Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Управління приватною чи державною власністю неможливе без достовірної інформації про стан і перебіг економічних та фінансових результатів діяльності. Крім того, в сучасних умовах особливої гостроти набуває вимога щодо високого ступеня своєчасності та достовірності інформації, отримання даних про події в режимі реального часу, що зумовлено розвитком науково-технічного прогресу. Звідси, ефективне функціонування ринкової економіки, яка вже стала реальністю, вимагає дедалі більшої кількості висококваліфікованих фахівців, спроможних професійно керувати ринковими процесами. Лише спеціаліст, який досконало знає методику збору, опрацювання та подачі інформації, а також компетентний в організаційних аспектах облікової системи, може забезпечити користувачів достовірною правдивою та неупередженою інформацією відповідно до змісту тих економічних явищ, котрими необхідно управляти.

Вирішити актуальні проблеми в сучасних економічних умовах нереально без належної організації облікового процесу. Обліковий процес - складний, різноаспектний та багатогранний, тому питання його організації - не менш важливі, ніж проблеми методології бухгалтерського обліку. Лише організований облік забезпечує перетворення обліково-економічної інформації про господарські явища та процеси з метою впливу на них через систему управління. У широкому розумінні організація бухгалтерського обліку - це упорядкування всіх елементів системи бухгалтерського обліку, налагодження й удосконалення його процесу. Бухгалтерський облік — інформаційна система, причому визначальна в системі управління підприємством.

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку держава надала суб'єктам підприємницької діяльності самостійність у питаннях встановлення облікової політики, виборі форми обліку, правил документування господарських операцій та документообігу. Такий підхід відповідає принципам ринкової економіки й дає змогу адаптувати систему бухгалтерського обліку до особливостей фінансово-господарської діяльності та організаційно-технічних умов бізнесової структури, забезпечує наближення облікового процесу до практичних потреб користувачів інформації. Водночас на підприємства покладається обов'язок оволодіння сучасними методами, способами і прийомами організації та ведення облікового процесу, оскільки, по-перше, бухгалтерський облік як професійна діяльність належить до таких, без яких неможлива звичайна економічна діяльність, і, по-друге, облік відображає стан і результати використання приватної чи суспільної власності. Децентралізація в питаннях обліку, потреба у зниженні витрат на його ведення та підвищення ефективності зумовлюють необхідність у раціоналізації організації бухгалтерського обліку. Від раціональної організації бухгалтерського обліку залежить можливість отримання і представлення користувачам усієї необхідної інформації і, як наслідок, прийняття ефективних поточних і стратегічних управлінських рішень: укладення вигідних контрактів, виявлення резервів зниження собівартості, збільшення прибутковості, розширення сировинних зон і асортименту чи зняття з виробництва певного виду продукції, пошук інвесторів тощо.

Навчальна дисципліна "Організація обліку" передбачена для студентів старших курсів, які повною мірою вже оволоділи основними методами бухгалтерського обліку. Але щоб стати фахівцем, набуті знання щодо техніки ведення облікового процесу потрібно ще доповнити організаційними навичками.

Виклад дисципліни передбачає обґрунтування основних принципів і методів організації обліку на підприємстві. Змістом дисципліни є закріплення та систематизація теоретичних знань з організації праці персоналу бухгалтерії та організації облікового процесу. Мета дисципліни - формування у студентів системи теоретичних знань і практичного досвіду з організації облікової політики, праці виконавців та побудови апарату бухгалтерії, технології облікового та аналітичного процесу, забезпечення та розвитку бухгалтерського обліку. Значення дисципліни полягає в наданні студентам теоретичного підґрунтя з організації обліку, що дасть їм змогу опанувати сучасні методичні та практичні прийоми й способи проектування, моделювання та організації облікового процесу й роботи апарату бухгалтерії.

У пропонованому посібнику розкрито питання бухгалтерського обліку як професійної діяльності, організації обліку майна, зобов'язань і капіталу підприємства. Особливу увагу приділено організаційним аспектам складання та подання звітності, а також раціоналізації праці в бухгалтери та плануванню перспективного розвитку бухгалтерського обліку. Докладно висвітлено питання передачі справ підчас зміни головного бухгалтера, організації електронного документообігу та перспектив розвитку бухгалтерського обліку.

Під час підготовки посібника автори ґрунтувалися на чинних законодавчих і нормативних актах у сфері господарської діяльності та бухгалтерського обліку. Теоретичною й методологічною основою курсу "Організація обліку" є економічна теорія та діалектичний метод пізнання, що дають змогу розглядати питання організації обліку на наукових засадах, які напрацьовані протягом усього розвитку бухгалтерського обліку, у тому числі подальшу його трансформацію відповідно до змін нормативно-законодавчої бази. Курс "Організація обліку" базується на таких дисциплінах: "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Аудит", "Облік ЗЕД", "Облік і звітність в оподаткуванні".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси