Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Організація і методика аудиту фінансової звітностіМЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІМЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯМетодика аудиту наявності і стану фінансової звітностіРозкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика...Методики проведення аудиту фінансової звітності та їхні складовіМетодичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітностіЕкспрес-аудит фінансової звітностіЗавдання та загальні процедури аудиту фінансової звітностіМетодика проведення аудиту фінансово-господарської діяльності
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ метод і методичні прийоми аудиту;

♦ визначення методики аудиту;

♦ що таке аудиторські процедури;

♦ які документи називають нормативними актами;

♦ що включає в себе нормативна база аудиту;

♦ класифікацію нормативної бази аудиту;

♦ відмінності між зовнішньою і внутрішньою нормативною базою аудиту;

♦ основоположні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, на

яких аудитору необхідно сконцентрувати свою увагу;

♦ основні принципи формування облікової політики;

♦ що таке предметна галузь аудиторського дослідження;

♦ розділи предметної галузі дослідження;

♦ послідовність аудиторської перевірки;

♦ етапи аудиторської перевірки;

♦ метод стратифікації в методиці аудиту;

♦ приблизну схему, за якою розробляється методика аудиту;

♦ характеристику окремих положень методики аудиту;

♦ критерії перевірки;

♦ мету складання фінансової звітності;

♦ коло користувачів фінансової звітності;

♦ які інформаційні потреби користувачів забезпечує фінансова звітність;

♦ склад та елементи фінансової звітності;

♦ призначення основних компонентів фінансової звітності;

♦ якісні характеристики фінансової звітності;

♦ принципи підготовки фінансової звітності;

♦ сутність формальної перевірки звітності;

♦ сутність аналітичної перевірки звітності;

♦ як визначати показники загальної оцінки фінансового стану

підприємства;

♦ що таке порівняльний аналітичний баланс;

♦ чотири типи ситуацій фінансової стійкості;

♦ як розраховувати фінансові коефіцієнти;

♦ як проводити аналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу;

♦ як зіставляти показники різних форм фінансової звітності;

♦ як перевіряти правильність складання балансу;

♦ перелік робочих документів для оформлення результатів перевірки показників балансу;

♦ як перевіряти показники Звіту про фінансові результати. На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ користуватися методом і методичними прийомами аудиту під час перевірок;

♦ відрізняти метод аудиту від методики аудиту;

♦ класифікувати нормативну базу аудиту;

♦ користуватися нормативною базою аудиту під час перевірок;

♦ користуватися основоположними принципами, визначеними Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" та національними П(с)БО при перевірці звітності;

♦ виділяти підсукупності генеральної сукупності аудиту;

♦ встановлювати етапи аудиторської перевірки;

♦ користуватися методом стратифікації;

♦ характеризувати окремі положення методики аудиту;

♦ встановлювати критерії перевірки;

♦ проводити загальний огляд звітності;

♦ користуватися при перевірці принципами підготовки фінансової звітності;

♦ проводити формальну перевірку звітності;

♦ проводити аналітичну перевірку звітності;

♦ робити загальну оцінку фінансового стану підприємства і визначати зміни

його фінансових показників;

♦ визначати показники ліквідності балансу акціонерного товариства;

♦ зіставляти показники різних форм річної звітності;

♦ перевіряти правильність складеного балансу;

♦ складати робочі документи в ході аудиторської перевірки;

♦ перевіряти показники Звіту про фінансові результати.

План

(логіка викладення і засвоєння матеріалу)

5.1. Методика проведення загального аудиту

5.2. Загальний огляд фінансової звітності підприємства

5.3. Формальна та аналітична перевірка звітності

5.4. Перевірка правильності складання фінансової звітності

Ключові поняття та терміни:

· метод аудиту;

· методика аудиту;

· методичні прийоми аудиту;

· аудиторські процедури;

· нормативна база;

· принципи підготовки фінансової звітності;

· предметно область дослідження;

· етапи аудиторської перевірки;

· метод стратифікації;

· критерії перевірки;

· склад то елементи фінансової звітності;

· баланс;

· звіт про фінансові результати;

· звіт про рух грошових коштів;

· звіт про власний капітал;

· примітки до річної фінансової звітності;

· формальна перевірка;

· аналітична перевірка;

· оцінка фінансового стану;

· показники фінансової стійкості;

· показники ліквідності балансу;

· зіставлення показників різних форм

При підготовці до замет слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність; 4 Порядок подання фінансової звітності від 28.02.2002 р. № 419;

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87;

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.№87;

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87;

♦ Наказ МФУ від 29 листопада 2000 р. № 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності";

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137;

♦ МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси