Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань
Структура капіталу і вимоги до його відображення у фінансовій...Зарубіжна практика відображення акціонерного капіталу у фінансовій...Мета складання фінансової звітності, основні вимоги, звітні періоди
ФОРМУВАННЯ І ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ...Облік на субрахунках рахунка №64Призначення і зміст плану рахунків бухгалтерського обліку
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

11.1. Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності.

11.2. Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу.

11.3. Облік операцій з формування капіталу.

11.4. Облік операцій з власними акціями при їх викупі та перепродажу.

11.5. Облік результатів поточного року та розподілу прибутку.

11.6. Облік нарахування і виплати дивідендів.

11.7. Облік інших джерел капіталу банку.

Вивчивши цю тему, ви зможете:

1. Визначити структуру капіталу банку та вимоги Положень (стандартів) бухгалтерського обліку до відображення капіталу в балансі банку.

2. Здійснити облікові процедури формування статутного капіталу за рахунок внесків акціонерів.

3. Визначити інші джерела капіталу та їх роль у банківському капіталі.

4. Здійснити облікові процедури формування капіталу за рахунок інших джерел.

5. Пояснити особливості нарахування та обліку дивідендів.

6. Здійснити облікові процедури формування та розподілу прибутку.

7. Пояснити особливості переоцінки активів, їх обліку та врахування у капіталі банку.

Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності

В основі бухгалтерського обліку лежить принцип збалансованості:

Активи = Зобов'язання + Капітал (А = З + К).

З цієї формули видно, що частина активів покривається капіталом власників, і якась частина капіталу надається власникам (акціонерам) банку як при створенні, так і в подальшому при збільшенні розміру статутного капіталу, а інша частина капіталу створюється в процесі діяльності банку.

Капітал банку – це залишковий інтерес в активах банку після вирахування його зобов'язань. Відповідно до ст. 30 Закону України "Про банки і банківську діяльність" капітал банку включає:

1) основний капітал;

2) додатковий капітал.

Основний капітал банку включає сплачений і зареєстрований статутний капітал та розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок прибутку, надбавок до номінальної вартості акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік (рис. 11.1).

Бухгалтерський облік акціонерного капіталу ґрунтується на концепції джерел капіталу, згідно з якою капітал власників відображають на різних рахунках розділу "Статутний капітал та інші фонди банку".

Для обліку капіталу відповідно до його складових (джерел) використовуються рахунки 5-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу

Капітал банку обліковується у 5-му класі Плану рахунків, який складається з двох розділів:

50 Статутний капітал та інші фонди банку

51 Результати переоцінки

Група 500 "Статутний капітал" включає рахунки:

5000 П Зареєстрований статутний капітал банку

5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

5002 КП Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

5003 П Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу

Залишки за рахунками 5001 та 5002 зменшують залишок за рахунком 5000, завдяки чому банківський баланс завжди дає реальну картину щодо суми сплаченого зареєстрованого статутного капіталу.

Приклад

Залишок за рахунком 5000 (П) становить 55,5 млн грн.

Залишок за рахунком 5001 (КП) становить 3 млн грн.

Отже, сума сплаченого зареєстрованого статутного капіталу становить 52,5 млн грн.

Група 501 "Емісійні різниці" має рахунок з такою ж назвою, призначений для обліку різниць понад номінал акцій, з якими акції можуть реалізуватись акціонерам.

Рахунки групи 502 "Загальні резерви банку" призначені для обліку резервів, що створюються за рахунок прибутку.

За рахунками групи 503 "Результати минулих років" обліковується нерозподілений прибуток, зароблений банком (рахунок 5030) та непокриті збитки минулих років (рахунок 5031).

Рахунки групи 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження призначені для обліку прибутку та збитку, за звітний рік до його затвердження зборами акціонерів і розподілу

Рахунки розділу 51 групи 510 призначені для обліку результатів переоцінки основних засобів (рахунок 5100), нематеріальних активів (рахунок 5101).

Слід звернути увагу на те, що рахунки 5-го класу пасивні, за винятком: 5001, 5002 (контрпасивні), 5031, 5041 (активні).

За пасивними рахунками обліковуються складові банківського капіталу: статутний капітал, емісійні різниці, резерви, результати переоцінки, прибутки.

Контрпасивні рахунки, зменшуючи вартість відповідного пасиву, показують його реальну вартість: так, несплачений капітал показує, що не всі зареєстровані акції реалізовані, наявність власних акцій, викуплених у акціонерів, також свідчить про те, що фактично акцій реалізовано менше, ніж зареєстровано.

За активними рахунками обліковуються негативні фінансові результати діяльності банку – збиток минулих років чи збиток звітного року, оскільки вони зменшують капітал.

Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками грошових коштів лише у разі сплати дивідендів та внесків акціонерів. У всіх інших випадках рахунки 5-го класу кореспондують між собою.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси