Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Позабалансовий облік матеріальних цінностей, закуплених шляхом...Довіреності, що видаються організаціями на одержання певних цінностейЯкий прийнято порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних...Бухгалтерський і податковий облік бланків суворої звітностіОблік бланків суворої звітності
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова...Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма №...Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів...Акт на списання автотранспортних засобів (типова форма № ОЗ-4)Типові форми первинного обліку по розрахунках із робітниками та...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік руху бланків довіреностей на одержання матеріальних цінностей

Надходження бланків довіреностей на підприємство оформляється, як і інші бланки і документи суворої звітності, прибутково-видатковою накладною типової форми № СЗ-1 (табл. 2.1). На складі бланки доручень враховуються в прибутково-видатковій книзі з обліку бланків суворої звітності типової форми № СЗ-2 (табл. 2.2). Облік використання (руху) бланків, що надійшли на підприємство в їхніх відокремлених підрозділах (філіях та ін.) регулюється Інструкцією "ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ, ПОВЕРНУТИХ І ВИКОРИСТАНИХ ДОВІРЕНОСТЕЙ НА ОДЕРЖАННЯ ЦІННОСТЕЙ", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 р. № 99, зі змінами і доповненнями (далі — Інструкція № 99).

Даною інструкцією як бланки суворої звітності затверджені:

— довіреність (типова форма № М-2);

— журнал реєстрації доручень (типова форма № М-3);

— Акт списання бланків довіреностей (типова форма № М-2а);

— довіреність (типова форма № М-26), затверджена до застосування наказом Міністерства статистики України від 07.10.96 р. № 291, що додатково включена в текст Інструкції № 99 як додаток наказом Міністерства фінансів України від 18.10.96 р. № 226.

Відпустка бланків і журналів їхньої реєстрації зі складу особі, на яку покладений обов'язок реєструвати видані, повернуті і використані доручення, здійснюється з оформленням видаткової накладної.

Довіреність типової форми (незалежно від номера форми, що мають однакове призначення і зміст) на одержання матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових документів і цінних паперів видається тільки особам, які працюють на даному підприємстві. Довіреність особам, які не працюють на даному підприємстві, може бути видана з дозволу керівника підприємства, якщо підприємство, де працює дана особа, видало йому "зустрічне" довіреність на одержання цих цінностей у даного підприємства.

При виписуванні довіреності (табл. 2.9) у відповідних графах наводяться обов'язкові назва і кількість цінностей, які необхідно одержати, незалежно від того, чи є ці відомості в документах на відпуск (рахунка, договору, угоди й ін.). Незаповнені рядки довіреності прокреслюються.

Згідно п. 12 Інструкції № 99 забороняється відпускати цінності у випадках:

а) подання довіреності, виданої з порушенням встановленого порядку заповнення або з незаповненими реквізитами;

б) подання довіреності, яка має виправлення і помарки, що не підтверджені підписами тих же осіб, які підписали довіреність;

в) відсутності у довіреної особи вказаного у довіреності паспорта або іншого документа, що засвідчує довірену особу;

г) закінчення строку дії довіреності;

д) одержання повідомлення підприємства-одержувача цінностей про анулювання довіреності.

Таблиця 2.9

ДОВІРЕНІСТЬ

Термін дії довіреності встановлюється залежно від можливості одержання і вивозу цінностей по нарядах, рахунках, накладних або інших документах, що їх заміняють, на підставі яких видана довіреність, однак не більше ніж на 10 днів.

Журнал реєстрації доручень (типова форма № М-3)

Доручення на одержання цінностей від постачальника (по нарядах, договорах, заявках) видається довіреній особі під розписку в Журналі реєстрації доручень (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

Журнал реєстрації доручень (типова форма № М-3)

Журнал реєстрації довіреностей має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою і підписами керівника і головного бухгалтера підприємства. Нумерація виданих протягом року довіреностей є наскрізною. У ньому відбивається не тільки облік виданих бланків доручень, а й контроль за одержанням і своєчасним оприбуткуванням по них цінностей.

Особа, якій видано доручення, зобов'язано не пізніше наступного дня, після кожного випадку доставки на підприємство отриманих за дорученням цінностей, незалежно від того отримані цінності за дорученням повністю чи частково, представити працівнику підприємства, який здійснює виписку і реєстрацію доручень, документ на одержання цінностей і їхню здачу на склад (у комору) або матеріально відповідальній особі.

Довіреність на одержання цінностей від постачальника за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою або іншим документом, що їх замінює, видається довіреній особі під розписку і реєструється в журналі реєстрації довіреностей.

У разі, коли довірена особа повинна одержувати потрібні цінності в одному місці (з одного складу), але за декількома нарядами, рахунками та іншими документами, що їх замінюють, їй може бути видана одна довіреність із зазначенням у ній номерів і дат видачі усіх нарядів, рахунків та інших аналогічних документів або декілька довіреностей, якщо цінності мають бути одержані на різних складах.

Особа, якій видана довіреність, зобов'язана не пізніше наступного дня після кожного випадку доставки на підприємство одержаних за довіреністю цінностей, незалежно від того, одержані цінності за довіреністю повністю або частково, подати працівнику підприємства, який здійснює виписування та реєстрацію довіреностей, документ про одержання нею цінностей та їх здачу на склад (комору) або матеріально відповідальній особі.

Невикористані довіреності повинні бути повернуті працівнику підприємства, який здійснює виписування і реєстрацію довіреностей, не пізніше наступного дня після закінчення строку дії довіреності.

Про використання довіреності або повернення невикористаної довіреності у Журналі реєстрації довіреностей робиться відмітка про номери документів (накладних, актів тощо) на одержані цінності або про дату повернення довіреності. Повернуті невикористані довіреності гасяться надписом "невикористана" і зберігаються протягом строку, встановленого для зберігання первинних документів.

Особам, які не відзвітували про використання довіреності або не повернули невикористану довіреність, строк дії якої закінчився, нова довіреність не видається.

Довіреність, незалежно від строку її дії, залишається у постачальника при першому відпуску цінностей. У разі відпуску цінностей частинами на кожний частковий відпуск складається накладна (акт приймання-здачі або інший аналогічний документ) з поміткою на ній номера довіреності та дати її видачі. У цих випадках один примірник накладної (або документа, що її заміняє) передається одержувачу цінностей, а другий — додається до залишеної у постачальника довіреності і використовується для спостереження і контролю за відпуском цінностей згідно з довіреністю, а також для проведення розрахунків з одержувачем.

Після закінчення відпуску цінностей служби, що здійснювали їх відпуск, здають довіреність разом з документами на відпуск останньої партії цінностей працівникам, на яких покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку.

Відповідальність за дотримання постачальником встановленого порядку відпуску за довіреністю цінностей покладається на посадових осіб підприємства-постачальника, які мають право підписувати первинні документи на відпуск цінностей.

Відповідальність за своєчасне та повне оприбуткування одержаних за виданими довіреностями цінностей покладається на посадових осіб, яким надано право підписувати довіреності, а також на особу, яку призначено для виписування і реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси