різних галузей знань.

Конкретизація - дослідження певних об'єктів у всій їхній різнобічності, у якісному розмаїтті реального їх існування. Щодо державного аудиту - це виявлення в процесі контрольного етапу різних порушень, неефективної роботи, збитку тощо.

Методи і прийоми державного аудиту

Рис. 5.2. Методи і прийоми державного аудиту

Інвентаризація - перевірка об'єкта в натуральному вигляді. Сутність методу полягає в тому, що під час державного аудиту перевіряється стан об'єкта шляхом огляду і перерахування.

Вибіркові спостереження - прийом статистичного дослідження якісних характеристик (доцільності, оптимальності) виробничого процесу.

Дослідження документів - спосіб документального контролю достовірності, доцільності, ефективності господарських процесів, відповідності їх законодавчим і нормативним актам.

Індукція - прийом дослідження, коли загальний висновок про властивості елементів об'єкта державного аудиту робиться на основі вивчення не всіх ознак, а окремих елементів. Ефективність діяльності об'єкта, наприклад, може визначатися на основі його результативних показників (прибуток, рентабельність) без аналізу затрат праці, матеріаломісткості тощо.

Моделювання - вивчення об'єкта на основі його моделі, наприклад, математичної, інформаційної.

Системний аналіз - вивчення причинно-наслідкових зв'язків ефективності діяльності.

Статистичні розрахунки та економіко-математичні методи - методи виявлення закономірностей економічних і господарських процесів на об'єкті аудиту при великому обсязі інформації.

При проведенні державного аудиту застосовують такі підходи;

Аналіз методів організації роботи об'єкта перевірки. Полягає в аналізі системи управління, планування, моніторингу і контролю у сфері, що перевіряється, або діють у межах об'єктів перевірки. Цей підхід включає перевірку документації, наприклад бюджетів (кошторисів доходів і видатків), фінансових звітів і/або перспективних планів, паспортів з реалізації програм і окремих планів, інтерв'ю з керівниками й фахівцями об'єкта перевірки і т. ін.

Аналіз результатів роботи об'єкта перевірки. Основну увагу при проведенні перевірки варто приділяти результатам роботи об'єкта, незалежно від того, що є предметом програми аудиту, напрямкам діяльності, системі або інструментам контролю. При перевірці будь-якого окремого компонента програми, аудитори повинні мати чітке уявлення про те, як цей компонент пов'язаний із запланованими результатами. У процесі перевірки може проводитися порівняльне оцінювання досягнутих і попередніх, а також фактичних і запланованих результатів. Причому, на початковому етапі перевірки вивчають підсумки й результати роботи, а не методи, що застосовувалися для їхнього досягнення, або процеси. Такий підхід доцільний, якщо є відповідні критерії для якісного й кількісного оцінювання отриманих результатів і визначення обсягу використаних при цьому державних коштів.

Аналіз конкретних фактів та ситуацій, виявлених на об'єкті перевірки. Це загальний підхід, що використовується в ході державного аудиту, відрізняється від методу аналізу результатів роботи об'єктів тим, що в процесі перевірки основний акцент робиться на конкретних ситуаціях, які всебічно й детально аналізуються як в цілому, так і за окремими аспектами.

Аналіз усіх наявних даних. У процесі проведення перевірки необхідно використовувати й аналізувати дані, наявні в адміністрації об'єкта перевірки та в інших джерелах, які можуть включати інформаційні системи управління об'єкта перевірки, а також інші матеріали й дані, що стосуються предмета перевірки.

Огляд документів або обстеження. Одним із важливих інструментів, що використовуються для збирання фактичних даних і доказів у процесі проведення перевірки, є обстеження. Метод застосовується, наприклад" для одержання інформації від фахівців різних міністерств і відомств, що беруть участь у реалізації бюджетної програми, про результати її виконання і т. ін. При проведенні обстеження повинні застосовуватися науково обґрунтовані методи, оскільки від якості механізму збирання даних і їхнього узагальнення залежить вірогідність і цінність отриманих результатів, використовуваних як докази при підготовці висновків і звіту перевірки.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси