Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІМісце аналізу зовнішньоекономічної діяльності в системах менеджменту...
Нормативно-правове регулювання операцій у зовнішньоекономічній...Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльностіАналіз зовнішньоекономічної діяльності металургійного підприємства
Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних контрактівВалютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних операційЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоекономічний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансові основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

4.1. Загальні основи здійснення фінансових операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

4.2. Фінансові та платіжні умови договору зовнішньоекономічної діяльності.

4.3. Порядок ціноутворення в експортно-імпортних операціях

4.4. Основи організації міжнародних розрахунків та платежів

4.4.1. Розрахунки чеками

4.4.2. Банківський переказ

4.4.3. Акредитив

4.4.4. Інкасо

4.4.5. Вексельна форма розрахунків

4.5. Валютно-фінансові операції суб'єктів ЗЕД

4.6. Кредитування ЗЕД

4.7. Література

Загальні основи здійснення фінансових операцій зовнішньоекономічній діяльності підприємств

Важливим напрямом діяльності менеджерів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єктів ЗЕД) є оптимізація фінансових відносин підприємства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під зовнішньоекономічною діяльністю в даному розділі будемо розглядати діяльність господарюючих суб'єктів України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовану на взаємовідносинах між ними, яка відбувається як на території України, так і за її межами. Тобто, будуть розглядатися фінансові відносини, які охоплюють усі зовнішньоекономічні операції, пов'язані з оборотом товарів, робіт, послуг, капіталів. Така ЗЕД може бути операційною, фінансовою, чи інвестиційною. Головна увага акцентується на фінансовому забезпеченні зовнішньоекономічних відносин у межах операційної діяльності підприємств, пов'язаних, насамперед, із зовнішньою торгівлею (експорт, імпорт), виробничою кооперацією, лізингом тощо.

До основних завдань менеджерів щодо фінансового забезпечення здійснення підприємством зовнішньоекономічних операцій належать:

o вибір найприйнятнішої форми розрахунків та їх організація;

o здійснення операцій з придбання та продажу валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному ринку;

o оптимізація фінансових відносин з посередниками (брокерами, агентами, консигнаторами тощо), страховиками та транспортно-експедиційними організаціями при здійсненні зовнішньо економічних операцій;

o фінансове забезпечення імпортних та експортних операцій;

o визначення умов здійснення товарообмінних операцій, іншої діяльності, побудованої на формах зустрічної торгівлі між підприємством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

o податкове планування при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

o оптимізація фінансових відносин з державними органами, відповідальними за регулювання та контроль зовнішньоекономічних операцій;

o управління ризиками у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Фінансові та платіжні умови договору щодо зовнішньоекономічної діяльності

Фінансові та платіжні умови є важливими складовими зовнішньоекономічного договору. Їх правильний вибір має особливе значення в підвищенні ефективності торговельних операцій, сприяє своєчасному одержанню платежу, використанню додаткових гарантій виконання контрагентами своїх зобов'язань, страхуванню сторін від фінансових ризиків.

Основними фінансово-платіжними складовими зовнішньоекономічного договору (контракту) є розділи "Ціна та загальна вартість договору (контракту)" та "Умови платежів". Фінансове забезпечення експортно-імпортних операцій взаємопов'язане з базовими умовами поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг), які визначаються в зовнішньоекономічному контракті відповідно до правил ІНКОТЕРМС. Тому під час укладання контракту менеджер повинен чітко розуміти фінансові наслідки кожного символу відповідної групи правил, бо від його застосування залежатиме порядок оподаткування та виникнення платіжних зобов'язань.

При визначенні фінансових і платіжних умов часто виявляється протилежність інтересів сторін. Так, постачальник зацікавлений одержати максимально велику суму попередньої оплати в найкоротший термін до одержання покупцем товару, домовитись з покупцем про відповідні гарантії забезпечення платежу, тощо. Покупець, в свою чергу, прагне швидше одержати товар або знижки по ньому і, по можливості, максимально відстрочити платіж.

Вибір фінансових і платіжних умов договорів залежить від багатьох чинників, зокрема, від характеру відносин між контрагентами: ступеня довіри, терміну співробітництва, додержання дисципліни поставок та розрахунків.

При упорядкуванні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) важливо чітко визначати ціну товару з урахуванням порядку ціноутворення в ЗЕД в розділі контракту з відповідною назвою "Ціна і загальна вартість договору (контракту)".

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що поставляються згідно з договором (контрактом), крім випадків, коли ціна товару розраховується за формулою, та валюта контракту. Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартість. У цьому випадку цінові показники можуть бути зазначені в додатках (специфікаціях), на які робиться посилання в тексті договору (контракту).

При розрахунках ціни договору (контракту) за формулою зазначається орієнтовна вартість договору (контракту) на дату його укладення.

У договорі (контракті) про переробку давальницької сировини, крім того, зазначається її заставна вартість, ціна та загальна вартість готової продукції, загальна вартість переробки.

У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) зазначається загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що імпортуються за цим договором (контрактом), з обов'язковим визначенням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до першої групи Класифікатора іноземних валют.

Під час укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) дуже важливо безпомилково визначити найоптимальніші умови розрахунків за контрактом, які відображаються в складовій частині договору під назвою "Умови платежів". Цей розділ визначає валюту платежу, порядок, терміни, форми розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань.

При укладенні зовнішньоекономічного договору (контракту) використовуються такі умови оплати товару:

o попередня оплата - покупець оплачує всю вартість товару до його постачання, оплата частини вартості визначається як аванс або кредит;

o відстрочка платежу - це особливий засіб погашень заборгованості, за якого її внесення в повній сумі переноситься пізніший термін ніж передбачено договором;

o платіж з розстрочкою - це засіб оплати товарів або послуг, за якого платіж здійснюється не в повній сумі їх вартості, а в роздріб.

При укладенні контракту встановлюється у якій валюті буде зробле но оплату товарів. Як правило, використовується стійка або традиційна для даного виду товарів валюта. Такою валютою може бути валюта країни-імпортера, країни-експортера або третьої країни.

Система зв'язків між суб'єктами зовнішньоекономічних відносин заснована на безготівковій формі розрахунків.

На вибір форм міжнародних розрахунків впливає ряд факторів:

o вид товарів, що є об'єктом зовнішньоторговельної операції;

o наявність кредитної угоди;

o платоспроможність і репутація контрагентів по зовнішньоекономічних угодах;

o рівень попиту та пропозиції на даний товар на світових ринках. Основними формами безготівкових розрахунків вітчизняних

підприємств з фірмами і організаціями західних країн є акредитив, інкасо, банківський переказ, розрахунки чеками. У кожній із зазначених форм є декілька різновидів.

Залежно від обраних сторонами умов платежу, в тексті договору (контракту) зазначаються:

o умови банківського переказу до (авансового платежу) та/або після відвантаження товару або умови документарного акредитиву, або інкасо (з гарантією);

o умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії: на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси